Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 433/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 142, ze dne 23. 7. 2004
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

433

VYHLÁŠKA

ze dne 9. července 2004,

kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace stanoví podle § 49 odst.  3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

ČÁST PRVNĺ
Druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení

§ 1
Druh služebních medailí

Bezpečnostní sbor uděluje tyto služební medaile (dále jen "medaile"):

a)   Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a Úřad pro zahraniční styky a informace

1.

medaili "Za statečnost",

2.

medaili "Za zásluhy o bezpečnost",

3.

medaili "Za věrnost" I., II. a III. stupně,

b)   Celní správa České republiky

medaili "Za vzornou službu" I., II. a III. stupně,

c)   Vězeňská služba České republiky
medaili "Medaile Vězeňské služby České republiky" I., II. a III. stupně a
d)   Bezpečnostní informační služba
medaili "Za zásluhy o bezpečnost" I., II. a III. stupně.

§ 2
Medaile Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky

(1) Medaile "Za statečnost" je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je uprostřed v kruhovém poli znázorněn motiv lipových listů, kolem kruhového pole je umístěn nápis "Za statečnost". Na rubové straně je symbol nebo znak bezpečnostního sboru. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientované trikolóry v národních barvách uprostřed modrého pole. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.

(2) Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je ve svisle orientovaných plastických pruzích s lipovým motivem nad středem umístěn vodorovný reliéfní nápis "Za zásluhy o bezpečnost". Na rubové straně je symbol nebo znak bezpečnostního sboru. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev světlemodrá, tmavomodrá, světlemodrá. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.

(3) Medaile "Za věrnost" je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz. Má tvar pravidelného osmiúhelníku o průměru opsané kružnice 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v kruhovém poli uprostřed plastických pruhů hvězdicového typu umístěna reliéfní osmicípá hvězdice zhotovená u I. stupně z pozlacené tombakové slitiny, u II. stupně z postříbřené tombakové slitiny a u III. stupně z tombakové slitiny v provedení starobronz. Kolem kruhového pole je umístěn nápis "Za věrnost". Na rubové straně je symbol nebo znak bezpečnostního sboru. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se svislými pruhy v pořadí barev červená, bílá, modrá, bílá a červená, široké 32 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.

(4) Vzor medailí Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky je uveden v příloze č. 1.

§ 3
Medaile Celní správy České republiky

(1) Medaile "Za vzornou službu" je zhotovena z tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 32 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v kruhovém poli znázorněna hlava boha obchodu Merkura, v dolní polovině je po obvodu nápis "Za vzornou službu". Na rubové straně je umístěn symbol - okřídlená hůl s přilbou ovinutá dvěma hady s hlavami otočenými k holi. V dolní polovině je po obvodu nápis "Celní správa České republiky". Medaile I. stupně je zhotovena v provedení zlatá (nejvyšší stupeň), II. stupně je v provedení stříbrná (střední stupeň) a III. stupně v provedení bronzová (nejnižší stupeň). Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se svislými pruhy v pořadí barev modrá, bílá a modrá, široké 32 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží stužka barevně shodná se stuhou, na které je umístěna miniatura lícové strany medaile.

(2) Vzor medaile Celní správy České republiky je uveden v příloze č. 2.

§ 4
Medaile Vězeňské služby České republiky

(1) Medaile "Medaile Vězeňské služby České republiky" je zhotovena z tombakové slitiny s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň), stříbro (II. stupeň) a bronz (III. stupeň). Má tvar pravidelného osmiúhelníku o průměru opsané kružnice 33 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně jsou znázorněny zkřížený meč a klíč a přes ně uprostřed planoucí pochodeň. V horní polovině je po obvodu nápis "VIRTUTE ET EXEMPLO". Na rubové straně uprostřed je vyobrazen znak bezpečnostního sboru, v horní polovině je po obvodu nápis "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY" a v dolní polovině jsou po obvodu vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem ve tvaru lipových ratolestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm a dlouhé 55 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev u I. stupně - bleděmodrá, zlatavá, bleděmodrá, u II. stupně - bleděmodrá, stříbřitá, bleděmodrá, stříbřitá, bleděmodrá a u III. stupně - bleděmodrá, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 38 x 7 mm barevně shodné se stuhou, na kterých je umístěna miniatura lícové strany medaile.

(2) Vzor medaile Vězeňské služby České republiky je uveden v příloze č. 3.

§ 5
Medaile Bezpečnostní informační služby

(1) Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" je zhotovena z kovu s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň), stříbro (II. stupeň) a bronz (III. stupeň). Má kruhový tvar o průměru 40 mm a tloušťku 2 mm. Na lícové straně jsou na horním obvodu reliéfně zobrazena slova "AUDI, VIDE, TACE". Na dolní straně je uveden nápis "BIS". Ve středu je umístěn velký státní znak, který je obklopen exkluzivním zdobením.

(2) Vzor medaile Bezpečnostní informační služby je uveden v příloze č. 4.

§ 6
Medaile Úřadu pro zahraniční styky a informace

(1) Medaile je zhotovena z tombakové slitiny s povrchovou úpravou stříbro nebo bronz. Má kruhový tvar o průměru 55 mm a tloušťku 3 mm, který na spodní straně přechází do obdélníku o délce 32 mm a šířce 8 mm. Na lícové straně je vyobrazen dvouocasý lev ve skoku s korunou, stylizované lipové listy a umístěn nápis "SINE IRA ET STUDIO". V obdélníku ve spodní části je umístěn nápis "ÚZSI". Na rubové straně je vyryt nápis "Za statečnost" nebo "Za zásluhy o bezpečnost" anebo "Za věrnost" I., II. nebo III. stupně.

(2) Vzor medaile Úřadu pro zahraniční styky a informace je uveden v příloze č. 5.

§ 7
Doklad o udělení medaile

Součástí medaile je doklad o jejím udělení. Tento doklad obsahuje identifikační údaje příslušníka bezpečnostního sboru, podpis služebního funkcionáře a datum udělení medaile.

§ 8
Důvody pro udělení medaile

(1) Příslušníkovi Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a Úřadu pro zahraniční styky a informace se udělí za

a)   projevení osobní statečnosti medaile "Za statečnost",
b)   splnění zvlášť významného služebního úkolu medaile "Za zásluhy o bezpečnost",
c)   účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce

1.

30 let medaile "Za věrnost" I. stupně,

2.

20 let medaile "Za věrnost" II. stupně a

3.

10 let medaile "Za věrnost" III. stupně.

(2) Příslušníkovi Celní správy České republiky se udělí za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností medaile "Za vzornou službu" I., II. nebo III. stupně.

(3) Příslušníkovi Vězeňské služby České republiky se udělí za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností medaile "Medaile Vězeňské služby České republiky" I., II. nebo III. stupně.

(4) Příslušníkovi Bezpečnostní informační služby se udělí za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností medaile "Za zásluhy o bezpečnost" I., II. nebo III. stupně.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

§ 9

Ustanovení § 4 až 8 vyhlášky č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, se zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
JUDr. Gross v. r.

E-shop

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.