Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 155/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 9. 2009

Zdroj:

částka 46/2009 Sb.

 

Oblast: Hospodářská soutěž

Anotace:

 • Mění se definice zakázaných dohod mezi soutěžiteli: dosavadní kritérium spočívající v potenciálním ohrožení hospodářské soutěže (tzn., že dohoda mezi soutěžiteli „může“ vést k narušení hospodářské soutěže) se mění tak, že toto narušení musí být cílem dohody. Zároveň se doplňuje, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.
 • Tzv. blokové výjimky, které poskytují výjimku ze zákazu pro určité kategorie v komunitárním právu, se uplatní i v právu českém v oblasti zemědělství.
 • Dosavadní vynětí některých dohod soutěžitelů ze zákazu obsažených v § 6 se zrušuje a je nahrazeno již výše zmíněnou konstatací, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané a dále se počítá s vydáním stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“), kterým se vysvětlí, které dohody nemají na soutěž znatelně negativní dopady.
 • Mění se některé postupy Úřadu v oblasti dohod narušujících soutěž a v oblasti dominantního postavení soutěžitele (skupiny soutěžitelů) a jejího zneužívání.
 • K několika změnám dochází v oblasti spojování soutěžitelů i zejména se zjednodušuje postup při posuzování některých spojení. Změna umožní, aby v případech, kdy na základě praktických zkušeností je zřejmé, že určitá spojení nevzbuzují podstatné obavy z narušení hospodářské soutěže, se takovéto spojení povolovalo ve zjednodušeném řízení, za účelem ulehčení postavení spojujících se soutěžitelů. Současně se umožňuje, aby Úřad měl možnost účinnější kontroly v těch případech, kdy oznamovaná spojení s sebou mohou nést obavy z narušení hospodářské soutěže.
 • Upřesňuje se definice spojení soutěžitelů tak, aby bylo lépe rozlišeno, které typy koordinovaného společného podniku znamená spojení soutěžitelů regulované tímto zákonem.
 • Mění se ustanovení upravující řízení u Úřadu (zahájení řízení, účastníci řízení); doplňují se zcela nová ustanovení o nahlížení do spisu, která směřují k ochraně obchodního tajemství v souvislosti s poskytováním citlivých údajů účastníky řízení.
 • Nově se zařazuje také úprava důkazního břemene v případech, kdy účastníci řízení žádají zákonnou nebo blokovou výjimku, a v případech, kdy soutěžitelé navrhli závazky k obnovení nebo zachování účinné hospodářské soutěže.
 • Upřesňují se ustanovení upravující poskytování informací Úřadu od soutěžitelů, šetření Úřadu na místě v obchodních prostorách a v jiných než obchodních prostorách.
 • Mění se ustanovení o ukládání pokut za porušení zákona, přičemž se nově rozlišuje mezi porušeními zákona, kterých se dopustí fyzické osoby, a označuje je jako přestupky, a mezi porušeními zákona, jichž se dopustí právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a ty označuje jako jiné správní delikty. Kromě skutkových podstat se také doplňují společná ustanovení ke správním deliktům a k pořádkovým pokutám.
 • S ohledem na řadu novelizovaných ustanovení se stanoví, že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely se dokončí podle dosavadního znění zákona.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se ...

Cena: 1 550 KčKOUPIT

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.