Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 362/2009 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Účinnost:

1. 1. 2010,
vybrané ustanovení 1. 2. 2010

Zdroj:

částka 115/2009 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 338/1992 Sb.

 • Zdvojnásobují se základní sazby daně:
  - z pozemků zastavěných ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch (nemění se sazby daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, lesů a rybníků),
  - ze staveb, s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost, u nichž zůstává základní sazba daně zachována.
 • Pro zdaňovací období roku 2010 je obcím umožněno vydat vyhlášku, kterou se osvobozují od daně některé pozemky, resp. upravují koeficienty, jimiž se násobí základní sazby daně, a to v prodlouženém termínu do 30. listopadu 2009 (pro ostatní zdaňovací období musí být takováto vyhláška vydána vždy nejpozději do 1. srpna předcházejícího zdaňovacího období).

B) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Počínaje zdaňovacím obdobím, které započne v roce 2010, se upravují paušální výdaje, které může poplatník s příjmy z jiného podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti uplatnit namísto výdajů prokazatelně vynaložených.

Paušální výdaje lze uplatnit následovně:

Z příjmů Ve zdaňovacím období, které započalo/započne v roce
2009 2010
ve výši (%)
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 80
z příjmů ze živností řemeslných 80 80
ze živností, s výjimkou příjmů ze živností řemeslných 60 60
z příjmů z jiného podnikání 60 40
z jiné samostatné výdělečné činnosti, s výjimkou autorských příspěvků zdaňovaných zvláštní sazbou daně 60 40
 • Omezuje se výčet náhrad výdajů poskytovaných představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, a to výdajů:
  - na leteckou dopravu při tuzemských cestách,
  - na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce,
  - na stravování při tuzemských cestách,
  - na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
  - na ubytování při tuzemských a zahraničních cestách,
  - na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
  - na odborné a administrativní práce,
  - na činnost průvodce nebo osobního asistenta.

C) K zákonu č. 353/2003 Sb.

 • Zvyšují se sazby spotřební daně, a to:
  - z pohonných hmot:
  - u benzínu z 11,84 Kč/l na 12,84 Kč/l,
  - u motorové nafty z 9,95 Kč/l na 10,95 Kč/l,
  - u bionafty z 6,866 Kč/l na 7,655 Kč/l,
  - z lihu z 265 Kč/l etanolu na 285 Kč/l etanolu, resp. při pěstitelském pálení z 133 Kč/l etanolu na 143 Kč/l etanolu,
  - z piva - každá ze stanovených sazeb o jednu třetinu,
  - z tabákových výrobků:
  - u cigaret - pevná část sazby daně z 1,03 Kč/kus na 1,07 Kč/kus a celková minimální sazba daně z 1,92 Kč/kus na 2,01 Kč/kus,
  - u tabáku z 1280 Kč/kg na 1340 Kč/kg.
 • Mění se výše a způsob zajištění daně. Současně se stanoví postup a lhůty přizpůsobení výše a způsobu zajištění daně u zajištění daně poskytnutých před 1. lednem 2010.

D) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Zvyšují se sazby DPH, a to:
  - základní sazba z 19 % na 20 %,
  - snížená sazba z 9 % na 10 %.
 • U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona o DPH ve znění účinném do 31. prosince 2008 a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008.
 • Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna 2010. Pro vypořádání záloh však současně postupuje podle následujícího odstavce.
 • Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat (např. záloh, plateb předem) přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31. prosince 2009, použije při jejich vyúčtování ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. lednu 2010 sazbu DPH platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty.

K tomuto zákonu viz též NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 2. rozšířené vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 2. rozšířené vydání

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V druhém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Miloslav Hnátek. David Zámek - GRADA Publishing, a. s.

V novém vydání aktualizované publikace předkládají autoři čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.