Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


411

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb. a vyhlášky č. 397/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze se v Kapitole 1 za položku 18 doplňuje položka 19, která zní:

„19. E - symbol označuje, že jde o ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče podle § 13 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze se v Kapitole 2 v položce 9.2 slova „ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních služeb“ a slova „tohoto ústavu“ se nahrazují slovy „tohoto zařízení“.

3. V příloze se v Kapitole 2 za položku 10.4 doplňuje položka 10.5, která zní:

„10.5 Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče se vykáže v případě, kdy si pojištěnec zvolil ekonomicky náročnější variantu a z veřejného zdravotního pojištění je hrazena základní varianta. Signální výkon je proto vykazován souběžně s výkonem, který je označen symbolem „E“ nebo který má symbolem „E“ označen ZUM nebo ZULP.“.

4. V příloze se v Kapitole 4 v položce 20 za výkon č. 44007 doplňuje výkon č. 44211, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze se v Kapitole 4 v položce 22.4 za výkon č. 51850 doplňuje výkon č. 51881, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze se v Kapitole 4 v položce 24 dosavadní text označuje jako 24.1 a doplňuje se nová položka 24.2., která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze se v Kapitole 4 za položku 34 vkládá nová položka 35, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní položky 35 až 49 se označují jako položky 36 až 50.

8. V příloze se v Kapitole 4 v položce 49.4 na konci textu doplňuje věta „Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.“.

9. V příloze v Kapitole 5 v položce 5.2 řádek 00026 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze v Kapitole 5 položka 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze se v Kapitole 5 položky 7.1 a 7.2 zrušují.

Dosavadní položka 7.3. se označuje jako položka 7.1.

Dosavadní položky 7.3.1. až 7.3.6. se označují jako položky 7.1.1. až 7.1.6.

12. V příloze v Kapitole 7 položky 1 a 2 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze název Kapitoly 710 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze název Kapitoly 697 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze v Kapitole 002 se ve výkonech č. 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02138, 02144, 02145, 02146 a 02147 slova „v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví“ nahrazují slovy „podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.“.

16. V příloze v Kapitole 002 se výkony č. 02120, 02136, 02141, 02142 a 21043 zrušují.

17. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkony č. 02125, 02127, 02129, 02137 a 02148 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02137 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02148 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládají nové výkony č. 02100 a 02105, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02150 vkládají nové výkony č. 02151 a 02152, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 014 – zubní lékař – stomatolog výkon č. 04010 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35117 vkládají nové výkony č. 35201, 35203 a 35205, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie výkony č. 36021, 36022 a 36023 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44283 doplňuje výkon č. 44285, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863 a 51865 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č. 51871 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se za výkon č. 51877 doplňuje výkon č. 51881, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61255 vkládá nový výkon č. 61391, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se výkon č. 61451 zrušuje.

31. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se za výkon č. 61365 vkládají nové výkony č. 61395, 61397 a 61399, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se výkony č. 61403, 61405 a 61407 zrušují.

33. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkon č. 63051 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 výkon č. 66039 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze v Kapitole 711 – otorinolaryngologie – skupina 1 se před výkon č. 71211 vkládá nový výkon č. 71137, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 702 – audiologie a foniatrie výkon č. 73029 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 702 – audiologie a foniatrie se za výkon č. 73027 vkládá nový výkon č. 73028, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie výkon č. 75155 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75213 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75321 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75323 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkony č. 75337 a 75339 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkony č. 75347 a 75348 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75359 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 výkon č. 75449 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 se za výkon č. 75449 doplňují výkony č. 75463, 75467, 75469, 75473, 75475, 75477 a 75479, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 709 výkony č. 06713 a 79111 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 709 výkon č. 79205 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze se za Kapitolu 710 – algeziologie – léčba bolesti vkládá nová Kapitola 720, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81733 vkládá nový výkon č. 81737, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze se za Kapitolu 805 – lékařská virologie vkládá nová Kapitola 806, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody výkon č. 89179 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89511 vkládá nový výkon č. 89512, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie výkony č. 95198 a 95199 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze se za Kapitolu 904 – jiný zdravotnický pracovník vkládá nová Kapitola 905, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkon č. 06623 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09135, 09137 a 09139 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá nový výkon č. 09553, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

E-shop

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Pavel Šutka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrvávající do ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.