Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 170/1999 Sb.

kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

platí pro zdaňovací období roku 2000

Zdroj:

částka 58/1999 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • V zákoně o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla doplněna 3 ustanovení, která zvýhodňují penzijní připojištění se státním příspěvkem na straně zaměstnanců, zaměstnavatelů a poplatníků-fyzických osob.

a) § 6 odst. 9 – doplnění nového písm. w):

 • zaměstnanců je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen další typ příjmu, a to příspěvek na penzijní připojištění; aby byl tento příjem osvobozen, musí být naplněny tyto podmínky:
  - jedná se o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  - jedná se o příspěvek poukázaný zaměstnavatelem na účet svého zaměstnance u penzijního fondu (tj. penzijního fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  Všechny uvedené podmínky musí být splněny současně.
 • Osvobození je limitováno, a to tak, že uvedený příspěvek bude osvobozen maximálně do výše 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance pro sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (viz zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). U této limitace je podstatné, že 5%ní omezení bude počítáno u každého zaměstnance a za každý měsíc samostatně - toto vyplývá z:

  -

  jednotného čísla použitého v textu zákona, cit.: “... z vyměřovacího základu zaměstnance …“,

  -

  vymezení rozhodného období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
  sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - tímto rozhodným
  obdobím je v tomto konkrétním případě kalendářní měsíc.

b) § 15 - doplněn nový odstavec 12:

 • Pro výpočet daně z příjmů fyzických osob (týká se zaměstnanců i všech dalších poplatníků-fyzických osob) se zavádí nová nezdanitelná částka, kterou je platba příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Jedná se o platbu citovaných příspěvků realizovanou poplatníkem na základě smlouvy uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Odpočet nezdanitelné částky je dále věcně vymezen jako úhrn příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem ve zdaňovacím období. Tato částka odpočtu je však limitována - je určena jeho minimální a maximální výše. Konkrétně je při výpočtu možného odpočtu nezdanitelné částky nutné:

  -

  odečíst od úhrnu příspěvků, zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem ve zdaňovacím období, částku 6 000 Kč (to znamená, že nárok na odpočet vzniká až při ročním úhrnu příspěvků vyšším než 6 000 Kč),

  -

  uplatnit maximální částku odpočtu za zdaňovací období pouze ve výši 12 000 Kč (to znamená, že úhrn příspěvků nad 6 000 + 12 000 = 18 000 Kč už není dále zvýhodňován).

  Příklad na výpočet odpočtu z titulu nezdanitelné částky (v závorce je uvedena jiná varianta):
  Poplatník platil v průběhu r. 2000 měsíční příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem v pravidelné výši
  1 200 (1 800) Kč, tzn., že:
  úhrn za zdaňovací období činí 14 400 (21 600) Kč,
  úhrn za zdaňovací období snížený o zákonný spodní limit činí 14 400 (21 600) - 6 000 = = 8 400 (15 600) Kč; částka 8 400 Kč je nižší (částka 15 600 Kč je vyšší) než zákonný horní limit 12 000 Kč,
  závěr: poplatník si může uplatnit nezdanitelnou částku ve výši 8 400 Kč (poplatník si může uplatnit nezdanitelnou částku pouze ve výši zákonného horního limitu, tj. 12 000 Kč).

  Zákon zatím nepočítá s tím, že by se daňové odečty uplatňovaly v měsíční výplatě. Zaměstnanec bude muset podávat po skončení kalendářního roku přiznání k dani z příjmů, poprvé za rok 2000.

c) § 24 odst. 2 – doplněno nové písm. zj):

 • Zaměstnavatel může nově uplatnit za stanovených podmínek další daňově uznatelný náklad. Konkrétně se jedná o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem - aby mohl být uplatněn jako daňově uznatelný náklad, musí být zaměstnavatelem (tj. poplatníkem, jenž bude uplatňovat uvedený náklad) poukázaný na účet svého zaměstnance u penzijního fondu. Pro uplatnění vymezeného příspěvku jako daňového nákladu však zákon opět stanoví limit, a to ve výši 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Toto omezení bude počítáno z vyměřovacího základu každého zaměstnance a za každý měsíc samostatně – analogie s výše uvedeným bodem a).

Přestože převážná část zákona č. 170/1999 Sb. je účinná již od 3. 8. 1999, novela zákona o daních z příjmů se použije až pro zdaňovací období roku 2000 (tzn., že doplněná úprava se promítne poprvé v daňovém přiznání za rok 2000 či za jeho část).

K tomuto zákonu viz též heslo SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb. a č. 144/1999 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 160/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 42/1994 Sb. č. 241/1994 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 113/1997 Sb., č. 134/1997 Sb. a č. 306/1997 Sb.
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 10/ /1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 59/ /1995 Sb., č. 149/1996 Sb., č. 48/1997 Sb. a č. 127/1998 Sb.

E-shop

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby

JUDr. Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupnů, 4. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupnů, 4. vydání

Marta Škárová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny, které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Prakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.