Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 500/2012 Sb.,

o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Účinnost:

1. 1. 2013,
vybraná ustanovení 1. 1. 2014, 1. 1. 2015, 1. 1. 2016

Zdroj:

částka 187/2012 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Stanoví se maximální výše výdajových paušálů, a to:
  - u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, u nichž se uplatňuje 40% paušální odečet, lze nejvýše uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  - u příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu, u nichž se uplatňuje 30% paušální odečet, lze nejvýše uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
 • Uplatní-li poplatník z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z příjmů z pronájmu výdajový paušál a je-li součet dílčích základů daně, u nichž výdajový paušál uplatnil, vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit snížení daně na manželku (manžela) ani daňové zvýhodnění na dítě.
 • Pro poplatníky, kteří nemají bydliště nebo sídlo na území České republiky, jiného státu Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, se zvyšuje srážková daň z 15 % na 35 % (nestanoví-li smlouva o zamezení dvojímu zdanění jinak).
 • Pro období let 2013 až 2015 se zvyšuje daň z příjmů fyzických osob o tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7 %, a to z částky, o kterou součet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a dílčího základu daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti převyšuje 48násobek stanovené průměrné mzdy.
 • Solidární zvýšení daně se použije též při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti plátcem daně (zaměstnavatelem). Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z částky, o kterou příjmy zahrnované do základu pro výpočet zálohy převyšují čtyřnásobek stanovené průměrné mzdy.
 • Poplatník, u něhož se zvyšuje daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o solidární zvýšení daně, je povinen podat daňové přiznání.
 • Pro období let 2013 až 2015 se u starobních důchodců ruší snížení daně na poplatníka.

B) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Pro období let 2013 až 2015 se zvyšuje:
  - snížená sazba daně ze 14 % na 15 %,
  - základní sazba daně z 20 % na 21 %.
 • Od 1. 1. 2016 se stanoví jednotná sazba daně ve výši 17,5 %.
 • Na základě změn v příloze zákona, která vymezuje zboží se sníženou sazbou daně, se nově uplatní základní sazba daně u dětských plen, vinutých tampónů, buničité vaty, deodoračních stomických prostředků a paruk. V případě zdravotnických prostředků se nově uplatní snížená sazba daně pouze u těch, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Ze snížené do základní sazby daně se tedy přeřazují ty zdravotnické prostředky, které nejsou výlučně určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených (např. přístrojová a diagnostická technika typu rentgen nebo magnetická rezonance, přístroje a zařízení určené k vyšetření a léčení pacientů jako skalpely nebo kleště).

C) K zákonu č. 353/2003 Sb.

 • Pro období roku 2013 se snižuje procentní výše ze zaplacené spotřební daně, která se za stanovených podmínek vrací osobám užívajícím tzv. „zelenou naftu“ pro zemědělskou prvovýrobu, a to u motorové „zelené nafty“ z 60 % na 40 % a u směsné „zelené nafty“ z 85 % na 57 %.
 • Od 1. 1. 2014 se vrácení části spotřební daně zaplacené za „zelenou naftu“ nakoupenou a použitou pro zemědělskou prvovýrobu ruší. Uplatnit nárok na vracení části daně za „zelenou naftu“ nakoupenou a prokazatelně použitou pro zemědělskou prvovýrobu před 1. 1. 2014 lze nejpozději do 25. 7. 2014.

D) K zákonu č. 357/1992 Sb.

 • Zvyšuje se sazba daně z převodu nemovitostí, a to ze 3 % na 4 % ze základu daně.

E) K zákonu č. 370/2011 Sb.

 • Vzhledem ke změně dne nabytí účinnosti jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 % z 1. 1. 2013 na 1. 1. 2016 se v tomto smyslu upravují související přechodná ustanovení k zákonu o dani z přidané hodnoty.

K tomuto zákonu viz též ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ SLUŽBY.

Zrušený předpis:

 • Vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.