Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


 387

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2012

o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

§ 1
Žádosti

(1) Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo"), a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Změny údajů nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci oznamuje držitel autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace ministerstvu. Vzor žádosti o zrušení autorizace je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2
Posuzování žádostí

Při posuzování žádostí o udělení autorizace ministerstvo ověřuje

a) soulad předpokládané výrobny elektřiny se státní energetickou koncepcí, zejména s ohledem na požadovanou skladbu výroben elektřiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, druh výrobny elektřiny a napěťovou úroveň připojení výrobny elektřiny,
b) použité primární zdroje energie, s ohledem na státní energetickou koncepci, požadovanou skladbu výroben elektřiny podle jednotlivých zdrojů primární energie, podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů energie,
c) soulad předpokládané výrobny elektřiny s Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, s ohledem na podíl dosažené a předpokládané výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie, celkový předpokládaný instalovaný výkon výroben elektřiny a celkovou předpokládanou výrobu elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů,
d) soulad předpokládané výrobny elektřiny s plánem rozvoje elektroenergetických a plynárenských sítí, s ohledem na přenosové schopnosti elektrizační a plynárenské soustavy, časový soulad rozvoje sítí a předpokládaného termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu,
e) umístění předpokládané výrobny elektřiny, soulad s požadavky na připojení výrobny elektřiny a rozsah vyvolaných úprav elektrizační soustavy a plynárenské soustavy, další stavby zajišťované žadatelem o autorizaci související s připojením k elektrizační soustavě a k plynárenské soustavě, možnost kombinované výroby elektřiny a tepla a zapojení výrobny elektřiny s možností kombinované výroby elektřiny a tepla do soustavy zásobování teplem,
f) energetickou účinnost předpokládané výrobny elektřiny, zejména s ohledem na minimální účinnost přeměny a užití energie podle jiného právního předpisu1),
g) dopad předpokládané výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, zejména s ohledem na dostupnost podpůrných služeb, z hlediska jejich velikosti i struktury, udržení volné výrobní kapacity podle požadavků provozovatele přenosové soustavy, vliv provozu výrobny elektřiny na spolehlivost provozu elektrizační soustavy,
h) finanční předpoklady žadatele k výstavbě předpokládané výrobny elektřiny ve vazbě na návrh financování výstavby výrobny elektřiny,
i) bezpečnost osob a majetku,
j) bezpečnost dodávek elektřiny, zejména s ohledem na ochranu kritické infrastruktury,
k) zda výstavba a provoz výrobny elektřiny je v souladu s požadavky na zajištění rovnováhy mezi budoucí nabídkou a budoucí poptávkou elektřiny, zejména s ohledem na očekávaný vývoj tuzemské spotřeby elektřiny a průběhu zatížení elektrizační soustavy.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.