Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


323

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst.  2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen "zákon"):Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.".

2. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

a)   kalendářní rok barvy oranžová a okrová,
b)   jeden měsíc barvy zelená a okrová,
c)   sedm dnů barvy modrá a okrová.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu v jeho pravé spodní části ve vzdálenosti 6 mm od spodního okraje kupónu a na zadní straně kupónu v jeho levé spodní části ve vzdálenosti 6 mm od spodního okraje. Piktogram je

a)   pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,
b)   pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".

4. V § 5 odst.  2 větě první se slovo "střední" nahrazuje slovem "horní" a před slovo "částečně" se vkládají slova "u nápisu "nad 3,5 tuny do 12 tun." ".

5. V § 5 odst.  2 věta druhá zní:

"Na zadní straně kupónu jsou nápisy umístěny šikmo, a to u kupónu pro hmotnostní kategorii:

a)   do 3,5 tuny v jeho pravé horní části,
b)   nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, v jeho horní části nad číslem označujícím rok platnosti.".

6. V § 5 odst.  3 se slova "pravé horní" nahrazují slovy "levé střední".

7. V § 5 odst.  4 se slovo "spodní" zrušuje a číslo "20" se nahrazuje číslem "19".

8. V § 5 odst.  5 věta první zní: "Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou na přední straně kupónu umístěny v jeho levé horní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé horní části.".

9. V § 5 odst.  7 větě poslední se slova "vpravo vedle rámečku" nahrazují slovy "vlevo vedle symbolů dopravních značek".

10. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v pravé spodní části kupónu a od spodního okraje kupónu je vzdálen 10 mm. Piktogram je

a)   pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,
b)   pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".

11. V § 6 odst.  3 se číslo "2,3" nahrazuje číslem "2".

12. V § 6 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve spodní části kupónu pod holografickým prvkem. První a poslední číslice jsou vysoké 4 mm, ostatní číslice jsou vysoké 3 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v levé spodní části kupónu nad číslem označujícím rok platnosti a je vysoké 8 mm.".

13. V § 9 se v nadpisu i v textu slova "jejich užití podléhá zpoplatnění" nahrazují slovy "jejich užití podléhá časovému poplatku".

14. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
(K § 20 odst. 1 zákona)

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.".

15. Na konci § 22 se doplňuje věta "Dvojnáprava nebo trojnáprava3) na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.".Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)   § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

16. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro vozidlo

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun

2. Kupóny s platností na jeden měsíc pro vozidlo

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun

3. Kupóny s platností na sedm dnů pro vozidlo

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun".

17. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
D1   Praha, Chodov - Kývalka (I/23)   181,0
D1   Brno, Slatina (III/15289) - Vrchoslavice (I/47)    46,3
D1   Kojetín - Kroměříž, západ      4,8
D2   Brno, Chrlice - státní hranice ČR/SR    58,0
D5   Praha, Třebonice (R1) - Beroun, východ (II/605)    15,1
D5   Beroun, centrum (III/11533) - státní hranice ČR/SRN   132,7
D8   Praha, hranice hl. m. (II/243) - Lovosice (I/8)    53,8
D8   Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN    28,1
D11   Praha, Horní Počernice (R1) - Sedlice (II/333)    84,0
R4   Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)    31,9
R6   Velká Dobrá (III/0063) - Nové Strašecí (II/237)    15,9
R7   Praha, Ruzyně-sever (R1) - Slaný, jih     16,7
R10   Praha, Horní Počernice (R1) - Bezděčín (I/16, I/38)    42,0
R10   Kosmonosy (MK, bud. I/38) - Ohrazenice (R35)    26,2
R35   Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10)    17,0
R35   Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709)    25,9
R35   Olomouc, Holice (I/55) - Lipník nad Bečvou (I/47)    21,2
R46   Vyškov (D1) - Olomouc, Slavonín (R35)    37,0
R52   Rajhrad (II/425) - Pohořelice, jih (I/53)    16,9
R63   Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8)     7,0".

18. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení   Úsek   Délka (km)
D1   Praha, Spořilov (km 0,0) - Vrchoslavice   247,0
D1   Kojetín - Kroměříž, východ    7,0
D2   Brno, jih (D1) - státní hranice ČR/SR   61,0
D3   Mezno - Tábor, sever (Čekanice)   14,0
D5   Praha, Třebonice - státní hranice ČR/SRN   151,2
D8   Hranice hl. m. Prahy (II/243) - Lovosice (I/8)   53,8
D8   Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN   28,1
D11   Praha, Horní Počernice (R1) - Chlumec n. Cidl., východ   68,0
D47   Ostrava, Rudná (I/11) - Bohumín (I/58)   15,5
R1   Praha, Horní Počernice (R10) - Praha, Běchovice    3,4
R1   Praha, Slivenec - Praha, Ruzyně-jih   13,6
R4   Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)   31,9
R6   Pavlov - Nové Strašecí (II/237)   21,2
R6   Kamenný Dvůr - Cheb, sever (I/21, II/214)   12,1
R7   Praha, Ruzyně-sever (letiště) - Slaný, jih    16,7
R10   Praha, Horní Počernice (R1) - Ohrazenice (R35)   72,6
R35   Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10)   17,0
R35   Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709)   25,9
R35   Olomouc, západ - Lipník nad Bečvou (I/47)   32,5
R46   Vyškov (D1) - Olomouc, centrum (R35)   39,3
R48   Bělotín, obchvat    3,3
R48   Frýdek-Místek - Český Těšín, jih    21,0
R52   Modřice (III/1528) - Pohořelice, jih (I/53)   20,3
R55   Otrokovice, sever - Otrokovice, východ    3,0
R56   Ostrava, Hrabová (II/478) - Frýdek-Místek (II/473)   12,5
R63   Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8)    7,0".

19. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení   Úsek   Délka (km)
I/11   Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem    3,4
I/11   Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, st. hr. ČR/SR   16,6
I/30   Lovosice - Ústí nad Labem   14,4
I/33   Plotiště nad Labem - Náchod, Staré Město nad Metují (I/14)   23,5
I/35   Křelov (III/5709) - Olomouc, Řepčín (okruž. křižovatka)    2,4
I/46   Olomouc, centrum (R35) - Olomouc, Slavonín    1,1
I/47   Kroměříž, východ - Hulín    3,6
I/47   Přerov - Bělotín   22,4
I/48   Bělotín - Frýdek-Místek   39,3
I/52   Brno, centrum (D1) - Modřice    1,7
I/52   Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice ČR/AT    20,7
I/55   Přerov, Horní Moštěnice - Hulín   11,4
I/58   Příbor - Ostrava    11,5".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou bodů 2 až 12 a bodu 16, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Řebíček v. r.

E-shop

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o azylu - praktický komentář

Zákon o azylu - praktický komentář

Nataša Chmelíčková, Veronika Votočková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o mezinárodní ochraně, ale i specifika řízení ve věci mezinárodní ochrany včetně možných opravných prostředků, a dále řízení ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.