Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 179/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2013

Zdroj:

částka 76/2013 Sb.

 

Oblast: Obchodní právo

Anotace:

 • Hlavním obsahem novely obchodního zákoníku je zpřesnění a zpřísnění ustanovení o úhradě ceny za dodávku zboží nebo služby. Cílem je omezit prostor pro opožděné platby a dále ochrana zejména menších a středních podnikatelů, kteří jsou vystaveni riziku nepřiměřeného zacházení ze strany větších odběratelů.
 • Novela stanoví lhůty pro placení bez ohledu na to, jakou mají tyto závazky povahu. Dojednání lhůt delších, než jsou v zákoně, je možné v podnikatelských vztazích jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.
 • Ohledně doby přejímky se výslovně stanoví, že maximální sjednaná doba přejímky zboží nebo služby může činit 30 dnů. Delší doba přejímky může být sjednána jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.
 • Stanovuje se lhůta splatnosti pro situace, kdy je podnikatel věřitelem a dodává zboží nebo služby veřejnému zadavateli podle zákona o zadávání veřejných zakázek – zakotvuje se maximální lhůta splatnosti na 60 dní; to platí i pro vztahy mezi věřitelem veřejného zadavatele a jeho subdodavatelem, a to tehdy, je-li závazek věřitele plněn prostřednictvím subdodavatele.
 • Zneužívání nespravedlivých smluvních podmínek má zamezit ustanovení, že smluvní podmínky, které jsou v rozporu s ustanovením § 340, jsou relativně neplatné (v souladu s § 267 odst. 1 obchodního zákoníku se jejich neplatnosti může dovolat pouze účastník právního vztahu, na jehož ochranu je neplatnost stanovena); neplatnosti se může dovolat i právnická osoba založená s cílem hájit zájmy podnikatelů.
 • Nově se zavádí kogentní ustanovení § 343b stanovující právní fikci, že dohoda vylučující úrok z prodlení je hrubě nespravedlivá a dále stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že dohoda vylučující právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky je hrubě nespravedlivá.
 • Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády (viz NV č. 180/2013 Sb., které stanoví tuto částku ve výši 1 200 Kč).
 • Dosavadní úprava prodlení dlužníka obsažená v § 369a obchodního zákoníku se zrušuje. Přechodné ustanovení novely stanoví, že došlo-li k prodlení s plněním závazku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posoudí se účinky tohoto prodlení podle dosavadních právních předpisů.
 • Napravuje se legislativně technická chyba, která v obchodním zákoníku vznikla při projednávání doprovodné změny obchodního zákoníku v souvislosti s novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 355/2011 Sb.). Pozměňovací návrh omylem novelizoval odstavec 2 namísto odstavce 1. V obchodním zákoníku tak chybí, jaké údaje se do obchodního rejstříku zapisují v případě rozdělení u nástupnické osoby. Novela tuto vadu odstraňuje a v odstavci 1 doplňuje, že v případě přeshraničního rozdělení se u rozdělované osoby do obchodního rejstříku zapisuje i údaj o zahraniční nástupnické právnické osobě.

Novelizovaný předpis:

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce ...

Cena: 762 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.