Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 415/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 133, ze dne 25. 8. 2006
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

415

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2006,

kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., podle § 182 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů3) obsažených v nosiči dat cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného státnímu občanu České republiky4), cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného cizinci s pobytem na území České republiky5) a cestovního dokladu azylanta se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného cizinci, kterému byl na území České republiky udělen azyl6) (dále jen "cestovní doklad"), včetně postupu při pořizování biometrických údajů u osob s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje.

§ 2

Zobrazení obličeje žadatele o vydání cestovního dokladu (dále jen "žadatel") pořizuje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem7), (dále jen "příslušný orgán") při zpracování žádosti o vydání cestovního dokladu (dále jen "žádost") snímáním podoby žadatele digitální technologií.

§ 3

(1) Žadatel je snímán v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a aby jeho pohled směřoval do objektivu digitálního fotoaparátu. Zobrazení obličeje musí splňovat technické parametry podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství8).

(2) Zobrazení obličeje zachycuje neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

(3) Zobrazení obličeje se do nosiče dat zpracuje i tehdy, neodpovídá-li z důvodu neobvyklých anatomických nebo fyziologických předpokladů žadatele v plném rozsahu požadavkům podle odstavce 1.

§ 4

(1) Zobrazení obličeje pořízené podle § 2 a 3 se použije pro tisk fotografie na tištěném vyhotovení elektronicky zpracované žádosti a pro vytvoření obrazové přílohy elektronicky zpracované žádosti určené pro výrobu cestovního dokladu; obrazová příloha se před jejím připojením k žádosti uzavírá ochranným kódem.

(2) Žadatel stvrdí svým podpisem správnost a úplnost elektronicky zpracované žádosti na jejím tištěném vyhotovení. Příslušný orgán opatří elektronicky zpracovanou žádost a její obrazovou přílohu bezpečnostním kódem a zaručeným elektronickým podpisem9) identifikujícím oprávněnou úřední osobu zpracovávající žádost.

(3) Ochranné a bezpečnostní kódy podle odstavců 1 a 2 jsou přidělovány automaticky systémem pro elektronické zpracování žádosti. Systémem pro elektronické zpracování žádosti se rozumí vstupní zpracovatelská část informačního systému, v němž jsou podle zvláštního právního předpisu10) zpracovávány údaje o vydání cestovního dokladu nebo údaje o jeho držiteli obsažené v žádosti.

§ 5

(1) Zobrazení obličeje a jeho další zpracovávání musí vždy zaručovat individuálnost pořízených údajů a jejich originalitu.

(2) Systém pro elektronické zpracování žádosti nesmí komunikovat s žádnými informačními systémy, popřípadě s jinými elektronickými médii, s výjimkou informačního systému evidence obyvatel a informačních systémů, v nichž jsou podle zvláštního právního předpisu10) zpracovávány údaje o vydání cestovního dokladu nebo údaje o jeho držiteli obsažené v žádosti.

§ 6

Příslušný orgán postupuje při ověřování přesnosti biometrických údajů v nosiči dat s biometrickými údaji tak, aby byly vyloučeny jakékoli jiné, byť i nesystematické operace s těmito údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu nebo kombinování.

§ 7

Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji i prostřednictvím samoobslužného technického zařízení přístupného držiteli cestovního dokladu.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.


1)   Je vydána k provedení a v mezích zákonů, které již byly přizpůsobeny přímo použitelnému předpisu Evropských společenství.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.
3)   § 5 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 111 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 61 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
4)   § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
5)   § 113 odst. 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
6)   § 61 odst. 1 a 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
7)   § 20 odst. 2 a 3 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 164 odst. 2 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č.  222/2003 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
§ 61 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
8)   Čl. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004.
9)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 20 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 158 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 71 odst. 6 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byla změněna řada zákonů v souvislosti s novou ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.