Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


323

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst.  2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen "zákon"):Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.".

2. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

a)   kalendářní rok barvy oranžová a okrová,
b)   jeden měsíc barvy zelená a okrová,
c)   sedm dnů barvy modrá a okrová.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu v jeho pravé spodní části ve vzdálenosti 6 mm od spodního okraje kupónu a na zadní straně kupónu v jeho levé spodní části ve vzdálenosti 6 mm od spodního okraje. Piktogram je

a)   pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,
b)   pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".

4. V § 5 odst.  2 větě první se slovo "střední" nahrazuje slovem "horní" a před slovo "částečně" se vkládají slova "u nápisu "nad 3,5 tuny do 12 tun." ".

5. V § 5 odst.  2 věta druhá zní:

"Na zadní straně kupónu jsou nápisy umístěny šikmo, a to u kupónu pro hmotnostní kategorii:

a)   do 3,5 tuny v jeho pravé horní části,
b)   nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, v jeho horní části nad číslem označujícím rok platnosti.".

6. V § 5 odst.  3 se slova "pravé horní" nahrazují slovy "levé střední".

7. V § 5 odst.  4 se slovo "spodní" zrušuje a číslo "20" se nahrazuje číslem "19".

8. V § 5 odst.  5 věta první zní: "Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou na přední straně kupónu umístěny v jeho levé horní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé horní části.".

9. V § 5 odst.  7 větě poslední se slova "vpravo vedle rámečku" nahrazují slovy "vlevo vedle symbolů dopravních značek".

10. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v pravé spodní části kupónu a od spodního okraje kupónu je vzdálen 10 mm. Piktogram je

a)   pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,
b)   pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".

11. V § 6 odst.  3 se číslo "2,3" nahrazuje číslem "2".

12. V § 6 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve spodní části kupónu pod holografickým prvkem. První a poslední číslice jsou vysoké 4 mm, ostatní číslice jsou vysoké 3 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v levé spodní části kupónu nad číslem označujícím rok platnosti a je vysoké 8 mm.".

13. V § 9 se v nadpisu i v textu slova "jejich užití podléhá zpoplatnění" nahrazují slovy "jejich užití podléhá časovému poplatku".

14. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
(K § 20 odst. 1 zákona)

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.".

15. Na konci § 22 se doplňuje věta "Dvojnáprava nebo trojnáprava3) na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.".Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)   § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

16. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro vozidlo

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun

2. Kupóny s platností na jeden měsíc pro vozidlo

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun

3. Kupóny s platností na sedm dnů pro vozidlo

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun".

17. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
D1   Praha, Chodov - Kývalka (I/23)   181,0
D1   Brno, Slatina (III/15289) - Vrchoslavice (I/47)    46,3
D1   Kojetín - Kroměříž, západ      4,8
D2   Brno, Chrlice - státní hranice ČR/SR    58,0
D5   Praha, Třebonice (R1) - Beroun, východ (II/605)    15,1
D5   Beroun, centrum (III/11533) - státní hranice ČR/SRN   132,7
D8   Praha, hranice hl. m. (II/243) - Lovosice (I/8)    53,8
D8   Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN    28,1
D11   Praha, Horní Počernice (R1) - Sedlice (II/333)    84,0
R4   Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)    31,9
R6   Velká Dobrá (III/0063) - Nové Strašecí (II/237)    15,9
R7   Praha, Ruzyně-sever (R1) - Slaný, jih     16,7
R10   Praha, Horní Počernice (R1) - Bezděčín (I/16, I/38)    42,0
R10   Kosmonosy (MK, bud. I/38) - Ohrazenice (R35)    26,2
R35   Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10)    17,0
R35   Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709)    25,9
R35   Olomouc, Holice (I/55) - Lipník nad Bečvou (I/47)    21,2
R46   Vyškov (D1) - Olomouc, Slavonín (R35)    37,0
R52   Rajhrad (II/425) - Pohořelice, jih (I/53)    16,9
R63   Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8)     7,0".

18. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení   Úsek   Délka (km)
D1   Praha, Spořilov (km 0,0) - Vrchoslavice   247,0
D1   Kojetín - Kroměříž, východ    7,0
D2   Brno, jih (D1) - státní hranice ČR/SR   61,0
D3   Mezno - Tábor, sever (Čekanice)   14,0
D5   Praha, Třebonice - státní hranice ČR/SRN   151,2
D8   Hranice hl. m. Prahy (II/243) - Lovosice (I/8)   53,8
D8   Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN   28,1
D11   Praha, Horní Počernice (R1) - Chlumec n. Cidl., východ   68,0
D47   Ostrava, Rudná (I/11) - Bohumín (I/58)   15,5
R1   Praha, Horní Počernice (R10) - Praha, Běchovice    3,4
R1   Praha, Slivenec - Praha, Ruzyně-jih   13,6
R4   Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)   31,9
R6   Pavlov - Nové Strašecí (II/237)   21,2
R6   Kamenný Dvůr - Cheb, sever (I/21, II/214)   12,1
R7   Praha, Ruzyně-sever (letiště) - Slaný, jih    16,7
R10   Praha, Horní Počernice (R1) - Ohrazenice (R35)   72,6
R35   Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10)   17,0
R35   Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709)   25,9
R35   Olomouc, západ - Lipník nad Bečvou (I/47)   32,5
R46   Vyškov (D1) - Olomouc, centrum (R35)   39,3
R48   Bělotín, obchvat    3,3
R48   Frýdek-Místek - Český Těšín, jih    21,0
R52   Modřice (III/1528) - Pohořelice, jih (I/53)   20,3
R55   Otrokovice, sever - Otrokovice, východ    3,0
R56   Ostrava, Hrabová (II/478) - Frýdek-Místek (II/473)   12,5
R63   Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8)    7,0".

19. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení   Úsek   Délka (km)
I/11   Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem    3,4
I/11   Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, st. hr. ČR/SR   16,6
I/30   Lovosice - Ústí nad Labem   14,4
I/33   Plotiště nad Labem - Náchod, Staré Město nad Metují (I/14)   23,5
I/35   Křelov (III/5709) - Olomouc, Řepčín (okruž. křižovatka)    2,4
I/46   Olomouc, centrum (R35) - Olomouc, Slavonín    1,1
I/47   Kroměříž, východ - Hulín    3,6
I/47   Přerov - Bělotín   22,4
I/48   Bělotín - Frýdek-Místek   39,3
I/52   Brno, centrum (D1) - Modřice    1,7
I/52   Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice ČR/AT    20,7
I/55   Přerov, Horní Moštěnice - Hulín   11,4
I/58   Příbor - Ostrava    11,5".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou bodů 2 až 12 a bodu 16, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Řebíček v. r.

E-shop

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek V  (§ 1721 až 2520)

Občanský zákoník, komentář, svazek V (§ 1721 až 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Palikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

JUDr. Ludvík David, CSc., Mgr. Jana Bílková, Mgr. Martina Podivínová - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.