Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 212/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 77, ze dne 25. 7. 2003

212

VYHLÁŠKA

ze dne 9. července 2003,

kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

Ministerstvo obrany stanoví podle § 36a zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.:

§ 1
Zevní označení stejnokroje vojenského policisty

(1) Zevní označení služebního stejnokroje vojenského policisty tvoří:

a)   rukávový znak, jehož tvar je určen štítem shodným se štítem velkého státního znaku, barva štítu je modrá, lemování stuhou je v barvě trikolory, figura ve štítu je nahrazena písmeny "VP" (VOJENSKÁ POLICIE) bílé barvy; vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. 1,
b)   odznak Vojenské policie s identifikačním číslem v kovovém plastickém provedení, jenž je tvořen oválem modré barvy, má uprostřed zkřížené meče z bílého kovu a nad nimi čtyřmístné číslo; v horní části je nápis "VOJENSKÁ" a v dolní části nápis "POLICIE"; vzor odznaku Vojenské policie s identifikačním číslem je vyobrazen v příloze č. 2. Odznak Vojenské policie s identifikačním číslem je viditelně umístěn na levé straně prsou vojenského policisty.

(2) Zevní označení polního stejnokroje vojenského policisty tvoří:

a)   rukávový návlek černé barvy, na kterém je umístěn rukávový znak - státní vlajka a písmena "VP" stříbřité barvy; vzor rukávového návleku je vyobrazen v příloze č. 3,
b)   identifikační číslo žluté barvy na černém podkladě, které je viditelně umístěno na pravé straně prsou vojenského policisty; vzor identifikačního čísla je vyobrazen v příloze č. 4.

(3) Pro označení služebního nebo polního stejnokroje vojenského policisty při působení:

a)   v zahraniční misi je na rukávovém návleku černé barvy umístěn rukávový znak - státní vlajka a písmena "MP" (MILITARY POLICE), nad kterými je umístěn znak zahraniční mise; vzor rukávového návleku je vyobrazen v příloze č. 5,
b)   v misi NATO je na rukávovém návleku modré barvy umístěn rukávový znak - státní vlajka a písmena "MP" se znakem NATO stříbřité barvy; vzor rukávového návleku je vyobrazen v příloze č. 6.

(4) Rukávový znak a rukávový návlek jsou umístěny na levém rukávu.

(5) Ke služebnímu a polnímu stejnokroji podle odstavců 1 až 3 se mohou používat další výstrojní součástky, např. taktická vesta, reflexní vesta a ochranný a jiný prostředek se žlutým nebo stříbřitým nápisem "VP", nebo "MP", anebo "VOJENSKÁ POLICIE", nebo "MILITARY POLICE" na černém podkladě. Reflexní vesta je oranžové barvy se stříbřitými reflexními pruhy a stříbřitým nápisem "VOJENSKÁ POLICIE", nebo "MILITARY POLICE" na černém podkladě; vzor reflexní vesty je vyobrazen v příloze č. 7.

(6) Ostatní oděvní součástky výstroje se označují žlutým nápisem "VOJENSKÁ POLICIE".

§ 2
Služební průkaz vojenského policisty

(1) Přední strana služebního průkazu vojenského policisty (dále jen "služební průkaz") má modročervený podklad s trikolorou v pravém dolním rohu. Na přední straně služebního průkazu je umístěna foto- grafie o rozměru 3 x 3 cm a nadpis "MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY". Vedle fotografie je nápis "SLUŽEBNĺ PRŮKAZ VOJENSKÉHO POLICISTY", pod kterým je umístěno vyobrazení dvouocasého lva černé barvy a číslice 2003 o rozměrech 15 x 17 mm. Pod fotografií je identifikační číslo a v modrém poli bílý nápis "VOJENSKÁ POLICIE".

(2) Na zadní straně služebního průkazu, která má modrý podklad, je uvedeno jméno, příjmení, titul, hodnost a krevní skupina držitele služebního průkazu, text oprávnění a poučení, datum vydání služebního průkazu a podpis ministra obrany; vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 8.

(3) Služební průkaz je uložen v černém koženém dvoudílném pouzdře. V levé polovině pouzdra je upevněn odznak Vojenské policie s identifikačním číslem.

§ 3
Barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

(1) Osobní vozidlo Vojenské policie je bílé barvy s bočními vodorovnými podélnými pruhy zelené barvy. Na těchto pruzích je umístěn nápis černé barvy "VOJENSKÁ POLICIE".

(2) Osobní terénní vozidlo Vojenské policie, které je zavedeno v Armádě České republiky, je tmavé khaki barvy s bočními vodorovnými podélnými pruhy bílé barvy, na kterých je umístěn nápis černé barvy "VOJENSKÁ POLICIE", nebo bez těchto pruhů s nápisem bílé barvy "VOJENSKÁ POLICIE" umístěným na bocích vozidla.

(3) Na kapotě motoru, zavazadlového prostoru a na obou předních dveřích je umístěn znak Vojenské policie v žlutočerné barvě na bílém podkladu. Dovoluje-li to typ vozidla, je na zadní kapotě kromě znaku Vojenské policie umístěn i nápis "VOJENSKÁ POLICIE".

(4) Vojenská policie může v případě naléhavé potřeby použít i vozidlo v jakémkoli barevném provedení. Takové vozidlo se označí snímatelnými nápisy "VOJENSKÁ POLICIE" a snímatelnými znaky "VOJENSKÁ POLICIE" v provedení uvedeném v odstavcích 1 až 3, a to tehdy, používá-li řidič vozidla snímatelné výstražné světelné zařízení doplněné zvláštním zvukovým výstražným zařízením.1)

(5) Vzor znaku Vojenské policie je vyobrazen v příloze č. 9. Barevné provedení a označení vozidla Vojenské policie je vyobrazeno v příloze č. 10.

(6) Pro označení ostatních dopravních prostředků Vojenské policie platí ustanovení předchozích odstavců přiměřeně, a to v závislosti na jejich velikosti a tvaru.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.

§ 5
Přechodné ustanovení

Po dobu 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky zůstává v platnosti i stávající služební průkaz vojenského policisty.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2003.

Ministr:
Ing. Kostelka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 24 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

E-shop

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otázka, obcházení zákona, adaptace a další, a jejich pojetí v české právní doktríně. Jak uvádí autorka, řada otázek mezinárodního práva ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.