Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 334/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 11. 2012

Zdroj:

částka 123/2012 Sb.

 

Oblast: Insolvence

Anotace:

 • Novela směřuje proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům, tj. bezdůvodným návrhům na zdravé firmy, které mají eliminovat údajného dlužníka v rámci konkurenčního boje (poškodit ho na pověsti, na důvěryhodnosti, na možnosti ucházet se o veřejné zakázky, na možnosti a podmínkách pro získání úvěru, zdiskreditovat a znejistit jeho postavení především v očích smluvních partnerů a veřejnosti). K potlačení takových návrhů slouží několik nových institutů:
  - předběžné opatření, kterým může soud z důvodů hodných zvláštního zřetele omezit některé účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (např. právo na uspokojení ze zajištění týkajícího se majetku dlužníka včetně zřízení soudcovského zástavního práva; provedení výkonu rozhodnutí),
  - předběžné opatření, kterým soud uloží insolvenčnímu navrhovateli složení jistoty na k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřením přijatými v jeho průběhu; toto opatření lze nařídit jen na návrh dlužníka; tento návrh je dlužník povinen podat bezodkladně za podmínek stanovených v novele; soud je oprávněn tento návrh zamítnout, pokud lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen; výši jistoty stanoví soud; nebude-li nařízená jistota složena, povede to zpravidla k odmítnutí insolvenčního návrhu,
  - předběžné opatření, kterým soud může v případě již zahájeného insolvenčního řízení nařídit, aby insolvenční navrhovatel složil peněžní částku do úschovy soudu; tato částka slouží k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé jeho vinou v důsledku zahájení insolvenčního řízení nebo opatřeními přijatými v jeho průběhu; toto opatření vydá soud jen na návrh poškozené osoby; podání tohoto návrhu je časově limitováno,
  - odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho zjevnou bezdůvodnost - soud do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu rozhodne, zda insolvenční návrh nevykazuje některou z vad uvedených v novém § 128a (nekvalifikovaná pohledávka; opětovný insolvenční návrh, u kterého nebyly splněny povinnosti uložené navrhovateli předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu; cílem návrhu je zjevné zneužití práv navrhovatele na úkor dlužníka); soud může kvalifikovat insolvenční návrh jako bezdůvodný i z jiných než výše uvedených důvodů.
 • Některé další změny:
  - byl-li insolvenční návrh vzat zpět proto, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení uhradil pohledávku insolvenčního navrhovatele, má se při rozhodování o náhradě nákladů insolvenčního řízení v pochybnostech za to, že dlužník zavinil zastavení insolvenčního řízení,
  - náhradu škody nebo jiné újmy může uplatnit každý a nikoli jen dlužník nebo dlužníkův věřitel (újma se může projevit i v poměrech třetí osoby, jež dosud dlužníkovým věřitelem nebyla); prodlužuje se prekluzivní lhůtu k uplatnění práva na náhrady škody ze 3 na 6 měsíců,
  - zpřesňují se ustanovení o vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků.
 • Novela se vztahuje i na insolvenční řízení zahájená přede dnem její účinnosti; odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a zákona) bude možné jen u insolvenčních návrhů podaných od 1. 11. 2012; pro insolvenční návrhy podané dříve nebude nová právní úprava uplatnitelná.

K tomuto zákonu viz též SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.