Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 622/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 211, ze dne 10. 12. 2004

622

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 24. listopadu 2004

o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:

§ 1

Státní občané České republiky, kteří

a)   v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 byli odsouzeni a vykonali trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za který byli rehabilitováni podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. a zákona č. 70/1970 Sb., nebo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č. 198/1993 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, a pobírají starobní nebo plný invalidní důchod z českého důchodového pojištění1), nebo
b)   po osobách uvedených v písmenu a) pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění1),

mají nárok na poskytnutí příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených jim komunistickým režimem v oblasti sociální (dále jen "příplatek").

§ 2

(1) Příplatek ke starobnímu nebo plnému invalidnímu důchodu se stanoví ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby.

(2) Příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se stanoví polovinou částky uvedené v odstav- ci 1.

(3) Celková doba věznění a vazby se sčítá; přitom se měsícem rozumí 30 dnů. Při částečné změně odsuzujícího rozsudku se pro účely tohoto nařízení považuje za věznění jen rozdíl mezi tresty vykonanými na základě původního rozsudku a stanovenými přiměřenými tresty nebo tresty nově uloženými.

(4) V případě souběhu nároků podle odstavců 1 a 2 se vyplácí pouze příplatek vyšší.

(5) Příplatek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod. Příplatek se zvyšuje ve stejných termínech jako důchody podle zvláštního právního předpisu2).

§ 3

(1) Vznikl-li nárok na výplatu důchodu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, náleží příplatek od splátky důchodu splatné v lednu 2005. Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31. prosinci 2004, náleží příplatek ode dne přiznání důchodu, a to vždy v plné měsíční výši uvedené v § 2 odst. 1 nebo 2 včetně zvýšení podle § 2 odst. 5, k němuž do té doby došlo. Přitom se vychází z toho, že příplatek byl přiznán v roce 2005.

(2) Zemřel-li žadatel o příplatek dříve, než byla výplata příplatku přiznána nebo příplatek vyplacen, příplatek za období od 1. ledna 2005 do dne úmrtí se přizná a vyplatí jednorázově vdově nebo vdovci.

§ 4

(1) O nároku na výplatu příplatku a o jeho výši rozhoduje na základě písemné žádosti orgán sociálního zabezpečení příslušný k výplatě důchodu.

(2) Doklady k žádosti se nevyžadují v případech, kdy podmínky pro vznik nároku na výplatu příplatku lze posoudit z podkladů, které jsou obsaženy v úředních evidencích orgánů sociálního zabezpečení příslušných k výplatě důchodu.

(3) Splnění podmínky státního občanství České republiky se posuzuje ke dni podání žádosti.

(4) Orgány sociálního zabezpečení příslušné k výplatě důchodu poskytují osobám uvedeným v § 1 potřebnou pomoc při uplatňování jejich nároků.

(5) Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování o příplatku, nároku na jednotlivé splátky příplatku a na jeho poskytování § 86, 89, 90, 108, 111, 112, 116 a 117 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a § 55 a 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Náklady na výplatu příplatku jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

§ 5

Příplatek bude spolu s důchodem vyplacen nejpozději v pravidelné měsíční výplatě za měsíc červenec 2005; nárok na poskytnutí příplatku od ledna 2005 tím není dotčen.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.


1)   Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 67 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 89/1997 Sb., zákona č.  188/2001 Sb. a zákona č. 264/2002 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. V publikaci je úplné znění zákona o dráhách po zásadní novele účinné od 1. 4. 2017 a dále novelizovaný zákon o veřejných službách v přepravě ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.