Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


93

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta:

Čl. I

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, se mění takto:

1. V § 1 písm. h) se slovo "jáhly" nahrazuje slovem "jáhlami".

2. V § 1 písm. l) se slova "a určené ke zvláštnímu užití" zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se slova "a rýže" zrušují.

4. V § 3 odst. 3 se slovo "druh" nahrazuje slovem "rod".

5. V § 6 písmeno a) zní:

"a)   těstovinami potraviny vyrobené tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta připraveného zejména z mlýnských obilných výrobků nebo jejich směsí,".

6. V § 6 písm. d) se slova "čerstvých nebo sušených" zrušují.

7. V § 6 písmeno e) zní:

"e)   těstovinami bezvaječnými těstoviny vyrobené bez přídavku vajec,".

8. V § 11 písm. b) se za slova "nejméně 400 g" a za slova "s výjimkou krájeného" vkládá čárka.

9. V § 11 písmeno e) zní:

"e)   trvanlivým pečivem výrobky vyrobené zejména z mouky, popřípadě dalších surovin, přídatných látek a látek určených k aromatizaci, s obsahem vody nejvýše 10 %, s výjimkou perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem vody nejvýše 16 %; popřípadě plněné různými náplněmi, máčené, potahované nebo povrchově upravené,".

10. V § 13 písm. d) se slova "z celkového" nahrazují slovy "vztaženo na celkové".

11. V § 13 písm. e) se slova "z celkového" nahrazují slovy "vztaženo na celkové".

12. V § 15 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

13. V § 16 písm. a) se slova "po tepelné úpravě" zrušují.

14. V § 16 písm. f) se slova "s 33 % obsahem mléčného tuku nebo vyšlehaná trvanlivá smetana ke šlehání s nejméně 28 % obsahem mléčného tuku" zrušují.

15. V § 16 písm. h) se za slovo "sušině" vkládá slovo "náplně".

16. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

Druh

Skupina

Podskupina

mlýnské obilné výrobky

mouka

hladká mouka
polohrubá mouka
hrubá mouka
celozrnná mouka

krupice

hrubá pšeničná krupice
kukuřičná krupice
jemná pšeničná krupice

vločky

 

trhanka

 

kroupy

perličky
lámanka
malé kroupy
ostatní kroupy

jáhly

 

pohanka

 

klíčky

 

obiloviny pro přímou spotřebu

 

směsi z obilovin

müsli
sypká směs

dlouhozrnná rýže
střednězrnná rýže
kulatozrnná rýže

pololoupaná rýže
loupaná rýže
neloupaná rýže
parboiled rýže".

17. V příloze č. 2 odstavci "Mouky" pododstavci "Fyzikální a chemické požadavky" věta třetí zní:
"Mouky nesmějí být chemicky běleny".
Věta čtvrtá se zrušuje.

18. V příloze č. 2 tabulka 1 zní:

"Tabulka 1

Podskupina

Granulace *1
(velikost ok/propad)
(µm/%)

Minerální látky (popel)*2
(% hmot. v sušině)
nejvýše

Mouky hladké
z toho:
pšeničná světlá
pšeničná polosvětlá
pšeničná chlebová
žitná světlá (výražková)
žitná tmavá (chlebová)257/nejméně 96 - 162/nejméně 75
257/nejméně 96 - 162/nejméně 75
257/nejméně 96 - 162/nejméně 75
-
-0,60
0,75
1,15
0,65
1,10

Mouky polohrubé

366/nejméně 96 - 162/nejvýše 75

0,50

Mouky hrubé

485/nejméně 96 - 162/nejvýše 15

0,50

Mouky celozrnné pšeničné

2800/nejméně 96

1,90

*1 granulace velikost podílu částic, které propadají sítem o stanovené velikosti ok
*2 minerální látky (popel) nespalitelné látky, které zůstanou po spálení vzorku za stanovených podmínek".

19. V příloze č. 2 tabulka 3 zní:

"Tabulka 3 Krupice

Druh

Minerální látky
(popel)
(% hmotnosti v sušině) nejvýše

Vlhkost
(% hmotnosti)
nejvýše

Granulace
(µm /%)
(velikost ok/propad)

Krupice pšeničná
hrubá

0,50

15,0

853/nejméně 96 - 446/nejvýše 15

Krupice pšeničná
jemná

0,50

15,0

485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15

Krupice jemná pšeničná dehydrovaná

0,50

12,0

485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15

Krupice kukuřičná

0,90

15,0

- ".

20. V příloze č. 2 tabulce 4 řádku "ovesné drcené" se hodnota "0,5" zrušuje.

21. V příloze č. 2 tabulce 5 se za slova "Minerální látky" vkládá slovo "(popel)".

22. V příloze č. 2 tabulce 8 se v nadpisu sloupce "Minerální nečistoty" doplňuje odkaz "*4" a řádek "ostatní" se zrušuje.

23. V příloze č. 2 tabulce 9 řádek "Chuť" se za slovo "pohanka" doplňuje slovo "loupaná".

24. V příloze č. 2 tabulce 10 se slovo "dehydrované" nahrazuje slovy "tepelně stabilizované".

25. V příloze č. 2 tabulce 11 se za slova "Minerální nečistoty" doplňuje odkaz "*4".

26. V příloze č. 2 tabulka 13 zní:

"Tabulka 13
Fyzikální a chemické požadavky

Směsi pro užití Vlhkost v % nejvýše Popel v % nejvýše
na chlebové výrobky 14,0 4,0
na pšeničné pečivo běžné 14,0 3,0
na pšeničné pečivo jemné 14,0 2,5
na šlehané nebo třené hmoty 11,0 2,5
na přípravu trvanlivého pečiva vč. perníků   11,0 2,5
na přípravu knedlíků 15,0 3,0
na přípravu smažených výrobků 14,0 3,0
na přípravu obilné kaše 15,0 -
na přípravu moučníků bez cukru 15,0 - ".

27. V příloze č. 6 tabulce 1 se v řádku "Vzhled a tvar" slova "nebo druhů" zrušují a v řádku "Barva" a v řádku "Vůně a chuť" se slova "nebo potravním doplňkům" zrušují.

28. V příloze č. 6 tabulka 2 zní:

"Tabulka 2
Fyzikální a chemické požadavky

 

těstoviny

nejméně

nejvýše

Vlhkost

- sušené
- nesušené
- zmrazené
- balené vakuově či
v inertní atmosféře

-
20 %
20 %
20 %

13 %
30 %
38 %
38 % ".

29. V příloze č. 8 tabulka zní:

"Členění na druhy a skupiny

Druh

Skupina

Chléb

pšeničný
žitný
žitno pšeničný
pšenično žitný
celozrnný
vícezrnný
speciální

Běžné pečivo

pšeničné
žitné
žitno pšeničné
pšenično žitné
celozrnné
vícezrnné
speciální

Jemné pečivo

 

Trvanlivé pečivo

sušenky
ze šlehaných hmot
oplatky
perníky
suchary
preclíky
trvanlivé tyčinky
knäckebrot
crackerové pečivo
extrudované výrobky
pufované výrobky
macesy
piškoty".

30. V příloze č. 10 tabulka zní:

"Přípustné záporné hmotnostní odchylky

Chléb nebalený nejvýše - 6 %
Chléb balený nejvýše - 5 %
Běžné pečivo o hmotnosti 
do 300 gnad 300 g
nejvýše - 7 %
nejvýše - 6 %
Jemné pečivo o hmotnosti 
do 150 gnad 150 g
nejvýše - 7 %
nejvýše - 6 %
Trvanlivé pečivo o hmotnosti 
do 50 g 
51 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g   
nad 500 g

nejvýše - 11 %
nejvýše - 9 %
nejvýše - 7 %
nejvýše - 5 %
nejvýše - 3 %".

31. V příloze č. 13 tabulka zní:

"Přípustné záporné hmotnostní odchylky

Výrobky o hmotnosti  
do 150 g
nad 150 g

nejvýše - 8 %
nejvýše - 7 %".

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem. Do Přehledu jsou zařazeny jak judikáty ...

Cena: 308 KčKOUPIT

ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění

ÚZ č. 1180 - Zdravotní pojištění

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých prováděcích ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací

Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v ...

Cena: 888 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.