Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 105/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 43, ze dne 11. 4. 2003

105

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2003

o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen "zákon"):

§ 1
Vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně (dále jen "národní přírodní památka") a stanovují se bližší podmínky její ochrany.

(2) Předmětem ochrany je krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy, včetně výplně jeskyní, přírodních společenstev v jeskyních a přirozené hlubinné vývěry oxidu uhličitého.

§ 2
Vymezení národní přírodní památky

(1) Národní přírodní památka se rozkládá v ochranném pásmu a vnitřním území přírodních léčivých zdrojů I. stupně lázeňského místa1) Teplice nad Bečvou. Hranice národní přírodní památky je stanovena uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém systému S-JTSK.2) Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů je uveden v příloze č. 1, a to v tom pořadí, jak po sobě následují v obrazci. Grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2.

(2) Mapový podklad, v němž je zakresleno území národní přírodní památky, je kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody3) uložen na Ministerstvu životního prostředí, na Krajském úřadu Olomouckého kraje a na Obecním úřadu Teplice nad Bečvou.

§ 3
Bližší ochranné podmínky národní přírodní památky

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 44 odst. 2 zákona se stanoví, že jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze:

a)   provozovat pro veřejnost zpřístupněné části Zbrašovských aragonitových jeskyní, včetně prodejních a jiných služeb s tím souvisejících,
b)   provádět výzkumnou činnost v jeskyních, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,4)
c)   vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,
d)   provádět změny druhů pozemků,
e)   poskytovat prodejní nebo jiné služby mimo budovy; souhlas se nevyžaduje k prodejním a jiným službám souvisejícím s lázeňskou péčí nebo provozem jeskyní,
f)   vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel orgánů veřejné a státní správy při výkonu státní správy, policie, záchranných služeb, obrany státu a veterinární služby, vozidel potřebných pro zajištění péče o lesní nebo zemědělské pozemky či porosty nebo pro správu vodních toků nebo pro zajištění provozu lázní a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nebo osob jimi pověřených; souhlas se dále nevyžaduje pro jízdu jízdními koly na cyklotrasách vyznačených v terénu,
g)   provádět opravy a rekonstrukce staveb a zařízení; souhlas se nevyžaduje pro opravy a rekonstrukce existujících staveb a zařízení, které se nacházejí v katastrálním území Teplice nad Bečvou na stavebních parcelách evidovaných v katastru nemovitostí pod čísly 66, 71, 73, 74, 75, 87, 121, 122 a 170, pokud se při tom nebude zasahovat do zemského povrchu, a pro využití a obnovu přírodních léčivých zdrojů5) a stávajících inženýrských sítí na celém území národní přírodní památky,
h)   zřizovat skládky, a to i přechodné,
i)   provádět průzkumné a jiné vrty; souhlas se nevyžaduje pro obnovu přírodních léčivých zdrojů.

§ 4
Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky6) tvoří část pozemku parc. č. 208/1 v k. ú. Teplice nad Bečvou, jež neleží na území národní přírodní památky.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


1)   § 2 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
2)   Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
3)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4)   § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
5)   § 2 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb.
6)   § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

E-shop

Správa daní pro ekonomy

Správa daní pro ekonomy

Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Václav Boněk - Wolters Kluwer, a. s.

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je rozdělen na dvě části. První část rozebírá základní pojmy, se ...

Cena: 256 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.