Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 109/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 6. 2009,
vybraná ustanovení 1. 1. 2010, 1. 1. 2012

Zdroj:

částka 33/2009 Sb.

 

Oblast: Hospodářská soutěž

Anotace:

 • Po zkušenostech s již více než tříletým fungováním zákona vyplynula nutnost řešení několika problematických oblastí, které zákon ve své stávající podobě dostatečným způsobem neupravoval, a proto byly schváleny změny v těchto oblastech:
  a) Působnost v oblasti zemědělství
  - Dosavadní zákon upravoval výkon státní správy v oblasti veřejné podpory pouze ve vztahu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž se nevztahoval na podporu poskytovanou do oblasti zemědělství a rybolovu, která byla podle dosavadní právní úpravy (§ 1 odst. 3) výslovně vyloučena z působnosti zákona a která až na výjimky podléhala odlišným komunitárním předpisům.
  - Tato roztříštěnost a nesystematičnost úpravy byla z hlediska právní jistoty poskytovatelů i příjemců veřejné podpory nežádoucí; stávající právní úprava rovněž nebyla dostačující pro efektivní plnění povinností České republiky plynoucích z předpisů Evropského společenství.
  - Z výše uvedených důvodů rozšiřuje novela působnost zákona také na oblast zemědělství a rybolovu, přičemž pro tuto oblast stanovuje kompetenci Ministerstva zemědělství. Novela vytváří ucelený systém, v jehož rámci je vymezena působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nově také působnost Ministerstva zemědělství v oblasti veřejné podpory.

  b) Rozšíření působnosti koordinačních orgánů

  - Zavádí se nový pojem „koordinační orgán“ (koordinační orgán veřejné podpory), jenž je legislativní zkratkou, která souhrnně označuje Úřad a Ministerstvo zemědělství jakožto orgány kompetentní k výkonu činnosti v zákoně vymezených konkrétních oblastech veřejné podpory.
  - Působnost koordinačního nově zahrnuje také oblast evidence a kontroly využívání podpor malého rozsahu (de minimis).

  c) Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)

  - Novela zavádí vytvoření a vedení Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), který bude shromažďovat informace o veškerých podporách malého rozsahu poskytnutých po 1. 1. 2010. V období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2012 lze registr využít pouze pro ex post monitorování dodržování limitů podpory malého rozsahu. Od 1. 1. 2012 se pak očekává zcela aktivní fungování registru, kdy budou poskytovatelé oprávněni poskytnout podporu malého rozsahu až po přezkoumání, že není překročen limit stanovený příslušným nařízením Evropské komise. (V současnosti nemají poskytovatelé prakticky žádné prostředky k ověření pravdivosti čestného prohlášení příjemce podpory a nelze vyloučit možnost, že může dojít k překračování limitů podpor malého rozsahu, a to např. i z důvodu špatné informovanosti příjemce podpory.)
  - Vzhledem k požadavku, aby centrální registr obsahoval údaje o všech podporách malého rozsahu, stanovuje se všem poskytovatelům povinnost zaznamenat údaje o poskytnutí podpory malého rozsahu do centrálního registru, a to do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory. Tato lhůta je nezbytná pro zabezpečení fungování centrálního registru a měla by zabezpečit aktuálnost údajů v centrálním registru.

  d) Koncepční změna trestání

  - Sankční ustanovení zákona byla komplexně přepracována tak, aby byla v souladu s vládními „Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“; novela upravuje výši sankce za porušení povinností stanovených v zákoně rozdílně oproti předcházející právní úpravě.
 • Mimo jiné byla zavedena
  - pořádková pokuta poskytovateli nebo příjemci podpory v případě, že neposkytnou potřebnou součinnost při šetřeních Evropské komise; tato pokuta může jednotlivě činit až 100 000 Kč, v úhrnu pak až 1 mil. Kč,
  - ovinnost koordinačního orgánu udělit pokutu za porušení povinnosti poskytovatele vymáhat protiprávní veřejnou podporu a porušení povinnosti zaznamenávat do centrálního registru údaje o poskytnutí podpory malého rozsahu.

K tomuto zákonu viz též ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.