Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 164/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 67, ze dne 24. 4. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

164

VYHLÁŠKA
České národní banky    

ze dne 10. dubna 2002

o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

Česká národní banka stanoví podle § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky přístupu k informacím v informační databázi vytvářené Českou národní bankou.1)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   provozovatelem Česká národní banka,
b)   registrem informační databáze - Centrální registr úvěrů - informační databáze vytvářená a provozovaná provozovatelem,1)
c)   uživatelem registru banka včetně jejích poboček v zahraničí a pobočka zahraniční banky, působící na území České republiky, a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon,2)
d)   dlužníkem právnická osoba, za kterou má uživatel registru pohledávku, s výjimkou banky, pobočky zahraniční banky a centrální banky, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, za kterou má uživatel registru pohledávku v souvislosti s její podnikatelskou činností,
e)   pohledávkou rozvahová nebo podrozvahová pohledávka uživatele registru za dlužníkem z účtové třídy 2 nebo 9, v korunách českých nebo v cizí měně, bez ohledu na její výši, přičemž v případě dlužníka - fyzické osoby jde pouze o pohledávku v souvislosti s jeho podnikatelskou činností,
f)   informací z registru výstupní informace poskytovaná uživateli registru, zahrnující
1.  identifikační údaje o dlužníkovi,
2.  souhrnné údaje o pohledávkách všech uživatelů registru za dlužníkem,
3.  údaj o počtu uživatelů registru, kterým vznikla za dlužníkem pohledávka,
4.  časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje.

§ 3
Podmínky přístupu uživatelů registru
k informacím z registru

(1) Uživatel registru je oprávněn informaci z registru požadovat pouze v přímé souvislosti s konkrétním obchodním případem; touto souvislostí se rozumí vždy

a)   souvislost s rozhodováním o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky uživatele registru,
b)   souvislost s již vzniklou pohledávkou uživatele registru za dlužníkem.

(2) Podmínky podle odstavce 1 jsou splněny, jedná-li se o požadavek, který se týká

a)   osoby žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky [odstavec 1 písm. a)] nebo osoby dlužníka [odstavec 1 písm. b)], osoby ekonomicky spjaté3) s osobou žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky [odstavec 1 písm. a)] nebo s dlužníkem [odstavec 1 písm. b)],
b)   osoby, která je prokazatelně právním předchůdcem osoby žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky,
c)   osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění pohledávky,
d)   fyzické osoby - podnikatele, žádající o poskytnutí spotřebitelského úvěru, úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru.

(3) Požadavek na informaci z registru obsahuje identifikaci osoby podle odstavce 2, o které je informace požadována, a určení časového období, za které je informace z registru požadována.

(4) Oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru podle odstavců 1 a 2 doloží uživatel registru na vyžádání provozovateli, zejména písemným nebo elektronickým dokladem projeveného zájmu o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky uživatele registru nebo dokumentací uživatele registru o již vzniklé pohledávce.

(5) Podmínkou přístupu uživatelů k registru a získávání informací z něj je dodržování provozně technických podmínek stanovených provozovatelem v uživatelské dokumentaci.

(6) Pro oblast administrace přístupu k registru uživatel registru určí a provozovateli písemně sdělí dva nebo tři své zaměstnance jako oprávněné zástupce.

(7) Uživatel registru hradí provozovateli za přístup k informacím z registru cenu stanovenou v Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen "ceník"). Ceník je k nahlédnutí ve všech pobočkách provozovatele a v elektronické formě na oficiálních internetových stránkách provozovatele.

(8) O provedení každé souhrnné aktualizace údajů v registru je uživatel registru informován provozovatelem.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.  126/2002 Sb.
Opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, oznámené v částce 116/2001 Sb. pod č. 32/2001 Sb.
2)   § 1 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č.  126/2002 Sb.
3)   § 14 opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, oznámené v částce 55/1999 Sb., ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 7. září 2000, oznámeného v částce 94/2000 Sb. pod č. 41/2000 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Lukáš Pěsna - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice ...

Cena: 270 KčKOUPIT

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byla změněna řada zákonů v souvislosti s novou ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.