Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 135/2012 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2012, částka 50, ze dne 27. 4. 2012
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

135

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2012

o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 64 odst. 13 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1
Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby

Vyúčtování ceny podle druhu služby (dále jen „vyúčtování“), které předloží podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel“) účastníkovi, obsahuje náležitosti

a)   telefonní číslo, pokud bylo pro daný druh služby přiděleno,
b)   označení sjednaného cenového plánu,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin,
e)   rozpis jednotlivých druhů poskytnutých služeb elektronických komunikací podle jednotlivých položek platného ceníku s těmito údaji
1.  slovní označení druhu poskytnuté služby,
2.  počet specifikovaných měrných jednotek,
3.  počet uskutečněných spojení v případě služby, u níž je měrnou jednotkou čas,
4.  cena celkem za poskytnutý druh služby v korunách českých,
5.  sazba daně z přidané hodnoty,
f)   počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány, a informace o převodu počtu volných jednotek z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny,
g)   zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,
h)   celkovou částku k úhradě v korunách českých, tak, že se uvede celková částka bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a celková částka s daní z přidané hodnoty,
i)   datum splatnosti vyúčtované částky,
j)   informace o způsobu uplatnění reklamace včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

§ 2

(1) Vyúčtování musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné přípojce nebo účastnické stanici, musí obsahovat rozpis položek podle § 1 písm. a) až f) ke každé z těchto přípojek nebo účastnických stanic. Obdobně se postupuje, je-li u jedné přípojky nebo účastnické stanice využíváno více telefonních čísel.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.

Předseda Rady:
PhDr. Dvořák, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.