Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 143/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 59, ze dne 17. 4. 2002

143

SDĚLENĺ
Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 3. dubna 2002,

kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. 1

Závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy je vymezena v příloze č. 1 k tomuto sdělení a uvedena v příloze č. 2 k tomuto sdělení.

Čl. 2

Územní plán velkého územního celku Beskydy schválený usnesením vlády České republiky ze dne 25. března 2002 č. 298 je uložen na krajských úřadech Moravskoslezkého kraje a Zlínského kraje, na okresních úřadech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín a na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Příloha č. 1 ke sdělení č. 143/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 ke sdělení č. 143/2002 Sb.

Závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy

Závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy (dále jen "ÚPN VÚC Beskydy") se vymezuje usnesením vlády České republiky ze dne 25. března 2002 č. 298 takto:

1. Při využívání území územně chránit koridory a plochy pro:

a)  dálnici D 47 Bělotín - Ostrava - státní hranice Polské republiky v trase Vrážné - Mankovice - Bílovec - Klimkovice s tunelovým vedením v prostoru mezi západním okrajem Klimkovic a areálem lázní (k. ú. Hýlov),
b) rychlostní komunikaci R 48 Bělotín - Český Těšín - státní hranice Polské republiky v úseku Dub - Rychaltice ve stopě stávající I/48 s navazujícím jižním obchvatem Frýdku-Místku a severním obchvatem Dobré a dále v úseku Dobrá - Třanovice jižně od stávající I/48,
c) rychlostní komunikaci R 49 Otrokovice - Zlín - státní hranice Slovenské republiky v trase Pozděchov - Horní Lideč - Střelná,
d) přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy:
  - I/11 jako čtyřpruh v úseku Mokré Lazce - Vřesina a jako čtyřpruh v úseku Těrlicko - Třanovice - Hnojník - Bystřice a dále v západním obchvatu Jablunkova a východním obchvatu Mostů u Jablunkova
- I/35 jako čtyřpruh v úseku Dub - Valašské Meziříčí se severním obchvatem města a dále v úseku Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm jako dvoupruh
- I/48 Frýdek-Místek - dokončení průtahu městem jako čtyřpruh
- I/49 jako dvoupruh v úseku Lužná - Horní Lideč a Lidečko-střed
- I/57 jako dvoupruh v úseku Fulnek - Šenov u Nového Jičína, obchvat Bludovic, obchvat Valašského Meziříčí s napojením na obchvat I/35 a v úseku Horní Lideč - Valašské Příkazy, jako čtyřpruh v úseku Valašské Meziříčí - Vsetín - Pozděchov
- I/58 jako čtyřpruh v úseku Příbor - Petřvald, jako dvoupruh v úsecích Frenštát pod Radhoštěm - Kopřivnice - křižovatka s R 48
jižní tangenta Ostravy jako čtyřpruh v úsecích Petřvald - Krmelín a Krmelín - Paskov,
e) přeložky a obchvaty sídel na silnicích II. třídy:
- II/150 v úseku Komárno - Valašské Meziříčí
- II/464 obchvat Butovic včetně napojení na dálnici D 47
- II/468 Třinec - přeložka a stavební úpravy křížení s železniční tratí Českých drah
- II/473 Kaňovice, Václavovice, Šenov - přeložky dílčích úseků
- II/476 v úseku křižovatka s I/11 - Třinec a v úseku Třinec - Horní Líštná
- II/477 v úseku Paskov - Vratimov a v úseku Frýdek-Místek - Staré Město -Baška
- II/482 v úseku Kopřivnice - Rybí
- II/483 v úseku Veřovice - Frenštát pod Radhoštěm - Kunčice pod Ondřejníkem - Čeladná včetně severního obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm
- II/487 Janová - přeložka včetně napojení na silnici I/57, Huslenky, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice - přeložka,
f)  přeložky na silnicích III. třídy
- III/011 Bukovec - Hrčava
- III/4915 Liptál - Všemina,
g)  účelovou komunikaci Nový Hrozenkov - státní hranice Slovenské republiky (zpřístupnění rekreační lokality Kohútka - Portáš),
h)  modernizaci II. železničního koridoru v úseku Jeseník nad Odrou - Suchdol nad Odrou - Studénka a III. železničního koridoru v úseku Třinec - Jablunkov - státní hranice Slovenské republiky,
i) letiště Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí (Poličná - Choryně) a Huslenky pro individuální leteckou dopravu, sportovní létání a záchranou leteckou službu,
j) hraniční přechody:
- Horní Líštná/Leszna Gora - pro nákladní dopravu
- Velké Karlovice/Makov-Kasárne, Velké Karlovice/Makov-Stodoliska, Karolinka-Javorník/Papradno, Nový Hrozenkov-Portáš/Lazy pod Makytou, Huslenky/Lazy pod Makytou-Papajské sedlo, Študlov-Končitá/Zubák - na turistických stezkách,
k)   nové sedačkové lanovky
z Vranče na hřeben Javorníků do prostoru Portáše (okres Vsetín)
- z Velkých Karlovic na Kasárne (okres Vsetín)
-  z Nýdku na Malou Čantoryji (okres Frýdek-Místek)
z Mostů u Jablunkova pod vrchol Skalky (okres Frýdek-Místek),
l) rozšíření energetických uzlů transformoven 400/110/22 kV Vratimov a 400/110 kV Nošovice,
m) nová elektrická vedení velmi vysokého napětí:
- 400 kV pro vyvedení výkonu z Elektrárny Dětmarovice v úseku Vratimov - Bruzovice - Nošovice v upravené trase průchodem přes Datyňský les
- 400 kV v úseku Nošovice - Mosty u Jablunkova - státní hranice Slovenské republiky
- 110 kV v úseku Zubří - Hutisko-Solanec včetně výstavby rozvodny 110/22 kV na k. ú. Vigantice (okres Vsetín),
  n) nový velmi vysokotlaký plynovod Příbor - Třanovice včetně povrchových a podpovrchových zařízení k propojení podzemních zásobníků plynu Štramberk (okres Nový Jičín) a Třanovice-Žukov (okres Frýdek-Místek),
  o)  nové vysokotlaké plynovody:
- Vsetín - Střelná - státní hranice Slovenské republiky (havarijní propojení
Valašské Příkazy - Střelná
Jablunkov - Mosty u Jablunkova - státní hranice Slovenské republiky (havarijní propojení)
- Vyšní Lhoty - Raškovice - Janovice
Rožnov pod Radhoštěm - Hutisko-Solanec - Karolinka
-  Vsetín - Liptál
Třanovice - Hnojník - Komorní Lhotka
Choryně - Kelč
Frenštát pod Radhoštěm - Čeladná - Nová Dědina
- Huslenky - Zděchov
Třanovice - Žukov,
p) nové vodovodní řady:
Frýdek-Místek včetně vodojemu Staré Město
Nýdek - Bystřice
Pustějov - Kujavy a skupinový vodovod Děrné - Lukavec - Bravinné (připojení na Ostravský oblastní vodovod)
- zásobování výrobně komerční zóny východně od letiště Mošnov
Ratiboř - Hoštálková - Kateřinice a Prlov - Pozděchov (připojení na skupinový vodovod Vsetín),
r)  nové kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod (dále jen "ČOV"):
skupinová kanalizace sídel v povodí Ondřejnice včetně ČOV Brušperk
- Dolní Bečva - připojení na kanalizační síť města Rožnova pod Radhoštěm a ČOV Zubří
Bystřička - Růžďka včetně společné ČOV Bystřička
- Hovězí - Huslenky včetně společné ČOV Hovězí
- Vojkovice - Dobratice - včetně společné ČOV
Frýdek-Místek - rozšíření kanalizační soustavy do okolních sídel
Vřesina - připojení kanalizace na ústřední ČOV Ostrava
Valašská Senice - Francova Lhota - včetně společné ČOV Francova Lhota
- Lidečko - Horní Lideč - včetně společné ČOV Lidečko
Prlov - Pozděchov - včetně společné ČOV Prlov
- Liptál - připojení na ČOV Vsetín
Vidče - Střítež (okres Vsetín) - včetně připojení na ČOV Zašová.

2. Pro potřebu postupného zajišťování protipovodňové ochrany území a sídel územně chránit plochy pro vybudování:

a)  suchých nádrží - poldrů Bukovec a Horní Lomná (okres Frýdek-Místek),
b) soustavu suchých nádrží - poldrů a řízených inundací na Rožnovské Bečvě,
c) soustavu řízených inundací a podélných ochranných hrází na Vsetínské Bečvě,
d)  soustavu podélných ochranných hrází na spojené Bečvě nad profilem Teplice nad Bečvou.

3. Pro výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního významu územně chránit plochy:

a) na k. ú. Mošnov (okres Nový Jičín), východně areálu letiště,
b) na k. ú. Kopřivnice a Vlčovice (okres Nový Jičín), v návaznosti na stávající areál TATRA a. s. Kopřivnice,
c) na k. ú. Hnojník a Třanovice (okres Frýdek-Místek) ve vazbě na navrhovaný dopravní uzel na k. ú. Horní Tošanovice (mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/11),
d) na k. ú. Nošovice a Nižní Lhoty (okres Frýdek-Místek),
e) na k. ú. Příluky a Lhotka nad Bečvou (okres Vsetín) v pokračování stávající průmyslové zóny na severozápadním okraji Valašského Meziříčí.

4. Stavby spojené s realizací záměrů uvedených v bodech 1. a 2. a územně vymezené v grafické části územního plánu v měřítku 1:50 000 a 1:100 000, opatřeného schvalovací doložkou, jsou veřejně prospěšné. Veřejně prospěšné jsou i vyvolané stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kterým dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu.

5. Za limity využití území, vyplývající z řešení a projednání ÚPN VÚC Beskydy a mající nadmístní význam považovat:

a)   Vymezené stávající a navrhované skladebné části nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability, vymezené v hlavním výkresu v měřítku 1:50 000. Vymezené plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné. Výjimku je možno povolit jen u biokoridorů, které jsou kříženy liniovými částmi staveb dopravních a inženýrských sítí. Veškeré zásahy, které by mohly negativně ovlivnit funkci biokoridorů a biocenter, jsou nepřípustné.
b) Vymezené koridory pro dopravní stavby v rozsahu:
u dálnice a komunikací rychlostního typu území o šířce 300 m od osy krajního pruhu na obě strany,
u silnic I. a II. třídy území o šířce 200 m od osy na obě strany,
pro železniční tratě území o šířce 100 m od osy na obě strany.
c)  Vymezené koridory pro vodovodní řady a kanalizace nadmístního významu v rozsahu území 100 m od osy vyznačené v grafické dokumentaci ÚPN VÚC Beskydy.
d) Vymezené koridory pro energetické stavby v rozsahu území 200 m od osy vyznačené v grafické dokumentaci ÚPN VÚC Beskydy.
e) Vedení 400 kV - (Elektrárna Dětmarovice) - Vratimov - Nošovice. V úseku Datyňského lesa realizovat vedení s použitím vysokých stožárů, umožňujících rozmístění vodičů nad úrovní lesního porostu a za podmínky minimalizace mýcení lesa v místě stavby stožáru. Za maximální je možné počítat se smýcením pruhu v šíři 4 m v souběhu s vedením pro výstavbu a údržbu vedení. Osy vymezených koridorů jsou vyznačeny v grafické dokumentaci ÚPN VÚC Beskydy.
f)  Pro situování lanovky Mosty u Jablunkova-Skalka je limitem maximální zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu max. 2,5 ha a vyloučena lyžařská sjezdovka.
g) Pro situování lanovky Nýdek-Čantoryje je limitem maximální zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu max. 1,4 ha.
h) Pro situování lanovky Vranča-Portáš je územním limitem maximální zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu 0,65 ha.
i) Pro situování lanovky Velké Karlovice - Kasárne je podmínkou vedení trasy stávajícím průsekem, vytvořeným pro elektrické vedení 22 kV, a kabelizace tohoto vedení.
j) Zátopové území dané součtovou izočarou Q?100 a rozsahem povodně z roku 1997 zakreslené v hlavním výkresu. Rozsahy zátopového území se budou upřesňovat vyhlášenými zátopovými územími příslušnými vodohospodářskými orgány, které nahradí v příslušném území tento limit.
k) Vymezená území suchých poldrů Horní Lomná a Bukovec. Na těchto plochách je nepřípustné každé jiné využití, které by znemožňovalo jejich realizaci.

6. Návrhové období územního plánu velkého územního celku je stanoveno do roku 2015.

7. Ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, se stanovuje 4leté období, ve kterém bude provedeno vyhodnocení ÚPN VÚC Beskydy, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl schválen.

E-shop

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

JUDr. Petr Černý, Ph.D., JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. - C. H. Beck

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech českých soudů, stejně jako Evropského soudu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.