Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 164/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 67, ze dne 24. 4. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

164

VYHLÁŠKA
České národní banky    

ze dne 10. dubna 2002

o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

Česká národní banka stanoví podle § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky přístupu k informacím v informační databázi vytvářené Českou národní bankou.1)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   provozovatelem Česká národní banka,
b)   registrem informační databáze - Centrální registr úvěrů - informační databáze vytvářená a provozovaná provozovatelem,1)
c)   uživatelem registru banka včetně jejích poboček v zahraničí a pobočka zahraniční banky, působící na území České republiky, a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon,2)
d)   dlužníkem právnická osoba, za kterou má uživatel registru pohledávku, s výjimkou banky, pobočky zahraniční banky a centrální banky, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, za kterou má uživatel registru pohledávku v souvislosti s její podnikatelskou činností,
e)   pohledávkou rozvahová nebo podrozvahová pohledávka uživatele registru za dlužníkem z účtové třídy 2 nebo 9, v korunách českých nebo v cizí měně, bez ohledu na její výši, přičemž v případě dlužníka - fyzické osoby jde pouze o pohledávku v souvislosti s jeho podnikatelskou činností,
f)   informací z registru výstupní informace poskytovaná uživateli registru, zahrnující
1.  identifikační údaje o dlužníkovi,
2.  souhrnné údaje o pohledávkách všech uživatelů registru za dlužníkem,
3.  údaj o počtu uživatelů registru, kterým vznikla za dlužníkem pohledávka,
4.  časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje.

§ 3
Podmínky přístupu uživatelů registru
k informacím z registru

(1) Uživatel registru je oprávněn informaci z registru požadovat pouze v přímé souvislosti s konkrétním obchodním případem; touto souvislostí se rozumí vždy

a)   souvislost s rozhodováním o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky uživatele registru,
b)   souvislost s již vzniklou pohledávkou uživatele registru za dlužníkem.

(2) Podmínky podle odstavce 1 jsou splněny, jedná-li se o požadavek, který se týká

a)   osoby žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky [odstavec 1 písm. a)] nebo osoby dlužníka [odstavec 1 písm. b)], osoby ekonomicky spjaté3) s osobou žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky [odstavec 1 písm. a)] nebo s dlužníkem [odstavec 1 písm. b)],
b)   osoby, která je prokazatelně právním předchůdcem osoby žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky,
c)   osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění pohledávky,
d)   fyzické osoby - podnikatele, žádající o poskytnutí spotřebitelského úvěru, úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru.

(3) Požadavek na informaci z registru obsahuje identifikaci osoby podle odstavce 2, o které je informace požadována, a určení časového období, za které je informace z registru požadována.

(4) Oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru podle odstavců 1 a 2 doloží uživatel registru na vyžádání provozovateli, zejména písemným nebo elektronickým dokladem projeveného zájmu o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky uživatele registru nebo dokumentací uživatele registru o již vzniklé pohledávce.

(5) Podmínkou přístupu uživatelů k registru a získávání informací z něj je dodržování provozně technických podmínek stanovených provozovatelem v uživatelské dokumentaci.

(6) Pro oblast administrace přístupu k registru uživatel registru určí a provozovateli písemně sdělí dva nebo tři své zaměstnance jako oprávněné zástupce.

(7) Uživatel registru hradí provozovateli za přístup k informacím z registru cenu stanovenou v Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen "ceník"). Ceník je k nahlédnutí ve všech pobočkách provozovatele a v elektronické formě na oficiálních internetových stránkách provozovatele.

(8) O provedení každé souhrnné aktualizace údajů v registru je uživatel registru informován provozovatelem.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.  126/2002 Sb.
Opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, oznámené v částce 116/2001 Sb. pod č. 32/2001 Sb.
2)   § 1 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č.  126/2002 Sb.
3)   § 14 opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, oznámené v částce 55/1999 Sb., ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 7. září 2000, oznámeného v částce 94/2000 Sb. pod č. 41/2000 Sb.

E-shop

Rozpočtový proces obcí

Rozpočtový proces obcí

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k realizaci politické odpovědnosti. Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá však určité základní znalosti ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, komentář

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, komentář

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší podrobný výklad tohoto předpisu zasahujícího do mnoha oblastí práva. V publikaci jsou podrobně komentovány změny v návaznosti na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. včetně novelizovaných ustanovení původního zákona o rodině. Autoři ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.