Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 240/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 77, ze dne 1. 7. 2008

240

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. června 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Toto nařízení stanoví

a)   v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b)   v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c)   v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d)   v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
e)   v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
f)   v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
g)   v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
h)   v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
i)   v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
j)   v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
k)   v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
l)   v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
m)   v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
n)   v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o)   v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
p)   v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
q)   v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
r)   v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.“.

2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „18“.

3. V příloze č. 1 bod 4 zní:

„4. Mezinárodní jednání, smlouvy, jakož i další dohody uzavřené na jejich základě, protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT“.

4. V příloze č. 2 se na konci bodu 1 doplňují slova „nebo významných ekonomických zájmů státu“ a slova „V - D“ se nahrazují slovem „V“.

5. V příloze č. 2 bodě 7 se slova „Údaje o“ nahrazují slovem „Hodnoty“ a slovo „zajišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.

6. V příloze č. 2 bodě 8 se za slovo „Výsledky“ vkládá slovo „akceptačních“ a slovo „zjišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.

7. V příloze č. 2 bod 9 zní:

„9. Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle bodů 7 a 8 V - D“.

8. V příloze č. 2 se bod 10 zrušuje.

9. V příloze č. 3 se doplňuje bod 25, který zní:

„25. Vybraná část bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektů V – T“.

10. Příloha č. 4 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 5 až 20 se označují jako přílohy č. 4 až 19.

11. V příloze č. 4 body 1 a 2 znějí:

„1. Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V
2.  Souhrnná informace o stavu realizace zabezpečení kulturních statků proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V“.

12. V příloze č. 5 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 47 se označují jako body 4 až 46.

13. V příloze č. 5 bodě 11 se slova „V – PT“ nahrazují slovy „V – T“.

14. V příloze č. 5 bodě 14 se slova „V – T“ nahrazují slovy „V – D“.

15. V příloze č. 5 bodě 15 se slovo „mimořádná“ zrušuje.

16. V příloze č. 5 bod 16 zní:

„16. Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán rozvinutí ozbrojených sil České republiky V – PT“.

17. V příloze č. 5 bod 21 zní:

„21. Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetku V - D“.

18. V příloze č. 5 bodě 23 se slova „ , tabulkových mírových a válečných počtů osob“ zrušují.

19. V příloze č. 5 se body 33 a 34 zrušují.

Dosavadní body 35 až 46 se označují jako body 33 až 44.

20. V příloze č. 6 bod 2 zní:

„2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích V“.

21. V příloze č. 6 se doplňuje bod 13, který zní:

„13. Konkrétní údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení V – T“.

22. V příloze č. 8 se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 18 se označují jako body 5 až 17.

23. V příloze č. 8 se doplňují body 18 až 21, které znějí:

„18. Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů V – T19. Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti V20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy V – T21. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů zpráv V – T“.

24. V příloze č. 11 bod 3 zní:

„3. Souhrnný plán přesunů zásob peněz V“.

25. V příloze č. 11 bodě 5 se za slovo „systematika“ vkládá slovo „účtů“.

26. V příloze č. 11 se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Vybrané informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem V – D“.

27. Příloha č. 14 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 15 až 19 se označují jako přílohy č. 14 až 18.

28. V příloze č. 14 bodě 2 se za slovo „šetření“ vkládají slova „ , výpovědi“.

29. V příloze č. 18 bodě 2 se slova „V – PT“ nahrazují slovy „V – T“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

E-shop

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.