Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

účinnost:

1. 4. 2019, vybraná ustanovení 27. 3. 2019, 1. 1. 2020

zdroj:

částka 37/2019 Sb. rozeslaná dne 27. 3. 2019

Zákon č. 80/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Spotřební daně, líh, energetické daně - viz níže
 • Daně z příjmů, evidence tržeb anotace
 • Hazardní hry, daň z hazardních her anotace
 • Daň z přidané hodnoty anotace
 • Celní předpisy anotace
 • Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti anotace
 • Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 80/2019 Sb. do tématu:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Anotace:

Zdanění zahřívaných tabákových výrobků

 • Zavádí se nová spotřební daň – daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Tyto výrobky jsou alternativním tabákovým výrobkem k cigaretám, dosud však zdanění nepodléhaly, neboť je nebylo možné zařadit do žádné ze stávajících kategorií tabákových výrobků.
 • Zdanění zahřívaných tabákových výrobků je žádoucí mj. také proto, aby tyto tabákové výrobky nebyly daňově zvýhodňovány oproti ostatním tabákovým výrobkům. Jejich zdanění však bude nižší než u cigaret. Akceptuje se tak skutečnost, že zahřívané tabákové výrobky by měly být méně škodlivé pro lidské zdraví než „klasické“ cigarety, resp. ostatní tabákové výrobky.
 • Přechodná ustanovení upravují postup a lhůty pro zavedení značení a zdanění zahřívaných tabákových výrobků.

Změna podmínek umístění tabákové nálepky na jednotková balení tabákových výrobků

 • Zákon o spotřebních daních dosud stanovil povinnost umístit tabákovou nálepku na část balení, která je uzpůsobena k otevírání tak, aby nebylo možné jednotkové balení bez viditelného poškození tabákové nálepky otevřít.
 • Novelou se ruší podmínka porušení tabákové nálepky při otevření jednotkového balení, a to zejména v návaznosti na úpravu zákona o potravinách, do něhož byla implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
  Právě v souvislosti s touto změnou vyplývající z citovaného předpisu EU nebude možné tabákovou nálepku používat dosud stanoveným způsobem, neboť veškerá varování a sdělení uvedená na tabákovém výrobku podle zákona o potravinách nesmí být tabákovou nálepkou narušena nebo překryta. Lhůty, ve kterých bude dosavadní značení tolerováno, jsou uvedeny v přechodných ustanoveních této novely.
 • Výše uvedenou podmínku porušení tabákové nálepky, která se, jak již bylo uvedeno, ruší, navíc nebylo možné naplnit u všech typů tabákových výrobků, např. cigaret v plochém balení (tzv. slim).

Rozlišení neznačených a nesprávně značených tabákových výrobků

 • Cigarety, které dosud sice byly značené, ale značené v rozporu se zákonem o spotřebních daních, se považovaly za neznačené. Jednalo se například o cigarety značené tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně, u nichž uplynula lhůta pro doprodej s touto starou nálepkou např. po změně sazby daně, nebo se jednalo o cigarety s tabákovou nálepkou umístěnou na nesprávné místo nebo cigarety s tabákovou nálepkou s nesprávnými údaji. Za takto „neznačené“ cigarety byly udělovány stejné sankce jako za cigarety skutečně neznačené. Novela proto zavádí vedle pojmu „neznačený tabákový výrobek“ pojem „tabákový výrobek značený nesprávným způsobem“.
 • Současně se stanoví nové sankce, a to právě za takovýto nový zákonem vymezený způsob porušení zákona, tedy za nesprávně značené tabákové výrobky. Vzhledem k tomu, že v případě nesprávně značeného tabákového výrobku se jedná o méně závažné porušení povinností při značení tabákových výrobků, jsou sankce za nesprávně značené tabákové výrobky nižší než sankce za tabákové výrobky neznačené.

Rozšíření výčtu titulů pro osvobození piva od daně

 • Od daně se osvobozuje pivo určené k použití pro vědecký výzkum, resp. jako vzorky pro vědecké nebo analytické účely.

Aktualizace kódů nomenklatury

 • Kódy nomenklatury minerálních olejů (podléhajících spotřební dani) se aktualizují ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty.
 • Zdanění minerálních olejů se změnou kódů nomenklatury nemění.
 • U lihu, piva, vína a souvisejících meziproduktů ke změně kódů nomenklatury nedochází.

 

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
 • Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
 • Prováděcí rozhodnutá Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty

Další anotace zákona č. 80/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Daně z příjmů, evidence tržeb, Hazardní hry, daň z hazardních her, Daň z přidané hodnoty, Celní předpisy, Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti, Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.