Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 104/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2011

Zdroj:

částka 40/2011 Sb.

 

Oblast: Celnictví

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 13/1993 Sb.

 • Rámcovým cílem rozsáhlé novely (celkem 192 změnových bodů) je především
  - zpřesnit a doplnit některá ustanovení stávajícího celního zákona tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe,
  - nutnost provedení terminologických změn tak, aby bylo dosaženo jednotnosti celního zákona s právem Evropské unie (například pojmy „dohled“ a „kontrola“ podle celního zákona a „celní dohled“ a „celní kontrola“ podle celního kodexu, „následná kontrola“ podle celního zákona a „kontrola celního prohlášení po propuštění zboží“ podle celního kodexu, „záruka“ a „globální záruka“ podle celního zákona a „jistota“ a „souborná jistota“ podle celního kodexu),
  - zohlednění nového daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., který nabyl účinnosti od 1. 1. 2011); celní zákon upravuje některé procesní otázky odchylně, a to z důvodu specifického charakteru celního dohledu, celní kontroly, kontroly celních prohlášení po propuštění zboží, celního řízení, různých forem celních prohlášení a rozhodnutí o propuštění zboží,
  - nová úprava přestupků a jiných správních deliktů.
 • K některým dalším změnám:
  - výslovně se stanoví doba, po kterou musí být odstaveno vozidlo, na které se vztahuje předběžné opatření celních orgánů v rámci výkonu tzv. zvláštních kompetencí vykonávaných podle jiných právních předpisů (např. v oblasti správy spotřebních daní, kontroly přeshraniční přepravy odpadů a výkonu státního dozoru v silniční dopravě),
  - stanoví se pravomoci umožňující zajistit totožnost zboží celní závěrou,
  - zpřesňuje se úprava náležitostí rozhodnutí o propuštění zboží s využitím zvláštních forem komunikace, při které jsou písemné doklady zcela nahrazeny elektronickými daty,
  - definuje se speciální lhůta, po jejímž uplynutí nemohou celní orgány vyměřit celní dluh, který vznikl v důsledku činu, který v době, kdy byl spáchán, mohl být důvodem pro zahájení trestního řízení, a jehož výše může být podle celního kodexu sdělena dlužníkovi i po uplynutí základní tříleté lhůty,
  - nová procesní úprava následné kontroly údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou (Intrastat),
  - stanoví se dosud chybějící pravidla pro některé druhy řízení, týkající se zejména vydávání, změn a rušení povolení podle celního kodexu a prováděcího nařízení, které je vhodné vést podle správního řádu (vymezení těchto druhů řízení je v celním zákoně z důvodu jejich vyčlenění z obecných činností, při kterých se postupuje podle daňového řádu).

B) K zákonu č. 185/2004 Sb.

Novela zpřesňuje kontrolní kompetence v oblasti dovozu a zpětného vývozu produktů mořského rybolovu a v oblasti zajištění celního a daňového dluhu se přizpůsobuje terminologii celního zákona (viz výše).

K tomuto zákonu viz též ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Související platné předpisy:

 • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění
 • Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění
 • Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění
 • Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Zákon o rybářství, 2. vydání

Zákon o rybářství, 2. vydání

Alexander Šíma - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.