Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 28/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

23. 2. 2011

Zdroj:

částka 11/2011 Sb.

 

Oblast: Občanské právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně
 • Nařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

Anotace:

A) K zákonu č. 40/1964 Sb.

 • Novela reaguje na vývoj, ke kterému došlo v oblasti smluv, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení (timeshare), dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna. Tato nová právní úprava nahradila stávající právní úpravu (tj. „Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek“ viz dosavadní § 58 až 65 občanského zákoníku). Hlavním cílem je posílení ochrany spotřebitele. Novela:
  - přesněji vymezuje jednotlivé produkty,
  - stanovuje minimální objem informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy a následně ve smlouvě,
  - stanoví jazyk, ve kterém jsou informace, resp. text smlouvy, poskytovány, a rovněž povinnost poskytovat tyto informace ve snadno dostupné formě,
  - určuje lhůty, během nichž mohou spotřebitelé bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, aniž by jim na základě toho vznikly jakékoliv náklady,
  - dává spotřebitelům k dispozici účinné prostředky nápravy pro případ, že poskytovatel nedodrží povinnost poskytnout informace nebo smlouvu, včetně prodloužené lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  - zakazuje, aby poskytovatel požadoval nebo přijímal od spotřebitele zálohu, jiné plnění nebo jejich zajištění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  - stanoví, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, kde je cena plně nebo částečně hrazena úvěrem, který spotřebiteli poskytuje poskytovatel nebo třetí osoba na základě ujednání mezi touto třetí osobou a poskytovatelem, bude tato úvěrová smlouva ukončena bez vzniku jakýchkoliv nákladů pro spotřebitele. Totéž platí v případě smluv o dalších souvisejících službách,
  - zmocňuje vládu k vydání nařízení, kterým se stanoví závazné formuláře pro informace, které je poskytovatel povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením jednotlivých typů smluv - viz nařízení vlády č. 38/2011 Sb.

B) K zákonu č. 97/1963 Sb.

 • Novela řeší použití rozhodného práva třetí země pro situace, kdy
  - jde o smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení (timeshare), dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a kdy
  - se příslušná nemovitost nachází na území členského státu EU anebo podnikatel vykonává svou činnost na území členského státu EU.

  Je-li v těchto situacích sjednáno jako rozhodné právo právo třetí země, spotřebitel nesmí být zbaven ochrany podle práva členského státu EU, ve kterém probíhá soudní řízení.

K tomuto zákonu viz též OCHRANA SPOTŘEBITELE.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1160 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1160 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Od prosince 2016 nabývá účinnosti zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva nabízí jedinečné a komplexní zpracování tohoto tématu z oblasti ochrany spotřebitele. Reflektuje změny, které ...

Cena: 493 KčKOUPIT

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., Mgr. Tomáš Šperka - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přehledné a srozumitelné podobě. Seznámí čtenáře s postavením ...

Cena: 181 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Jiří Večeřa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotřebitelských smluv, spotřebitelským smlouvám uzavřeným na dálku, smlouvám o finančních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - C. H. Beck

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., JUDr. Mgr. František Zbořil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry a jednak ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.