Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 132/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 11. 2011,
vybrané ustanovení 25. 5. 2011

Zdroj:

částka 51/2011 Sb.

 

Oblast: Občanské právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 40/1964 Sb.

 • Do 31. 12. 2010 se u nájemního bydlení uplatňovalo v celé ČR regulované nájemné podle zákona č. 107/2006 Sb.; tento zákon stanovoval pravidla pro postupné (tedy regulované) zvyšování nájemného a současně také novelizoval občanský zákoník, do kterého zakotvil princip, že pokud nájemné není regulované, sjednává se dohodou (§ 696 odst. 1 obč. zákoníku). Toto ustanovení občanského zákoníku nabylo od 1. 1. 2011 na důležitosti, protože regulace nájemného skončila a nájemné se tedy sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Je třeba připomenout, že pro některá města (Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín) a dále pro obce Středočeského kraje s počtem obyvatel nad 9 999 platí dosavadní regulace až do 31. 12. 2012.
 • Ve vztahu ke sjednávání nájemného stanoví novela tento postup, který je účinný již od 25. 5. 2011 (všechny ostatní body novely jsou účinné až od 1. 11. 2011):
  - nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného,
  - pokud nájemce souhlasí, zvyšuje se nájemné od třetího kalendářního měsíce od doručení,
  - pokud nájemce do dvou měsíců nesdělí, že se zvýšením souhlasí, má pronajímatel právo v lhůtě dalších tří měsíců navrhnout, aby výši nájemného určil soud,
  - soud stanoví takové nájemné, které je ke dni podání návrhu v místě obvyklé,
  - obdobná procedura se použije také tehdy, pokud se na soud obrátí nájemce s návrhem na snížení nájemného,
  - uvedený postup není aplikovatelný pro určení nájemného u družstevního bytu.
 • Kromě nové úpravy týkající se nájemného přináší novela také další změny:
  - u přechodu nájmu je hlavní změna v tom, že i když nájem bytu přejde po smrti nájemce na někoho jiného, skončí nejpozději uplynutím dvou let - nový nájemce je tedy v užívání bytu časově omezen; to neplatí pro osoby starší 70 let a pro osoby mladší 18 let avšak pro ty pouze do doby, než dosáhnou 20 let,
  - pokud nájemce trvale opustí společnou domácnost (např. když se rodiče odstěhují do nového bytu nebo domu), nájem bytu již nepřechází jako dosud na děti a další osoby; toto se netýká druhého z manželů,
  - pronajímatel má nově právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu, což dosud nebylo možné; toto se netýká osob blízkých,
  - v zájmu zabránění přeplněnosti bytů se zakotvuje právo pronajímatele požadovat, aby v bytě žil jen přiměřený počet osob a všechny tyto osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách; pronajímatel má rovněž právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím dalších osob do bytu,
  - zrušuje se možnost výměny bytu bez souhlasu pronajímatele (mj. se tím omezí nelegální trh s nájemními byty).
 • Novela vkládá do občanského zákoníku úpravu služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, která byla dosud obsažena v zákoně č. 102/1992 Sb. (viz níže) s tím, že nepřebírá ustanovení beze změny, ale výrazně je mění.

Související platný předpis:

 • Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

B) K zákonu č. 102/1992 Sb.

 • Právní úprava služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, která byla obsažena v tomto zákoně, se přesouvá do občanského zákoníku (viz výše).

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.