Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

 

ZÁKON č. 55/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 4. 2012,
vybraná ustanovení 1. 1. 2014

Zdroj:

částka 21/2012 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Anotace:

 • Rozsáhlá novela zákona o veřejných zakázkách přináší řadu větších i menších změn, které se dotknou jak zadavatelů, tak i uchazečů a dodavatelů. Z hlavních změn vybíráme:
 • U kategorizace veřejných podle výše předpokládané hodnoty zůstává zachováno rozdělení do 3 kategorií (nadlimitní zakázky, podlimitní zakázky a zakázky malého rozsahu) s tím, že se ale snižují částky tvořící hranici mezi podlimitními zakázkami a zakázkami malého rozsahu, a to tak, že
  - počínaje 1. dubnem 2012 se částka pro stavební práce snižuje ze 6 milionů korun na 3 miliony korun a pro služby a dodávky ze 2 milionů korun na 1 milion korun,
  - od ledna 2014 se přestane rozlišovat mezi stavebními pracemi na straně jedné a službami a dodávkami na straně druhé a bude platit jediná částka 1 milion korun.
  Snížení limitů povede k podstatnému nárůstu zakázek, které budou spadat pod režim zadávání podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Ve vztahu k veřejným zadavatelům se zavádí cela nový institut tzv. významné veřejné zakázky (dále též „VVZ“), která má předpokládanou hodnotu nad 300 milionů korun, respektive 50 milionů korun podle druhu zadavatele, a pro tento typ zakázky se stanoví zvláštní požadavky na hodnocení (hodnoticí komise minimálně 9 členů, z toho 1 člen a 1 náhradník budou z tzv. seznamu hodnotitelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj; dvě třetiny členů musí mít odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky). Před zahájením zadávacího řízení na VVZ musí být schváleno odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritériích včetně způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele.
 • Zrušuje se možnost veřejného zadavatele omezit počet zájemců (s výjimkou zakázek z oblasti obrany). Tato změna má za účel posílit soutěžní prostředí, když nabídku ve výše uvedených řízeních budou moci podat všichni dodavatelé, kteří prokázali kvalifikaci. Na druhou stranu zcela pozbude své funkce zejména užší řízení, jehož základním účelem je zúžit počet kvalifikovaných zájemců a vyzvat k podání nabídky jen vybraný okruh z nich.
 • Zavádí se povinnost zrušit zadávací řízení v případě, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.
 • Zavádí se povinnost veřejných zadavatelů zveřejňovat na profilu zadavatele
  - smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, s výjimkou smluv u zakázek malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,
  - výši skutečně uhrazené ceny, s výjimkou zakázek malého rozsahu (viz výše),
  - seznamu subdodavatelů dodavatele (seznam se týká všech subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové resp. roční hodnoty zakázky). Je-li subdodavatelem akciová společnost, bude přílohou seznamu subdodavatelů rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
 • Nedodržení zveřejňovací povinnosti bude sankcionováno pokutou až do výše 20 mil. Kč.
 • Významně se zjednodušují požadavky na kvalifikaci uchazeče tím, že dosavadní povinnost prokazovat splnění ekonomických a finančních předpokladů se nahrazuje pouhým předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 • Současně se zjednodušují nároky v oblasti technických kvalifikačních předpokladů, kde se zejména zcela upouští od povinnosti předkládat certifikáty ISO či jiné certifikáty.
 • Zavádějí se definice některých pojmů, jako jsou veřejné zdroje, dokumentace o veřejné zakázce a profil zadavatele.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.