Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 179/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 64, ze dne 30. 6. 2011

179

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2011

o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 3 a § 28 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) odznaky Celní správy České republiky (dále jen "celní správa"), způsob vnějšího označení příslušníků celní správy (dále jen "celník") a vzory služebních stejnokrojů celníků,
b) způsob zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,
c) vzor a náležitosti služebního průkazu.

§ 2
Odznaky celní správy

Odznaky celní správy jsou

a) identifikační znak celní správy, který je tvořen
1. raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a v dolní části nápis "CELNÍ SPRÁVA", pod nímž je čtyřmístné identifikační číslo, vzor je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1a,
2. žlutým čtyřmístným číslem na černém podkladě nebo černým čtyřmístným číslem na šedém podkladě, vzor je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1b,
b) symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světle modrým obvodovým pásem, uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světle modrými okraji, z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého pásu, jsou umístěny tři zlaté lipové listy. Uvnitř podkovy je v tmavomodrém poli umístěn zlatý znak Merkura. Ve vrcholu podkovy, uvnitř vlnovkovitých pásů, je velkými černými písmeny uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a ve spodní části podkovy v obvodovém světle modrém pásu je velkými bílými písmeny uveden nápis "CLO _ DOUANE". Vyobrazení symbolu celní správy je uvedeno v příloze č. 1 obr. 2.

§ 3
Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebních stejnokrojů je charakterizován barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením celníků. Ke služebnímu stejnokroji se nosí čepice, zimní čepice, lodička, klobouk nebo pracovní čepice se štítkem.

(2) Služební stejnokroj 97 je charakterizován kombinací tmavomodré a šedé barvy. Základní složení služebního stejnokroje 97 a jeho doplňky jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinéza 97 jsou tmavomodré barvy a jsou určeny ke speciálním činnostem.

(4) Služební stejnokroje se podle účelu použití vyskytují v různých druzích a různých sestavách součástí služební výstroje. Vyobrazení služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 3.

§ 4
Způsob vnějšího označení celníků

(1) Celníci, kteří nosí služební stejnokroj 97, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem celní správy, který tvoří velký státní znak České republiky se slovy "CELNÍ SPRÁVA" v bílém a červeném orámování na podkladě tmavomodré barvy (dále jen "rukávový znak"). Vyobrazení rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 1 obr. 3.

(2) Celníci, kteří nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, jsou, vedle označení rukávovým znakem uvedeným v odstavci 1, dále označeni na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 žlutým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří žlutá písmena na tmavém podkladě. Vyobrazení žlutého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 1 obr. 4.

(3) Celníci plnící zvláštní úkoly v rámci činnosti pověřeného celního orgánu, kteří nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, jsou při plnění zvláštních úkolů označeni na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří černá písmena na šedém podkladě. Vyobrazení černého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 1 obr. 5.

§ 5
Drobné stejnokrojové doplňky

Drobné stejnokrojové doplňky tvoří kromě doplňků uvedených v § 2 a 3 podbradníky, lampasy, výšivky, útvarové znaky, odznaky na čepici a stejnokrojové knoflíky. Vyobrazení útvarových znaků, odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků je uvedeno v příloze č. 1 obr. 6 až 8.

§ 6
Umístění vnějšího označení a odznaků celní správy na služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 97 je rukávový znak na levém rukávu a identifikační znak celní správy na levé straně prsou celníka.

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny obdobně, jak je uvedeno v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech bundy služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 celníka je žlutý nápis "CELNÍ SPRÁVA". Útvarový znak je umístěn na pravém rukávu pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97.

§ 7
Další součásti služební výstroje

Ke služebním stejnokrojům uvedeným v § 3 se mohou používat další součásti služební výstroje, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým, světle modrým nebo bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA"; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na zeleném podkladě.

§ 8
Hodnostní označení

(1) Součástí služebního stejnokroje je hodnostní označení.

(2) U součástek služebního stejnokroje 97 se hodnostní označení upevňuje na navlékací podložku pro hodnostní označení tmavomodré barvy, která se navléká na všitý navlékací pásek, umístěný na levém rukávě nad rukávovým znakem celní správy, hrotem směrem dolů.

§ 9
Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy

(1) Služební vozidlo celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé barvy s vodorovným bílomodrým pruhem na bočních stranách a přední a zadní části vozidla. Na bočních stranách a zadní části vozidla je černobílý nápis "CELNÍ SPRÁVA". Nápis tvoří velká černá písmena na podkladě bílé barvy. Na bočních stranách a přední části vozidla je symbol celní správy.

(2) Služební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo celní správy, je označeno

a) černobílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bočních stranách a zadní části vozidla a na přední části vozidla symbolem celní správy,
b) černobílým samolepicím nebo magnetickým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bočních stranách, přední a zadní části vozidla, nebo
c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou vozidla, která je tvořena symbolem celní správy, nápisem "SLUŽEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA" tvořeným z velkých modrých písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta vozidla má podklad modré barvy s podtiskem opakujících se slov "CLO _ DOUANE", která jsou tvořena velkými písmeny a v horní části a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky devíti lipových listů. Vyobrazení identifikační karty vozidla je uvedeno v příloze č. 4.

(3) Barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm. a) je vyobrazeno v příloze č. 5.

§ 10
Prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem

(1) Celník při prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií, aniž ho vydá z ruky. Celník při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě tím, že si umístí služební průkaz na levou stranu hrudi nebo zavěsí na krk tak, aby byla viditelná jeho přední strana.

(2) Vzor a náležitosti služebního průkazu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
2. Vyhláška č. 246/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č.  197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
3. Vyhláška č. 332/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č.  197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
4. Vyhláška č. 115/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č.  197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů představuje rozhodnutí vztahující se k § 85 až 87 a § 96 až 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Pro komplexní náhled na problematiku výživného dětí, je zahrnuta do Přehledu i judikatura vztahující se k ustanovením § 213 ...

Cena: 715 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 180 nejčastějších a ...

Cena: 342 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.