Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


400

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 26. října 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 5 písm. b), § 22 odst. 2 písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. Nadpis nad § 30 zní:

"Zpracování a prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat".

2. § 30 a 31 znějí:

"§ 30

(1) Odpady živočišného původu určené ke krmení zvířat (dále jen "krmné odpady") lze uvádět do oběhu jen z provozů, v nichž jsou dodržovány veterinární podmínky a požadavky na jejich třídění, ukládání, tepelné zpracování nebo jinou úpravu, jakož i na jejich výdej.

(2) Krmné odpady lze použít

a)   k výživě hospodářských zvířat po tepelném zpracování při teplotě nejméně 133 °C a tlaku 3 barů (absolutních) po dobu nejméně 20 minut, přičemž velikost částic krmného odpadu před zpracováním nesmí přesahovat 50 mm,
b)   k výživě ostatních zvířat a též výživě kožešinových zvířat po tepelném zpracování při dosažení teploty v jádře výrobku nejméně 90 °C po dobu 10 sekund,
c)   k vědeckým účelům.

(3) Krmné odpady lze použít též k výživě zvířat v zoologických zahradách, cirkusech, kožešinových zvířat a larev chovaných jako návnady pro ryby v nativním stavu, schválila-li tento způsob použití krmných odpadů se zřetelem na příznivou nákazovou situaci a na způsob využití zvířat a jejich produktů příslušná okresní veterinární správa.

(4) Krmné odpady v nativním stavu a mraženém stavu, pokud nebyly tepelně zpracovány podle odstavce 1, lze uvádět do oběhu jen z provozů, v nichž byly tyto odpady vytvořeny.

(5) Krmné odpady

a)   se uchovávají
   1.  ve viditelně označených, nepropustných, dobře čistitelných a dezinfikovatelných nádobách opatřených uzávěrem,
   2.  v uzamykatelných místnostech s teplotou do 10 °C,
   3.  v jiných vhodných zařízeních (silech, kontejnerech);
b)   musí být spolehlivě zajištěny před znehodnocením a nesmí znečišťovat místo a okolí.

§ 31

V prodejně potravin lze skladovat a prodávat jen krmiva, která nejsou krmnými odpady podle § 30 (konzervy, suchá krmiva apod.), a to na vyhrazeném a zřetelně označeném místě.".

3. V § 37 odst. 4 se za slova "k výrobě" vkládají slova "tepelně neopracovaných".

4. V § 39 odstavec 4 zní:

"(4) K získání separovaného masa nelze použít kosti hlavy a páteře skotu, ovcí a koz, kosti ze zmrazeného masa, hlavy kanců, králíků a drůbeže, kůže z krků drůbeže, běháky drůbeže, kosti končetin (od konce zápěstních a zánártních kloubů) a ocasních obratlů.".

5. V § 60 odstavec 2 zní:

"(2) Zvířata se omračují ihned po příchodu na místo omračování, a to mechanicky, elektricky nebo chemicky; při omračování musí být fixována. Omračování se provádí tak, aby bezprostředně po něm došlo k úplné ztrátě vědomí. Po omráčení skotu, ovcí a koz nesmí být prováděno jakékoliv poškozování centrální nervové tkáně předměty zaváděnými do dutiny lebeční.".

6. V § 63 odstavec 2 zní:

"(2) Součástí vyšetřování masa prasat, koní, oslů a jejich kříženců a nutrií, jakož i zvěře vnímavé na trichinelózu je vyšetření na trichinely trávicí metodou.".

7. V § 79 odstavec 3 zní:

"(3) Maso jatečného zvířete vnímavého k trichinelóze, které nebylo vyšetřeno trávicí metodou na trichinelu, se upravuje působením teploty -25 °C po dobu nejméně 240 hodin, jde-li o maso o tloušťce do 30 cm, a nejméně 480 hodin, jde-li o maso o větší tloušťce, anebo za jiných podmínek stanovených okresní veterinární správou.".

8. V § 84 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   uvolnit zvěřinu ze zvěře vnímavé k trichinelóze (zejména divočáků a medvědů) až po negativním výsledku vyšetření na trichinely trávicí metodou.".

9. V příloze č. 5 části IV. v tabulce "Nákazy a onemocnění společné více druhům zvířat:" bodě 2. paratuberkulóza písmeno b) zní:

"b)

PPV".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Mgr. Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak 15 letech představuje kniha první komplexní pojednání o tomto mimořádném opravném prostředku zakotveném v českém právním ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek V  (§ 1721 až 2520)

Občanský zákoník, komentář, svazek V (§ 1721 až 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Palikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak politických, tak především právních. Judikaturu soudů je třeba považovat ...

Cena: 644 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.