Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 240/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 77, ze dne 1. 7. 2008

240

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. června 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Toto nařízení stanoví

a)   v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b)   v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c)   v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d)   v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
e)   v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
f)   v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
g)   v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
h)   v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
i)   v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
j)   v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
k)   v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
l)   v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
m)   v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
n)   v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o)   v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
p)   v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
q)   v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
r)   v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.“.

2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „18“.

3. V příloze č. 1 bod 4 zní:

„4. Mezinárodní jednání, smlouvy, jakož i další dohody uzavřené na jejich základě, protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT“.

4. V příloze č. 2 se na konci bodu 1 doplňují slova „nebo významných ekonomických zájmů státu“ a slova „V - D“ se nahrazují slovem „V“.

5. V příloze č. 2 bodě 7 se slova „Údaje o“ nahrazují slovem „Hodnoty“ a slovo „zajišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.

6. V příloze č. 2 bodě 8 se za slovo „Výsledky“ vkládá slovo „akceptačních“ a slovo „zjišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.

7. V příloze č. 2 bod 9 zní:

„9. Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle bodů 7 a 8 V - D“.

8. V příloze č. 2 se bod 10 zrušuje.

9. V příloze č. 3 se doplňuje bod 25, který zní:

„25. Vybraná část bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektů V – T“.

10. Příloha č. 4 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 5 až 20 se označují jako přílohy č. 4 až 19.

11. V příloze č. 4 body 1 a 2 znějí:

„1. Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V
2.  Souhrnná informace o stavu realizace zabezpečení kulturních statků proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V“.

12. V příloze č. 5 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 47 se označují jako body 4 až 46.

13. V příloze č. 5 bodě 11 se slova „V – PT“ nahrazují slovy „V – T“.

14. V příloze č. 5 bodě 14 se slova „V – T“ nahrazují slovy „V – D“.

15. V příloze č. 5 bodě 15 se slovo „mimořádná“ zrušuje.

16. V příloze č. 5 bod 16 zní:

„16. Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán rozvinutí ozbrojených sil České republiky V – PT“.

17. V příloze č. 5 bod 21 zní:

„21. Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetku V - D“.

18. V příloze č. 5 bodě 23 se slova „ , tabulkových mírových a válečných počtů osob“ zrušují.

19. V příloze č. 5 se body 33 a 34 zrušují.

Dosavadní body 35 až 46 se označují jako body 33 až 44.

20. V příloze č. 6 bod 2 zní:

„2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích V“.

21. V příloze č. 6 se doplňuje bod 13, který zní:

„13. Konkrétní údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení V – T“.

22. V příloze č. 8 se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 18 se označují jako body 5 až 17.

23. V příloze č. 8 se doplňují body 18 až 21, které znějí:

„18. Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů V – T19. Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti V20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy V – T21. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů zpráv V – T“.

24. V příloze č. 11 bod 3 zní:

„3. Souhrnný plán přesunů zásob peněz V“.

25. V příloze č. 11 bodě 5 se za slovo „systematika“ vkládá slovo „účtů“.

26. V příloze č. 11 se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Vybrané informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem V – D“.

27. Příloha č. 14 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 15 až 19 se označují jako přílohy č. 14 až 18.

28. V příloze č. 14 bodě 2 se za slovo „šetření“ vkládají slova „ , výpovědi“.

29. V příloze č. 18 bodě 2 se slova „V – PT“ nahrazují slovy „V – T“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.