Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 132/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 11. 2011,
vybrané ustanovení 25. 5. 2011

Zdroj:

částka 51/2011 Sb.

 

Oblast: Občanské právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 40/1964 Sb.

 • Do 31. 12. 2010 se u nájemního bydlení uplatňovalo v celé ČR regulované nájemné podle zákona č. 107/2006 Sb.; tento zákon stanovoval pravidla pro postupné (tedy regulované) zvyšování nájemného a současně také novelizoval občanský zákoník, do kterého zakotvil princip, že pokud nájemné není regulované, sjednává se dohodou (§ 696 odst. 1 obč. zákoníku). Toto ustanovení občanského zákoníku nabylo od 1. 1. 2011 na důležitosti, protože regulace nájemného skončila a nájemné se tedy sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Je třeba připomenout, že pro některá města (Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín) a dále pro obce Středočeského kraje s počtem obyvatel nad 9 999 platí dosavadní regulace až do 31. 12. 2012.
 • Ve vztahu ke sjednávání nájemného stanoví novela tento postup, který je účinný již od 25. 5. 2011 (všechny ostatní body novely jsou účinné až od 1. 11. 2011):
  - nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného,
  - pokud nájemce souhlasí, zvyšuje se nájemné od třetího kalendářního měsíce od doručení,
  - pokud nájemce do dvou měsíců nesdělí, že se zvýšením souhlasí, má pronajímatel právo v lhůtě dalších tří měsíců navrhnout, aby výši nájemného určil soud,
  - soud stanoví takové nájemné, které je ke dni podání návrhu v místě obvyklé,
  - obdobná procedura se použije také tehdy, pokud se na soud obrátí nájemce s návrhem na snížení nájemného,
  - uvedený postup není aplikovatelný pro určení nájemného u družstevního bytu.
 • Kromě nové úpravy týkající se nájemného přináší novela také další změny:
  - u přechodu nájmu je hlavní změna v tom, že i když nájem bytu přejde po smrti nájemce na někoho jiného, skončí nejpozději uplynutím dvou let - nový nájemce je tedy v užívání bytu časově omezen; to neplatí pro osoby starší 70 let a pro osoby mladší 18 let avšak pro ty pouze do doby, než dosáhnou 20 let,
  - pokud nájemce trvale opustí společnou domácnost (např. když se rodiče odstěhují do nového bytu nebo domu), nájem bytu již nepřechází jako dosud na děti a další osoby; toto se netýká druhého z manželů,
  - pronajímatel má nově právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu, což dosud nebylo možné; toto se netýká osob blízkých,
  - v zájmu zabránění přeplněnosti bytů se zakotvuje právo pronajímatele požadovat, aby v bytě žil jen přiměřený počet osob a všechny tyto osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách; pronajímatel má rovněž právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím dalších osob do bytu,
  - zrušuje se možnost výměny bytu bez souhlasu pronajímatele (mj. se tím omezí nelegální trh s nájemními byty).
 • Novela vkládá do občanského zákoníku úpravu služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, která byla dosud obsažena v zákoně č. 102/1992 Sb. (viz níže) s tím, že nepřebírá ustanovení beze změny, ale výrazně je mění.

Související platný předpis:

 • Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

B) K zákonu č. 102/1992 Sb.

 • Právní úprava služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, která byla obsažena v tomto zákoně, se přesouvá do občanského zákoníku (viz výše).

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bohuslav Petr - C. H. Beck

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.