Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 191/1999 Sb.

o opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Účinnost:

1. 12. 1999

Zdroj:

částka 64/1999 Sb.

 

Oblast: Celnictví

Důvod úpravy:

Vytvořit podmínky pro uplatňování mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví.

Anotace:

 • Zákon řeší situace, kdy

  -

  při standardních činnostech prováděných celními úřady (např. celní kontrola zboží dopravovaného přes státní hranice, pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, celní kontrola zboží propuštěného do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla, kontrola zboží umístěného ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu, ověřování celního prohlášení) vznikne důvodné podezření, že dovážené, vyvážené nebo provážené zboží je padělek nebo nedovolená napodobenina,

  -

  oprávněná osoba požádá celní úřad (a to prostřednictvím příslušného celního ředitelství), aby tento úřad přijal opatření, která zabrání porušování jejího práva.

  Pro tyto situace zákon podrobně stanoví postupy a opatření, která smí nebo musí celní úřad přijmout.

 • V zákoně jsou definovány základní pojmy

  -

  padělek - zboží včetně jeho obalu (nebo jen obal), na kterém je bez souhlasu majitele ochranné známky všeobecně známé umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro toto zboží zapsanou; dále jsou padělkem veškeré věci nesoucí stejné nebo obdobné označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.); dále jsou padělkem formy nebo raznice speciálně určené k výrobě ochranné známky; padělkem je dále zboží porušující práva majitele nebo spolumajitele patentu nebo práva majitele autorského osvědčení,

  -

  nedovolená napodobenina - zboží, včetně jeho obalu, přímo nebo nepřímo vyrobené bez souhlasu majitele nebo spolumajitele patentu, majitele autorského osvědčení, majitele autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitele práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo bez souhlasu osoby oprávněné k výrobě tohoto zboží, které je kopií nebo v němž je kopie zahrnuta, jestliže pořízení kopie porušuje tato práva; nedovolenou napodobeninou je i forma nebo raznice zvlášť určená nebo upravená k výrobě nedovolené napodobeniny, jestliže použití takové formy nebo raznice poškozuje nebo by mohlo poškodit práva majitele,

  -

  oprávněná osoba - majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru, zástupce oprávněné osoby nebo jiná oprávněná osoba.

 • Zákon se nevztahuje na zboží, které

  -

  je označeno ochrannou známkou nebo vyráběno se souhlasem majitele příslušného práva, ale bez jeho souhlasu je vyváženo, dováženo nebo prováženo,

  -

  je označeno ochrannou známkou nebo vyráběno za jiných podmínek, než které jsou dohodnuty s majitelem příslušného práva,

  -

  nemá obchodní charakter, je dováženo cestujícím a je osvobozeno od dovozního cla.

 • Pro podání žádosti oprávněnou osobou, aby celní úřad přijal opatření, která zabrání porušování jejího práva, jsou v zákoně stanoveny procedury a náležitosti (např. doklady prokazující pravdivost tvrzení oprávněné osoby).
 • Na výzvu celního ředitelství složí oprávněná osoba ve stanovené lhůtě

  -

  přiměřenou jistotu - slouží k náhradě škody vzniklé osobám, vůči kterým bylo celním úřadem přijato opatření, jestliže se později ukázalo, že zajištěné zboží není padělkem nebo nedovolenou napodobeninou,

  -

  paušální částku odpovídající věcným nákladům vynaloženým celním úřadem v souvislosti s přijetím opatření, jakož i náklady celního úřady vyplývající z povinnosti mít zboží pod celním dohledem.

 • Za podmínek stanovených tímto zákonem je celní úřad oprávněn (povinen):

  -

  zajistit podezřelé zboží,

  -

  nepropustit zboží do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu, a to tehdy, pokud soud rozhodl, že zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou.

  Se zbožím, o kterém bylo soudem rozhodnuto, že se jedná o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, se naloží takto:

  -

  zničí se (na náklady vlastníka nebo držitele padělku nebo nedovolené napodobeniny),

  -

  vyřadí se z obchodování (za realizaci tohoto opatření se nepovažuje zpětný vývoz zboží, prosté odstranění ochranných známek nebo přidělení jiného celně schváleného určení),

  -

  přenechá se ve prospěch státu.

 • Jsou stanoveny sankce za porušení tohoto zákona a to v oblasti přestupků a v oblasti trestných činů podle trestního zákona.

K tomuto zákonu viz též hesla DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ a TRESTNÍ PRÁVO.

Související platné předpisy:

 • Sdělení MZV o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) - zejména Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (čl. 51 až 60); sdělení bylo publikováno pod č. 191/1995 Sb.; cit. čl. 51 až 60 - viz str. 2732 a násl. částky 51/1995 Sb.
 • Sdělení MZV o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími na straně druhé - zejména čl. 70 až 93; sdělení bylo publikováno pod č. 7/1995 Sb.
 • Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 113/1997 Sb.
 • Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách
 • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.