Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 170/1999 Sb.

kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

platí pro zdaňovací období roku 2000

Zdroj:

částka 58/1999 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • V zákoně o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla doplněna 3 ustanovení, která zvýhodňují penzijní připojištění se státním příspěvkem na straně zaměstnanců, zaměstnavatelů a poplatníků-fyzických osob.

a) § 6 odst. 9 – doplnění nového písm. w):

 • zaměstnanců je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen další typ příjmu, a to příspěvek na penzijní připojištění; aby byl tento příjem osvobozen, musí být naplněny tyto podmínky:
  - jedná se o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  - jedná se o příspěvek poukázaný zaměstnavatelem na účet svého zaměstnance u penzijního fondu (tj. penzijního fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  Všechny uvedené podmínky musí být splněny současně.
 • Osvobození je limitováno, a to tak, že uvedený příspěvek bude osvobozen maximálně do výše 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance pro sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (viz zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). U této limitace je podstatné, že 5%ní omezení bude počítáno u každého zaměstnance a za každý měsíc samostatně - toto vyplývá z:

  -

  jednotného čísla použitého v textu zákona, cit.: “... z vyměřovacího základu zaměstnance …“,

  -

  vymezení rozhodného období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
  sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - tímto rozhodným
  obdobím je v tomto konkrétním případě kalendářní měsíc.

b) § 15 - doplněn nový odstavec 12:

 • Pro výpočet daně z příjmů fyzických osob (týká se zaměstnanců i všech dalších poplatníků-fyzických osob) se zavádí nová nezdanitelná částka, kterou je platba příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Jedná se o platbu citovaných příspěvků realizovanou poplatníkem na základě smlouvy uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Odpočet nezdanitelné částky je dále věcně vymezen jako úhrn příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem ve zdaňovacím období. Tato částka odpočtu je však limitována - je určena jeho minimální a maximální výše. Konkrétně je při výpočtu možného odpočtu nezdanitelné částky nutné:

  -

  odečíst od úhrnu příspěvků, zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem ve zdaňovacím období, částku 6 000 Kč (to znamená, že nárok na odpočet vzniká až při ročním úhrnu příspěvků vyšším než 6 000 Kč),

  -

  uplatnit maximální částku odpočtu za zdaňovací období pouze ve výši 12 000 Kč (to znamená, že úhrn příspěvků nad 6 000 + 12 000 = 18 000 Kč už není dále zvýhodňován).

  Příklad na výpočet odpočtu z titulu nezdanitelné částky (v závorce je uvedena jiná varianta):
  Poplatník platil v průběhu r. 2000 měsíční příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem v pravidelné výši
  1 200 (1 800) Kč, tzn., že:
  úhrn za zdaňovací období činí 14 400 (21 600) Kč,
  úhrn za zdaňovací období snížený o zákonný spodní limit činí 14 400 (21 600) - 6 000 = = 8 400 (15 600) Kč; částka 8 400 Kč je nižší (částka 15 600 Kč je vyšší) než zákonný horní limit 12 000 Kč,
  závěr: poplatník si může uplatnit nezdanitelnou částku ve výši 8 400 Kč (poplatník si může uplatnit nezdanitelnou částku pouze ve výši zákonného horního limitu, tj. 12 000 Kč).

  Zákon zatím nepočítá s tím, že by se daňové odečty uplatňovaly v měsíční výplatě. Zaměstnanec bude muset podávat po skončení kalendářního roku přiznání k dani z příjmů, poprvé za rok 2000.

c) § 24 odst. 2 – doplněno nové písm. zj):

 • Zaměstnavatel může nově uplatnit za stanovených podmínek další daňově uznatelný náklad. Konkrétně se jedná o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem - aby mohl být uplatněn jako daňově uznatelný náklad, musí být zaměstnavatelem (tj. poplatníkem, jenž bude uplatňovat uvedený náklad) poukázaný na účet svého zaměstnance u penzijního fondu. Pro uplatnění vymezeného příspěvku jako daňového nákladu však zákon opět stanoví limit, a to ve výši 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Toto omezení bude počítáno z vyměřovacího základu každého zaměstnance a za každý měsíc samostatně – analogie s výše uvedeným bodem a).

Přestože převážná část zákona č. 170/1999 Sb. je účinná již od 3. 8. 1999, novela zákona o daních z příjmů se použije až pro zdaňovací období roku 2000 (tzn., že doplněná úprava se promítne poprvé v daňovém přiznání za rok 2000 či za jeho část).

K tomuto zákonu viz též heslo SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb. a č. 144/1999 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 160/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 42/1994 Sb. č. 241/1994 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 113/1997 Sb., č. 134/1997 Sb. a č. 306/1997 Sb.
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 10/ /1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 59/ /1995 Sb., č. 149/1996 Sb., č. 48/1997 Sb. a č. 127/1998 Sb.

E-shop

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.