Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


400

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 26. října 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 5 písm. b), § 22 odst. 2 písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. Nadpis nad § 30 zní:

"Zpracování a prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat".

2. § 30 a 31 znějí:

"§ 30

(1) Odpady živočišného původu určené ke krmení zvířat (dále jen "krmné odpady") lze uvádět do oběhu jen z provozů, v nichž jsou dodržovány veterinární podmínky a požadavky na jejich třídění, ukládání, tepelné zpracování nebo jinou úpravu, jakož i na jejich výdej.

(2) Krmné odpady lze použít

a)   k výživě hospodářských zvířat po tepelném zpracování při teplotě nejméně 133 °C a tlaku 3 barů (absolutních) po dobu nejméně 20 minut, přičemž velikost částic krmného odpadu před zpracováním nesmí přesahovat 50 mm,
b)   k výživě ostatních zvířat a též výživě kožešinových zvířat po tepelném zpracování při dosažení teploty v jádře výrobku nejméně 90 °C po dobu 10 sekund,
c)   k vědeckým účelům.

(3) Krmné odpady lze použít též k výživě zvířat v zoologických zahradách, cirkusech, kožešinových zvířat a larev chovaných jako návnady pro ryby v nativním stavu, schválila-li tento způsob použití krmných odpadů se zřetelem na příznivou nákazovou situaci a na způsob využití zvířat a jejich produktů příslušná okresní veterinární správa.

(4) Krmné odpady v nativním stavu a mraženém stavu, pokud nebyly tepelně zpracovány podle odstavce 1, lze uvádět do oběhu jen z provozů, v nichž byly tyto odpady vytvořeny.

(5) Krmné odpady

a)   se uchovávají
   1.  ve viditelně označených, nepropustných, dobře čistitelných a dezinfikovatelných nádobách opatřených uzávěrem,
   2.  v uzamykatelných místnostech s teplotou do 10 °C,
   3.  v jiných vhodných zařízeních (silech, kontejnerech);
b)   musí být spolehlivě zajištěny před znehodnocením a nesmí znečišťovat místo a okolí.

§ 31

V prodejně potravin lze skladovat a prodávat jen krmiva, která nejsou krmnými odpady podle § 30 (konzervy, suchá krmiva apod.), a to na vyhrazeném a zřetelně označeném místě.".

3. V § 37 odst. 4 se za slova "k výrobě" vkládají slova "tepelně neopracovaných".

4. V § 39 odstavec 4 zní:

"(4) K získání separovaného masa nelze použít kosti hlavy a páteře skotu, ovcí a koz, kosti ze zmrazeného masa, hlavy kanců, králíků a drůbeže, kůže z krků drůbeže, běháky drůbeže, kosti končetin (od konce zápěstních a zánártních kloubů) a ocasních obratlů.".

5. V § 60 odstavec 2 zní:

"(2) Zvířata se omračují ihned po příchodu na místo omračování, a to mechanicky, elektricky nebo chemicky; při omračování musí být fixována. Omračování se provádí tak, aby bezprostředně po něm došlo k úplné ztrátě vědomí. Po omráčení skotu, ovcí a koz nesmí být prováděno jakékoliv poškozování centrální nervové tkáně předměty zaváděnými do dutiny lebeční.".

6. V § 63 odstavec 2 zní:

"(2) Součástí vyšetřování masa prasat, koní, oslů a jejich kříženců a nutrií, jakož i zvěře vnímavé na trichinelózu je vyšetření na trichinely trávicí metodou.".

7. V § 79 odstavec 3 zní:

"(3) Maso jatečného zvířete vnímavého k trichinelóze, které nebylo vyšetřeno trávicí metodou na trichinelu, se upravuje působením teploty -25 °C po dobu nejméně 240 hodin, jde-li o maso o tloušťce do 30 cm, a nejméně 480 hodin, jde-li o maso o větší tloušťce, anebo za jiných podmínek stanovených okresní veterinární správou.".

8. V § 84 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   uvolnit zvěřinu ze zvěře vnímavé k trichinelóze (zejména divočáků a medvědů) až po negativním výsledku vyšetření na trichinely trávicí metodou.".

9. V příloze č. 5 části IV. v tabulce "Nákazy a onemocnění společné více druhům zvířat:" bodě 2. paratuberkulóza písmeno b) zní:

"b)

PPV".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.