Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 582/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 198, ze dne 31. 12. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

582

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb., nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 454/2000 Sb. a nařízení vlády č. 67/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5d) zní:

"(2) Zaměstnanci uvedenému v § 73 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 73 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnanci státu ve správním úřadu nebo jiné organizační složce státu uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce a úředníku územního samosprávného celku5d) přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.


5d)  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 5d) se označuje jako poznámka pod čarou č. 5e).

2. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, příklad práce č. 9.07. zní:

"9.07. Samostatná tvorba právních předpisů územních samosprávných celků; zastupování úřadů před soudem.".

3. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, se v příkladu práce č. 9.08. na konci doplňují slova "nebo v obcích s rozšířenou působností".

4. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, příklady práce č. 10.02. a 10.03. znějí:

"10.02. Komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na nejvýznamnějších rozvojových, normotvorných a koncepčních úsecích územních orgánů státní správy, obcí s rozšířenou působností nebo statutárních měst.

10.03. Komplexní zajišťování koncepčních a rozvojových úseků státní správy nebo samosprávy krajů nebo hlavního města Prahy.".

5. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, příklad práce č. 11.03. zní:

"11.03. Tvorba a koordinace komplexních projektů rozvoje rozhodujících úseků regionální politiky krajů, hlavního města Prahy, statutárních měst nebo jiných větších územních správních celků.".

6. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 253/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 4240 4660 5130 5640 6210 6830 7510 8340 9250 10270 11610 13120 
 2 do  2 let 4410 4850 5330 5870 6450 7100 7810 8670 9620 10680 12070 13630 
 3 do  4 let 4580 5040 5540 6100 6710 7380 8110 9010 10000 11100 12540 14170 
 4 do  6 let 4760 5240 5760 6340 6970 7670 8430 9360 10390 11540 13040 14730 
 5 do  9 let 4950 5440 5990 6590 7250 7970 8770 9730 10800 11990 13550 15310 
 6 do 12 let 5140 5660 6220 6850 7530 8280 9110 10110 11230 12460 14080 15910 
 7 do 15 let 5350 5880 6470 7120 7830 8610 9470 10510 11670 12950 14640 16540 
 8 do 19 let 5560 6110 6720 7400 8140 8950 9840 10930 12130 13460 15210 17190 
 9 do 23 let 5780 6350 6990 7690 8460 9300 10230 11360 12610 13990 15810 17870 
10 do 27 let 6000 6600 7260 7990 8790 9670 10640 11810 13100 14550 16440 18570 
11 do 32 let 6240 6860 7550 8310 9140 10050 11050 12270 13620 15120 17080 19310 
12 nad 32 let 6490 7130 7850 8630 9500 10450 11490 12750 14160 15710 17760 20070"

Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 142/1995 Sb. a nařízení vlády č. 71/1996 Sb., se v roce 2003 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

E-shop

Exekuční řád, 4. vydání. Komentář

Exekuční řád, 4. vydání. Komentář

Kasíková, Jirmanová, Hubáček, Plášil, Šimka, Kučera, Nekola - C. H. Beck

Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního řádu a občanského soudního řádu v roce 2015. V publikaci se autoři mimo jiné věnují nejpalčivějším problémům současných exekucí ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Rozpočtový proces obcí

Rozpočtový proces obcí

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k realizaci politické odpovědnosti. Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá však určité základní znalosti ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.