Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 444/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2006,
vybraná ustanovení 11. 11. 2005 a 1. 1. 2007

Zdroj:

částka 155/2005 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

 • Místní příslušnost fyzické osoby se řídí:
  - místem jejího trvalého pobytu, případně místem pobytu cizince na území České republiky,
  - posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, jde-li o osobu , u které nelze místo trvalého pobytu zjistit,
  - územním obvodem, v němž se fyzická osoba převážně zdržuje, jde-li o osobu bez trvalého bydliště na území České republiky.
 • Finančním ředitelstvím se přiznává právo ukládat pokuty vyplývající z provedených cenových kontrol.
 • Vymezují se osobní údaje zaměstnanců územních finančních orgánů, které je oprávněno shromažďovat a zpracovávat Ministerstvo financí pro zajištění svých úkolů v oblasti vzdělávání a personálního řízení.
 • Ruší se vymezení práv a povinností zaměstnanců územních finančních orgánů, poplatníků, plátců daní a příjemců dotací, stanovené tímto zákonem (jejich práva a povinnosti upravuje služební zákon a "daňové" zákony).
 • Ruší se vzory služebního průkazů.
 • Dále se upravuje zejména:
  - vymezení působnosti jednotlivých územních finančních orgánů,
  - určení územní působnosti finančních úřadů v případě změny správních obvodů příslušných obcí,
  - postup zřizování a rušení pracovišť finančních úřadů,
  - vymezení informací poskytovaných Ministerstvem vnitra Ministerstvu financí pro plnění úkolů v rámci jeho působnosti.

B) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Zástupce pro daňové řízení může zastupovat současně u jednoho správce daně jen jeden daňový subjekt, nejde-li o osoby, které vykonávají činnosti nezbytné pro plnění daňových povinností u osob, nad nimiž vykonávají kontrolu, nebo (stejně jako dosud) nejde-li o zastupování osob blízkých, resp. zastupování daňovým poradcem nebo společným zástupcem.
 • Podat daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování lze formou datové zprávy nebo za použití jiného technického prostředku bez jakéhokoliv následného písemného či ústního podání, pokud bude takového podání mít stanovené náležitosti a současně dojde k zaplacení v tomto podání vyčíslené daně.
 • Ruší se osvobození od správního poplatku za vydání opisu či výpisu skutečností obsažených ve spisu daňové subjektu, vydané na žádost daňového subjektu správcem daně.
 • Pracovníci správce daně jsou povinni poskytovat informace příslušnému archivu pro splnění povinností spojených s archivnictvím.
 • Způsob získání informací od státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků správcem daně musí umožňovat uchování následujících identifikačních údajů (nejméně po dobu 5 let):
  - o správci daně nebo jeho pracovníkovi, který o výdej informací žádal,
  - o účelu, k němuž byl výdej informací žádán.
 • Správci daně jsou povinni zajistit ochranu údajů získaných v daňovém řízení před jejich předáním nebo zveřejněním, přitom se řídí podmínkami pro zachovávání mlčenlivosti.
 • Upřesňuje se, že výsledky vyhledávací činnosti správce daně mohou být využity v příslušném daňovém řízení (dosud až po zahájení daňového řízení).
 • Stanoví se limit výše platby daně, kterou je osoba pověřená správcem daně oprávněna přijmout v hotovosti, a to nejvýše do částky 10 000 Kč.

K tomuto zákonu viz též POPLATKY a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zásadně novelizovaného zákona o pojišťovnictví (330 změn a doplnění od září 2016) a jeho 3 nové prováděcí vyhlášky. Změnami byl dotčen také zákon o pojišťovacích ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1201 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1201 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o Finanční správě ČR, zákona o daňovém poradenství, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a řady dalších předpisů včetně příslušných pokynů, ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Sporné otázky daňového řízení

Sporné otázky daňového řízení

Ondřej Lichnovský - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků. Nejedná se tak o klasický komentář zákona, když o mnohých bezproblémových ustanoveních zákona není pojednáno vůbec. Předmětem zájmu ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Zákon o zaměstnanosti

Přehled judikatury - Zákon o zaměstnanosti

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde rozsudky týkající se evidence uchazečů o zaměstnání, podpory v ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Agenturní zaměstnávání v praxi

Agenturní zaměstnávání v praxi

Adam Tošovský - Wolters Kluwer, a. s.

Téma agenturního zaměstnávání je vysoce aktuální, a to jak z hlediska teoretických problémů, tak zejména problémů praktického rázu. Praxe ukazuje, že agentury práce i uživatelé se při přidělování agenturních zaměstnanců potýkají s celou řadou nesnází, ostatně stejně jako agentury ...

Cena: 235 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.