Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 110/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 7. 2009

Zdroj:

částka 33/2009 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb.

Anotace:

A) K zákonu č. 130/2002 Sb.

 • Novela je reakcí na neutěšený stav charakterizovaný
  - velmi nízkými přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomický a společenský rozvoj České republiky (nízká provázanost výzkumu, vývoje a inovací),
  - selhávajícím systémem podpory výzkumu a vývoje a jeho přílišnou složitostí (vysoký počet rozpočtových kapitol - celkem 22 - a s tím související rozbujelá a neefektivní administrativa a vysoké administrativní zatížení příjemců podpory),
  - zaostáváním úrovně českého výzkumu a vývoje za světovou špičkou a v některých oborech odtržení od světových vývojových trendů,
  - problémy spojené se členstvím ČR v EU spočívají především v objemu a efektivním využívání prostředků ze Strukturálních fondů EU na rozvoj domácího výzkumu a vývoje a zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru, a další problémy.
 • Velmi rozsáhlá novela vytváří nové prostředí pro podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nově definuje jednotlivé pojmy; nově vymezuje předmět podpory, způsoby jejího poskytování a poskytovatele podpory; zavádí nová pravidla pro návrh výdajů státního rozpočtu; mění se pravidla pro poskytnutí a použití podpory, pro úpravu vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem, úpravu vlastnických práv k výsledkům a k jejich využití; upřesňuje se úprava poskytování i formací a kontroly; mění se pravidla veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji; zcela se mění ustanovení o poskytování informací o výzkumu a vývoji; mění se orgány výzkumu a vývoje a jejich kompetence – mj. se zřizuje Technologická agentura ČR, která bude odpovědná za realizaci převážné většiny programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.
 • Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy. Pro již zahájené výzkumné záměry obsahuje novela pravidla, podle kterých bude probíhat další poskytování podpory po dobu přechodného období mezi režimem zákona před novelou a po novele.

B) K zákonu č. 137/2006 Sb.

 • V zákoně o veřejných zakázkách se, ve vazbě na nové pojmy a pravidla novelizovaného zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zpřesňuje text dosavadního ustanovení, které stanoví podmínky, kdy zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky.

C) K zákonu č. 139/2006 Sb.

 • Rozšiřuje výčet obecných výjimek z působnosti koncesního zákona, a to o smlouvy uzavírané mezi zadavateli, jejichž předmětem jsou služby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; tím by měla být usnadněna komercializace výsledků výzkumu.

K tomuto zákonu viz též ŠKOLY.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1211 - Školství

ÚZ č. 1211 - Školství

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.