Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 78/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 24, ze dne 30. 3. 2009

78

VYHLÁŠKA

ze dne 19. března 2009

o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

Dnem 1. dubna 2009 se vydávají do oběhu bankovky po 500 Kč vzoru 2009 (dále jen „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 69 mm široká a 152 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.

(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 41 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon“) a tvoří jej portrét Boženy Němcové. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Boženy Němcové je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „500“, který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěna trojice květů.

(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na hnědofialovou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext „ČNB 500 Kč“.

(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen „ČR“ umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě hnědé a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě hnědé a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průsvitu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.

(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.

(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét spisovatelky Boženy Němcové. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Jméno „BOŽENA NĚMCOVÁ“ je umístěno ve dvou řádcích nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Nad levým ramenem portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec v barvě tmavě hnědé, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „500“. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje, který je v pravé části hnědošedé barvy a v levé části v barvě červené. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo „500“. Vlevo od čísla je na pásu rovněž negativně vyobrazen květ růže v barvě červené. Pás, číslo i květ růže jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří tři svislé proužky o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 6 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé jméno autora návrhu bankovky „O. KULHÁNEK INV.“, vpravo rovněž v barvě tmavě hnědé jméno autora ryteckého přepisu návrhu bankovky „V. FAJT SC.“.

(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky „PĚT SET KORUN ČESKÝCH“. Nad tímto textem je umístěn stylizovaný květ čtyřlisté růže, vytištěný opticky proměnlivou barvou, která se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy zelené. Pod textem slovně označujícím nominální hodnotu bankovky je uveden ve dvou řádcích název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Pod názvem emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem „GUVERNÉR“ je umístěno pod faksimile jeho podpisu, které je vytištěno tiskem z plochy. Letopočet vydání bankovky „2009“ je umístěn v horní části tiskového obrazce vpravo od kuponu pod soutiskovou značkou. Na pozadí textů je v barvě červené vyobrazen květ rozvité růže. Červená barva okrajových okvětních lístků růže na levé i pravé straně přechází plynule do barvy hnědošedé. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy s drobným rastrem v několika odstínech světlejší hnědé barvy v kombinaci s barvou šedozelenou.

(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo „500“ označující nominální hodnotu bankovky v barvě tmavě hnědé, která je ve spodní části výrazně sytější. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.

§ 4

(1) Na rubu bankovky je portrét mladé ženy jako symbol ženských postav z díla Boženy Němcové, vytištěný v hnědé barvě, která po levé i pravé straně přechází plynule do barvy tmavě hnědé. Ve vlasech mladé ženy jsou vpleteny květy, které se na pravé straně portrétu proměňují v trny a bodláčí, jako symbolické vyjádření kontrastu romantického díla Boženy Němcové a jejího nelehkého života. Květ na čele portrétu je vytištěn v kombinaci hnědé a okrové barvy. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kuponu 20 mm široký pás, na kterém je umístěn státní znak České republiky, vytištěný v barvě tmavě hnědé. Na pásu je vlevo skryt mikrotext složený z opakujících se iniciál BN a vpravo slov „PĚT SET KORUN“; písmo mikrotextu je po řádcích střídavě negativní a pozitivní. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem v několika odstínech hnědé barvy v kombinaci s barvou zelenošedou a okrovou. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě tmavě hnědé číslo „500“. Plocha číslic je světlá, bez drobného rastru. Podtisk při horním a spodním okraji bankovky je světlejší a plynule navazuje na hlavní tiskový obrazec. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Barva nápisu je tmavě hnědá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě tmavě hnědé vytištěny nápisy „© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“ (vlevo) a „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“ (uprostřed). Při spodním okraji bankovky vpravo je vytištěno jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany „M. ONDRÁČEK SC.“. Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.

(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.

(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z plochy v barvě tmavě hnědé velké výrazné číslo „500“ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je v horní části světlejší než v části spodní a je vyplněna drobným rastrem.

(4) V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené vytištěn grafický symbol v podobě stylizované růže.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr - C. H. Beck

Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018. Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.