Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 168/1999 Sb.

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Účinnost:

30. 7. 1999, vybraná ustanovení 1. 1. 2000

Zdroj:

částka 57/1999 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Důvod úpravy:

 • Zavedení moderní úpravy pojištění; sleduje se zejména:
  - přizpůsobení se evropským standardům a dosažení kompatibility s direktivami ES,
  - zabezpečení oprávněných nároků osob poškozených provozem vozidel,
  - odstranění monopolního provozování daného druhu pojištění,
  - vytvoření možnosti výběru pojistitele,
  - zohlednění relevantních skutečností při uzavírání pojistné smlouvy (typ vozidla, sezónnost jeho užívání, zkušenosti řidiče, způsobené škody atd.),
  - možnost slev a přirážek na pojistném v závislosti na škodovém průběhu pojištění.

Anotace:

 • Smyslem pojištění je zajistit úhradu škod způsobených třetím osobám provozem motorových vozidel; vzhledem ke značné výši těchto škod by na jejich pokrytí často nepostačovaly majetkové hodnoty osob odpovědných za způsobenou škodu. Proto je stanovena povinnost užít v provozu na pozemních komunikacích pouze vozidlo, jehož provoz je pojištěn pojištěním odpovědnosti za škodu. Tato vozidla jsou definována v zákoně.
 • Zákon odstraňuje dosavadní monopol České pojišťovny, a. s., na tzv. "zákonné pojištění vozidel" a pro pojišťovny zavádí konkurenční prostředí do této oblasti.
 • Dosavadní "zákonný" (tj. nesmluvní) charakter pojištění je nahrazen smluvním principem, kdy pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavírané mezi pojišťovnou a pojistníkem (tj. vlastníkem nebo spoluvlastníkem, nebo třetí osobou ve prospěch těchto osob) vozidla, přičemž
  - kterákoliv pojišťovna je vždy povinna smlouvu uzavřít (pokud návrh neodporuje zákonu nebo všeobecným pojistným podmínkám schváleným Ministerstvem financí), přičemž je možno dohodnout snížení (bonus) nebo zvýšení pojistného (malus) podle četnosti pojistných událostí,
  - pojišťovna je povinna vydat doklad o pojištění,
  - pojišťovna je povinna vydat na základě žádosti pojistníka zelenou kartu - tj. mezinárodní kartu automobilového pojištění, která je dokladem o pojištění platným ve všech zemích, jejichž národní kanceláře pojištění se připojily k tzv. Jednotné dohodě,
  - zákon stanoví nezbytné náležitosti pojistné smlouvy.
 • Zákon dále stanoví:
  - způsob stanovení minimálního pojistného (má se tím zabránit podbízení se pojišťovnami) v průběhu prvních tří let od účinnosti zákona, přičemž pro rok 2000 je toto pojistné stejné jako dosavadní zákonné pojistné v roce 1999; toto minimální pojistné může být při beznehodovostním průběhu sníženo až o 5 % ročně,
  - hranici maximálního pojistného,
  - rozsah pojištění odpovědnosti (stejně jako dosud se pojištění nevztahuje na škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na škodu na vozidle),
  - povinnosti pojištěného (zejména bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně škodnou událost),
  - zánik pojištění,
  - evidenci pojištění odpovědnosti (cílem je zjištění nepojištěných vozidel s následkem zákazu činnosti a pokuty až 20 000 Kč).
  Rozpětí pojistného pro rok 2000:

  Vozidlo

  Minimální sazba

  Maximální sazba

  Motocykly

  do 50 ccm

  168 Kč

  218 Kč

  do 350 ccm

  420 Kč

  546 Kč

  nad 350 ccm

  780 Kč

  1041 Kč

  Osobní automobily

  do 1000 ccm

  912 Kč

  1186 Kč

  do 1350 ccm

  2124 Kč

  2761 Kč

  do 1850 ccm

  2952 Kč

  3838 Kč

  do 2500 ccm

  4524 Kč

  5881 Kč

  nad 2500 ccm

  7128 Kč

  9266 Kč

 • Zřizuje se Česká kancelář pojistitelů, jejímž hlavním posláním je péče o garanční fond sloužící v případech, kdy škodu způsobí nepojištěné nebo neznámé vozidlo.

K tomuto zákonu viz též heslo TRESTNÍ PRÁVO.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákonů č. 329/1993 Sb., č. 60/1995 Sb. a č. 149/1995 Sb.
 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákonů č. 26/1993 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 326/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 152/1995 Sb., č. 18/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb.

Zrušený právní předpis:

 • Vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů (zrušení vyhlášky vyplývá ze zrušení § 26 zákona o pojišťovnictví)

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., JUDr. Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá všechny otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Třetí, aktualizované a podstatně přepracované vydání reaguje především na změny ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

JUDr. David Raus, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých případech vybral autor takové části odůvodnění ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.