Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Účinnost:

1. 7. 2007

Zdroj:

částka 62/2006 Sb.

 

Oblast: Konkurs, vyrovnání, insolvence

Anotace:

 • Nový zákon nahradí od července 2007 dosavadní zákon o konkursu a vyrovnání, který vedl ke zdlouhavým řízením, nedostatečnému uspokojení věřitelů, likvidaci úpadců, nekalým praktikám a měl další nedostatky. Od nového zákona si jeho tvůrci (příprava zákona trvala několik let) slibují zejména:
  - rychlé a hospodárné řízení,
  - co nejvyšší uspokojení věřitelů,
  - žádný z účastníků řízení nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn,
  - rovné možnosti všech věřitelů stejného nebo obdobného postavení,
  - ochrana práv nabytých věřiteli v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení,
  - zákaz jednání směřujícího k uspokojení pohledávek věřitelů mimo insolvenční řízení.
 • K tomu má vést uplatnění nových principů, z nichž jen na některé upozorňujeme:
  - vyjmenovávají se 4 způsoby řešení úpadku (dosud 2: konkurs nebo vyrovnání) z nichž nejrevolučnější je tzv. reorganizace, kterou se rozumí "postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku"; s tím je spojené ozdravení podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů,
  - dále se zavádí tzv. oddlužení (osobní bankrot), které je určené dlužníkům, kteří nejsou podnikateli, a které jim umožňuje vyrovnat své závazky dvěma možnými způsoby: jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužením podle splátkového kalendáře,
  - upřesňuje se definice dlužníkova úpadku a předlužení; zavádí se také pojem hrozícího úpadku; cílem je, aby věřitelé vstupovali do insolvenčního řízení co nejdříve,
  - zpřísňuje se povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podat na sebe insolvenční návrh,
  - po vzoru zahraničních úprav se zavádí ochrana před věřiteli, která automaticky nastává okamžikem pravomocného zahájení insolvenčního řízení; hlavním důsledkem je, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněna žalobou ani jinak pohledávky vymáhat; toto lze učinit pouze přihláškou v insolvenčním řízení,
  - zavádí se institut moratoria, které na návrh dlužníka vyhlašuje soud; jeho smyslem je poskytnutí přechodného období pro dlužníka, v němž má možnost najít způsoby řešení své úpadkové situace; po dobu trvání moratoria je dlužník chráněn před věřiteli; moratorium může trvat maximálně 3 měsíce; po dobu jeho trvání je výslovně zákonem zakázáno, aby dodavatelé energií a surovin zastavili své dodávky,
  - zavádí se zjednodušující pravidla řízení ve věcech tzv. nepatrných konkurzů (obrat dlužníka do 2 mil. Kč; méně než 50 věřitelů), které má za cíl přizpůsobit řízení podmínkám a tím ho zrychlit.
 • Zákon je podstatně rozsáhlejší a podrobnější než dosavadní zákon o konkurzu a vyrovnání (433 paragrafů). K zákonu bude v první polovině roku 2007 vydáno ještě několik prováděcích předpisů, které poměrně složitou právní úpravu ještě dále rozšíří.

Zrušené předpisy:

 • Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

Nabídka k tématu

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Insolvenční právo - 2. vydání

Insolvenční právo - 2. vydání

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých devět let, jakož i jeho koncepční poznámky a návrhy změn ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s judikaturou

Insolvenční zákon s judikaturou

Mgr. Lukáš Pachl - Wolters Kluwer, a. s.

Komplexní soubor judikatury řazený ve vzájemné provázanosti se samotným textem insolvenčního zákona, jehož výsledkem je snadný a přehledný přístup k aktuální judikatuře v kontextu jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona. Publikace je určena všem, kteří se s problematikou ...

Cena: 625 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.