Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Účinnost:

1. 7. 2007

Zdroj:

částka 62/2006 Sb.

 

Oblast: Konkurs, vyrovnání, insolvence

Anotace:

 • Nový zákon nahradí od července 2007 dosavadní zákon o konkursu a vyrovnání, který vedl ke zdlouhavým řízením, nedostatečnému uspokojení věřitelů, likvidaci úpadců, nekalým praktikám a měl další nedostatky. Od nového zákona si jeho tvůrci (příprava zákona trvala několik let) slibují zejména:
  - rychlé a hospodárné řízení,
  - co nejvyšší uspokojení věřitelů,
  - žádný z účastníků řízení nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn,
  - rovné možnosti všech věřitelů stejného nebo obdobného postavení,
  - ochrana práv nabytých věřiteli v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení,
  - zákaz jednání směřujícího k uspokojení pohledávek věřitelů mimo insolvenční řízení.
 • K tomu má vést uplatnění nových principů, z nichž jen na některé upozorňujeme:
  - vyjmenovávají se 4 způsoby řešení úpadku (dosud 2: konkurs nebo vyrovnání) z nichž nejrevolučnější je tzv. reorganizace, kterou se rozumí "postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku"; s tím je spojené ozdravení podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů,
  - dále se zavádí tzv. oddlužení (osobní bankrot), které je určené dlužníkům, kteří nejsou podnikateli, a které jim umožňuje vyrovnat své závazky dvěma možnými způsoby: jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužením podle splátkového kalendáře,
  - upřesňuje se definice dlužníkova úpadku a předlužení; zavádí se také pojem hrozícího úpadku; cílem je, aby věřitelé vstupovali do insolvenčního řízení co nejdříve,
  - zpřísňuje se povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podat na sebe insolvenční návrh,
  - po vzoru zahraničních úprav se zavádí ochrana před věřiteli, která automaticky nastává okamžikem pravomocného zahájení insolvenčního řízení; hlavním důsledkem je, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněna žalobou ani jinak pohledávky vymáhat; toto lze učinit pouze přihláškou v insolvenčním řízení,
  - zavádí se institut moratoria, které na návrh dlužníka vyhlašuje soud; jeho smyslem je poskytnutí přechodného období pro dlužníka, v němž má možnost najít způsoby řešení své úpadkové situace; po dobu trvání moratoria je dlužník chráněn před věřiteli; moratorium může trvat maximálně 3 měsíce; po dobu jeho trvání je výslovně zákonem zakázáno, aby dodavatelé energií a surovin zastavili své dodávky,
  - zavádí se zjednodušující pravidla řízení ve věcech tzv. nepatrných konkurzů (obrat dlužníka do 2 mil. Kč; méně než 50 věřitelů), které má za cíl přizpůsobit řízení podmínkám a tím ho zrychlit.
 • Zákon je podstatně rozsáhlejší a podrobnější než dosavadní zákon o konkurzu a vyrovnání (433 paragrafů). K zákonu bude v první polovině roku 2007 vydáno ještě několik prováděcích předpisů, které poměrně složitou právní úpravu ještě dále rozšíří.

Zrušené předpisy:

 • Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

Nabídka k tématu

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017. Komentář seznamuje ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Insolvenční právo - 2. vydání

Insolvenční právo - 2. vydání

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých devět let, jakož i jeho koncepční poznámky a návrhy změn ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.