Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


400

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje u jednotlivých druhů potravin a surovin (dále jen "potraviny") uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů. Vztahuje se na sušené a zpracované potraviny, i pokud jsou složkou jiné potraviny, a rovněž na potraviny určené pro vývoz do třetích zemí.


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a)   Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28. března 1980, kterou se mění příloha II ke směrnici Rady 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9. února 1981, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19. července 1982, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich.
Směrnice Rady 86/363/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS a 86/362/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a v obilninách.
Směrnice Rady 89/186/EHS ze dne 6. března 1989, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví první seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 94/29/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění přílohy ke směrnicím 83/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 94/30/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 95/38/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy I a II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 96/33/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 97/41/ES ze dne 25. června 1997, kterou se mění směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/65/ES ze dne 24. června 1999, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (formothionu, dimethoatu, oxydeme-thon.methylu) v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron-methylu) v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se mění příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro azoxystrobin.
Směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl a prochloraz.
Směrnice Komise 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění příloha směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a dithiokarbamáty.
Směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro acephat, 2,4-D a parathion-methyl.
Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro fenamiphosu.
Směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004 doplňující směrnici 90/642/EHS týkající se maximálního limitu reziduí pesticidu brompropylatu.
Směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004 doplňující přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů, jejichž použití je v Evropském společenství zakázáno.
Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů bifenthrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu.
Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/74/ES ze dne 25. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí ethofumesátu, lambda-cyhalothrinu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí diquatu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro carbofuran.".

2. V příloze č. 1 ve skupině I v bodě 1 podbodě vi) RŮZNÉ OVOCE se mezi položky "olivy" a "plody mučenky" vkládá nová položka "papája", v bodě 2 podbodě i) KOŘENOVÁ A HLĺZNATÁ ZELENINA se mezi položky "mrkev" a "celer bulvový - hlízy" vkládá nová položka "kasava" a v bodě 4 podbodě i) OLEJNATÁ SEMENA se mezi položky "bavlníkové semeno" a "ostatní" vkládá nová položka "konopné semeno".

3. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze č. 3 se položky

zrušují.

5. V příloze č. 3 položka amitraz zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze č. 3 položka azoxystrobin zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze č. 3 se za položku bentazone vkládá nová položka beta-cyfluthrin, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze č. 3 se do položky bifenthrin za text "pšenice 0,5" vkládá text "rybíz 0,5".

9. V příloze č. 3 se za položku bitertanol vkládá nová položka boscalid, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze č. 3 položka bromoxynil zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze č. 3 položka carbofuran zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze č. 3 položka cartentrazon-ethyl zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze č. 3 položka cyromazine zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 3 položka desmedipham zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 3 se do položky "difenoconazole" za text "tritikále 0,02" vkládá text "žito 0,02".

16. V příloze č. 3 se za položku dimenthenamid vkládá nová položka dimenthenamid P, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 položka diquat zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 se do položky ethofumesate za text "chmel 0,1* p" vkládá text "koření 0,5 p" a za text "olejnatá semena 0,1* p" se vkládá text "zeleninové natě 1 p".

19. V příloze č. 3 položka fenamidone zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 3 se za položku fipronil vkládá nová položka flazasulfuron, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 3 se za položku fludioxonil vkládá nová položka flufenacet, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 3 se za položku flumioxazine vkládá nová položka fluoxastrobin, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 3 se za položku fluroxypyr vkládá nová položka flurtamone, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 3 se za položku fosforovodík vkládá nová položka fosthiazate, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 3 se do položky glufosinate za text "jádroviny 0,05" vkládá text "mák 1".

26. V příloze č. 3 položka glyphosate zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 3 položka chlorpropham zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 3 se do položky imidacloprid za text "kukuřice 0,05" vkládá text "mák 0,05" a text "řepkové semeno 0,05".

29. V příloze č. 3 položka iodosulfuron-methyl sodný zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 3 položka ioxynil zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 3 položka iprodione zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 3 položka isoxaflutole zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze č. 3 se do položky kresoxim-methyl za text "paprika 1 p" vkládá text "pór 5".

34. V příloze č. 3 se do položky lambda-cyhalothrin za text "cibule jarní 0,05" vkládá text "citrony 0,2".

35. V příloze č. 3 položka maleic hydrazide zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze č. 3 položka mecoprop zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze č. 3 se za položku mefenpyr-diethyl vkládá nová položka mepanipyrim, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 3 se za položku mefenpyr-diethyl vkládá nová položka mesosulfuron-methyl, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 3 položka mesotrione zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze č. 3 se do položky metalaxyl za text "kadeřávek 0,2 p" vkládá text "křen 0,1 p" a za text "rajčata 0,2 p" se vkládá text "ředkvičky 0,1 p".

41. V příloze č. 3 se do položky metamitron za text "cukrovka 0,2" vkládá text "červená řepa 0,2".

42. V příloze č. 3 se do položky metconazole za text "ječmen 0,1" vkládá text "mák 0,1".

43. V příloze č. 3 se do položky methomyl za text "meruňky 0,2" vkládá text "paprika 0,2".

44. V příloze č. 3 se do položky methoxyfenozide za text "jablka 0,3" vkládá text "kukuřice 0,1".

45. V příloze č. 3 se za položku mevinphos vkládá nová položka molinate, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 3 se do položky phenmedipham za text "cukrovka 0,1" vkládá text "červená řepa 0,1".

47. V příloze č. 3 položka picoxystrobin zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze č. 3 položka propiconazole zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze č. 3 položka propoxycarbazone zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze č. 3 položka propyzamide zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 3 se za položku propyzamide vkládá nová položka proquinazid, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze č. 3 položka prothioconazole zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze č. 3 se do položky pymetrozine za text "chmel 5 p" vkládá text "kadeřávek 0,1 p".

54. V příloze č. 3 se za položku pymetrozine vkládá nová položka pyraclostrobin, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze č. 3 položka quinoxyfen zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze č. 3 položka silthiofam zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze č. 3 se za položku spiroxamin vkládá nová položka spinosad, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 3 se do položky tebuconazole za text "řepkové semeno 0,05*" vkládá text "tritikále 0,2" a text "žito 0,2".

59. V příloze č. 3 položka thiabendazole zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. V příloze č. 3 položka thiamethoxam zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze č. 3 položka trifloxystrobin zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V příloze č. 3 se do položky trifluralin před text "brukvovitá zelenina 0,1" vkládá text "anýz vonný 0,1" a za text "ječmen 0,1" se vkládá text "koriandr setý 0,1".

63. V příloze č. 3 se za položku trichlorfon vkládá nová položka trimethyl sulfoniový kation, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

64. V příloze č. 3 se za položku trichlorfon vkládá nová položka trinexapac-ethyl, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze č. 3 položka zoxamide zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V příloze č. 4 položka amitraz zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze č. 4 se za položku bentazone vkládá nová položka beta-cyfluthrin, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

68. V příloze č. 4 se za položku bromopropylate vkládá nová položka bromoxynil, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze č. 4 se položka

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

zrušuje.

70. V příloze č. 4 se za položku fludioxanil vkládá nová položka fluoxastrobin, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

71. V příloze č. 4 položka glyphosate zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

72. V příloze č. 4 se za položku chloroxuron vkládá nová položka chlorpropham, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. V příloze č. 4 se za položku imazalil vkládá nová položka ioxynil, ktrá zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze č. 4 položka picoxystrobin zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. V příloze č. 4 položka propiconazole zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. V příloze č. 4 se za položku pymetrozine vkládá nová položka pyraclostrobin, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. V příloze č. 4 položka quinoxyfen zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. V příloze č. 4 se za položku terbuthylazine vkládá nová položka tetraconazole, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

79. V příloze č. 4 se za položku thiabendazole vkládá nová položka thiamethoxam, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

80. V příloze č. 4 se za položku triforine vkládá nová položka trimethyl sulfoniový kation, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

81. V příloze č. 4 se za položku triforine vkládá nová položka trinexapac-ethyl, která zní:

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou

1. bodů 12, 19, pokud jde o maximální limit reziduí čaje, chmele, melounů, olejnatých semen, rajčat, salátu a podobné zeleniny, a bodů 32, 35, 36, 50 a 61, které nabývají účinnosti dnem 4. prosince 2006,

2. bodů 5 a 66, které nabývají účinnosti dnem 10. ledna 2007,

3. bodů 21, 24, 29, 31, 39, 45, 47, 48, 56, 74 a 75, které nabývají účinnosti dnem 24. února 2007,

4. bodů 10, 16, 20, 23, 26, 27, 30, 37, 49, 54, pokud jde o maximální limit reziduí cibule, citrusových plodů, čaje, česneku, hroznů moštových, chmele, jahod, ječmene, luštěnin, ovsa, papáji, pistáciových ořechů, pšenice, salátu a podobné zeleniny, šalotky, tritikálí, třešní, višní, žita a ostatních potravin rostlinného původu, a bodů 55, 63, 65, 68, 71, 72, 73, 76, 77 a 80, které nabývají účinnosti dnem 21. dubna 2007.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.