Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 85/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 37, ze dne 6. 3. 2002

85

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 25. února 2002,

kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 37/2002 Sb.:

§ 1

(1) V hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji Okresní úřad Praha-západ, v Plzeňském kraji Magistrát města Plzně, v Jihomoravském kraji Magistrát města Brna, v Moravskoslezském kraji Magistrát města Ostravy a okresní úřad v sídle volebního kraje (dále jen "okresní úřad v sídle volebního kraje") v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") a v hlavním městě Praze úřad městské části v sídle volebního obvodu, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst a okresní úřad v sídle volebního obvodu (dále jen "okresní úřad v sídle volebního obvodu") v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát") zřizuje zvláštní účet,1) kterým je běžný účet u místně příslušné pobočky České národní banky podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky (dále jen "depozitní účet"). Oznámení o zřízení depozitního účtu se zveřejní na úřední desce.

(2) V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny politická strana, politické hnutí nebo koalice skládá peněžní prostředky na zřízený depozitní účet ve výši odpovídající stanovenému příspěvku na volební náklady.2) Současně s podáním kandidátní listiny3) písemně sdělí okresnímu úřadu v sídle volebního kraje adresu nebo číslo účtu a identifikační kód banky (dále jen "bankovní spojení"), na které lze příspěvek na volební náklady vrátit.

(3) V souvislosti s konáním voleb do Senátu se skládají peněžní prostředky na zřízený depozitní účet ve výši odpovídající stanovené kauci.4) Kandidát s podáním přihlášky k registraci5) písemně sdělí okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu adresu nebo bankovní spojení, na které lze kauci vrátit.

(4) Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem6) politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.

(5) Složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta.

(6) Při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady a kauce se použije konstantní symbol 558. Při složení příspěvku na volební náklady a kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379.

§ 2

(1) Okresní úřad v sídle volebního kraje vrátí složený příspěvek na volební náklady na adresu nebo bankovní spojení, které bylo písemně sděleno podle § 1 odst. 2, ve lhůtě stanovené zákonem7) politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována.

(2) Okresní úřad v sídle volebního obvodu vrátí složenou kauci na adresu nebo bankovní spojení, které bylo písemně sděleno podle § 1 odst. 3, za podmínek a ve lhůtě stanovené zákonem.8)

§ 3

(1) Částky, které se v souvislosti s konáním voleb nevracejí, a úroky ze složených příspěvků na volební náklady a ze složených kaucí, snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou na vrub depozitního účtu, se převedou na příjmový účet státního rozpočtu1) vedený u České národní banky, bankovní spojení: 772-14422001/0710 s názvem "Příspěvky na volební náklady a kauce z voleb" s uvedením roku konání voleb ve variabilním symbolu.

(2) Okresní úřad v sídle volebního kraje a okresní úřad v sídle volebního obvodu, který zřídí depozitní účet podle § 1 odst. 1, účtuje o složených prostředcích na účtu 245 - Ostatní běžné účty v analytické evidenci běžný účet zvláštních prostředků, se souvztažným zápisem na účtu 379 - Jiné závazky. K účtu 379 se vede analytická evidence u příspěvku na volební náklady podle identifikačního čísla jednotlivých politických stran nebo politických hnutí a v případě koalice té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí, a u kauce v členění podle rodného čísla kandidáta.

(3) Okresní úřad v sídle volebního kraje v případě vrácených příspěvků na volební náklady a okresní úřad v sídle volebního obvodu v případě vrácených kaucí provede vyúčtování těchto prostředků i částek, které jsou příjmem státního rozpočtu, a do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb9) je převede Ministerstvu financí na příjmový účet státního rozpočtu uvedený v odstavci 1 a zruší depozitní účet u příslušné pobočky České národní banky.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 268/2000 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


1)   § 31 odst. 4 a § 61 odst. 2 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.  243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.  64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.
2)   § 31 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.
3)   § 31 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.
4)   § 61 odst. 2 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
5)   § 60 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.
6)   § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č.  411/2000 Sb.
7)   § 33 odst. 8 zákona č. 247/1995 Sb.
8)   § 61 odst. 2 písm. e), § 62 odst. 8 a § 79 odst. 5 zákona č.  247/1995 Sb.
9)   § 52 odst. 3 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 85/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 85/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1175 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2017

ÚZ č. 1175 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017, účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Zákon o myslivosti, komentář

Zákon o myslivosti, komentář

JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad odborníků v oblasti práva a myslivosti pod vedením Bohuslava Petra, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích. Současný ...

Cena: 629 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek IV (§ 1475 až 1720)

Občanský zákoník, komentář, svazek IV (§ 1475 až 1720)

Švestka, Dvořák, Fiala, Šešina, Wawerka - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 1 187 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.