Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 12/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 5, ze dne 31. 1. 2011

12

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2011

o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

Stanovení ochranných pásem
§ 1

K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody (dále jen „zdroj“), které se nacházejí v obci Karviná, městská část Karviná-Lázně Darkov a Karviná-Hranice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Lázně Darkov, který je jímán vrtem

a)   Nový vrt, je situováno na pozemkové parcele č. 199/2 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 této vyhlášky,
b)   Helena, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 2 této vyhlášky,
c)   Vilemína, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 3 této vyhlášky,
d)   NP 680 - Věra, je situováno na pozemkové parcele č. 5/1, č. 5/2 a č. 5/3 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 4 této vyhlášky,
e)   NP 694 - Valentýna, je situováno na pozemkové parcele č. 458/8 a č. 458/27 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 5 této vyhlášky,
f)   NP 735 - Jaromír, je situováno na pozemkové parcele č. 490/4 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 6 této vyhlášky,
g)   NP 736, je situováno na pozemkové parcele č. 638/21 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 7 této vyhlášky,
h)   NP 737, je situováno na pozemkové parcele č. 125/3 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 8 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem

a)   Nový vrt je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
b)   Helena je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
c)   Vilemína je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
d)   NP 680 - Věra je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 6 x 15 m, jehož delší strana směřuje od severovýchodu k jihozápadu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
e)   NP 694 - Valentýna je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
f)   NP 735 - Jaromír je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 7 x 16 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
g)   NP 736 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
h)   NP 737 je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 10 x 12 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 3

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Hranice, který je jímán vrtem

a)   NP 738 - Jordán, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/40, č. 2411/39 a č.  2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 9 této vyhlášky,
b)   NP 740, je situováno na pozemkové parcele č. 1507/2 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 10 této vyhlášky,
c)   NP 742 - Eduard, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/39, č. 2411/40 a č.  2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 11 této vyhlášky,
d)   NP 743 - František, je situováno na pozemkové parcele č. 1831/7 a č. 1831/9 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 12 této vyhlášky,
e)   NP 744 - Vlasta, je situováno na pozemkové parcele č. 1935/2 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 13 této vyhlášky,
f)   NP 747 - Miroslav, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/7 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 14 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem

a)   NP 738 - Jordán je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
b)   NP 740 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
c)   NP 742 - Eduard je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
d)   NP 743 - František je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
e)   NP 744 - Vlasta je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
f)   NP 747 - Miroslav je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 4

Pásma fyzické ochrany zdrojů se oplotí pevným plotem; jestliže se nacházejí v parkových úpravách, oplotí se živým plotem. Na území pásem fyzické ochrany zdrojů je nepovolaným vstup zakázán.

§ 5

(1) Ochranné pásmo II. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se stanoví k ochraně statických zásob přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.

(2) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, jejíž kopie je přílohou č. 15 této vyhlášky.

(3) Ochranná pásma I. stupně jsou stanovena souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální, které jsou přílohou č. 16 této vyhlášky.

§ 6

Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 a vymezení ochranného pásma II. stupně v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Magistrátu města Karviná a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

§ 7
Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranných pásmech I. stupně je zakázáno:

a)   provádět zemní práce a práce narušující půdní pokryv, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,
b)   používat trhaviny, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,
c)   provozovat chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře,
d)   udržovat travní porosty jiným způsobem než sečením.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

a)   jímat a odvádět vodu s obsahem jodidů vyšším než 5 mg/l z hloubek větších než 150 m k jiným než lázeňským účelům; to neplatí, jde-li o jímání nebo odvádění vod z důlních děl v takovém rozsahu, ve kterém byly jímány a odváděny před nabytím účinnosti této vyhlášky, nebo jde o průsaky do hlavních důlních děl, jež mohou ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu,
b)   využívat geotermální energii objekty hlubšími než 150 m,
c)   využívat geotermální energii objekty do hloubky 150 m, vyjma plošných kolektorů pro tepelná čerpadla do hloubky 5 m, bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví a s užitím látek, které by mohly při úniku ze systému kontaminovat podzemní vody,
d)   ukládat nebezpečný odpad do důlních děl.

(3) Zákazy stanovené v odstavci 1 písm. a) a b) se nepoužijí, jde-li o hornickou činnost v ochranných pásmech I. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e), a to na území, v němž se ochranná pásma překrývají s dobývacími prostory, které jsou uvedeny v souhrnné evidenci dobývacích prostorů vedené Českým báňským úřadem podle zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství pod i. č. 20034 „Stonava“, i. č. 20052 „Darkov“, i. č. 20041 „Karviná-Doly I“, i. č. 20042 „Karviná-Doly II“ a i. č. 20044 „Louky“.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2011.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

JUDr. Marie Francová, JUDr. Jana Dvořáková Závodská - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. S řešením souvisejících právních ...

Cena: 411 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.