Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 109/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 34, ze dne 4. 4. 2008
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

109

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. března 2008

o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Osoba se zvláštními sociálními potřebami prokazuje zdravotní postižení uvedené v § 43 odst. 4 zákona předložením těchto dokladů k nahlédnutí:

a)   v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. a) zákona průkaz ZTP1) a potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě, nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně podle zvláštního právního předpisu2) z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
b)   v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. b) zákona průkaz ZTP/P1), nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně3),
c)   v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. c) zákona oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči; jde-li o nezletilou osobu, předloží účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 11 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře4),
d)   v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. d) zákona doklady podle písmene a) nebo b) vydanými nezletilé osobě, kterou účastník vychovává nebo o ni osobně pečuje; účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 11 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře4).

§ 2

Výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatelů zvláštních cen činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty za kalendářní měsíc.

§ 3

(1) Seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána, obsahuje:

a)   jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu; jedná-li se o osobu, která je příjemcem zvláštní ceny z titulu osobní péče podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona, uvede se také jméno, příjmení a datum narození této nezletilé osoby,
b)   telefonní číslo, pro které je zvláštní cena poskytována,
c)   dobu poskytování zvláštní ceny,
d)   dobu platnosti dokladu podle § 1, pokud je uvedena,
e)   výši poskytnuté slevy na základě vybrané zvláštní ceny v jednotlivých měsíčních zúčtovacích obdobích a za kalendářní rok celkem,
f)   cenový plán.

(2) Poskytovatel univerzální služby, který poskytuje zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona, uchovává seznamy podle odstavce 1 nejméně po dobu 5 let.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 336/2006 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb, se zrušuje.

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.


1)   § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
§ 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Bod 2 písm. i) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.
3)   Bod 3 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.
4)   Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.