Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 46/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů

Účinnost:

1. 3. 2004, vybrané ustanovení 1. 1. 2005

Zdroj:

částka 14/2004 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)     K zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce

 • Přesněji se vymezuje, co je diskriminací v pracovněprávních vztazích; oproti dosavadní úpravě byl výčet diskriminačních důvodů rozšířen o národnost, státní občanství a členství v organizacích zaměstnavatelů; vypuštěno bylo členství zaměstnanců v tzv. jiných sdruženích. Současně s tím se stanoví situace, kdy se o diskriminaci nejedná (např. to vyplývá z povahy pracovních činností nebo jde o přednostní přijímání zaměstnanců určitého pohlaví v zájmu vyrovnání počtu pracovníků obou pohlaví). V této souvislosti se zaměstnavatelům ukládá (§ 18 odst. 2), aby informovali zaměstnance o opatřeních směřujících k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace (dokud nedojde k narušení těchto principů, je přijímání „opatření“ velmi problematické a bude se odehrávat ve velmi formální rovině).
 • Princip rovného zacházení a zákaz diskriminace se výslovně vztahuje i na
  - předsmluvní jednání o vzniku pracovněprávního vztahu (§ 28),
  - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).
 • Dále byla definována přímá a nepřímá diskriminace, kterou se rozumí „jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.“
 • Novinkou je zavedení institutu obtěžování a sexuálního obtěžování (dosud v menším rozsahu řešeno v § 7), které je považováno za diskriminaci z důvodu pohlaví a podle § 133a občanského soudního řádu je na zaměstnavateli, aby v případě žaloby zaměstnance prokazoval opak; pokud se mu to nepodaří (což může být hodně obtížné), soud dá zapravdu zaměstnanci.
 • V souvislosti se vstupem do EU se stanoví, že na zaměstnance ze státu Evropských společenství, který byl vyslán k výkonu práce do ČR, se vztahuje tuzemská pracovněprávní úprava ve vyjmenovaných oblastech (délka pracovní doby, délka dovolené, minimální mzda apod.); to neplatí, pokud úprava v členském státě je pro zaměstnance výhodnější.
 • Na několika místech se zavádí pojem dobré mravy (rozpor s dobrými mravy), který zpravidla nahrazuje zastaralé konstrukce (pravidla slušnosti a občanského soužití).
 • Mění se podmínky tzv. zákazu konkurence a odchodného:
  - podrobněji než dosud se vymezuje charakter činností, které mohou mít konkurenční povahu,
  - stanoví se, že omezení výkonu konkurenční činnosti je možné jen za peněžité vyrovnání, a to minimálně ve výši průměrného měsíčního výdělku (dosud jenom tzv. odchodné u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl založen volbou nebo jmenováním); současně také může být sjednána sankce vůči zaměstnanci pro případ, že by dohodu o zákazu konkurence porušil,
  - je řešeno odstoupení od dohody; dohoda i její změny (odstoupení) musí mít písemnou formu,
  - dosud uzavřené smlouvy o konkurenční doložce a dohody o odchodném zůstávají v platnosti.
 • Mění se podmínky sjednávání pracovního poměru na dobu určitou:
  - novela má zabránit řetězení pracovních poměrů na dobu určitou mj. tím, že po sobě jdoucí pracovní poměry sjednané na dobu určitou lze opakovat maximálně po dobu dvou let; pokud je přestávka mezi pracovními poměry delší než 6 měsíců, je možno zahájit nový 2letý cyklus pracovních poměrů na dobu určitou,
  - z výše uvedených pravidel existují výjimky (např. náhrada dočasně nepřítomného zaměstnance, vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele specifikované v zákoně, pracující důchodci),
  - do nového znění § 30 nebylo převzato ustanovení o zákazu sjednávání pracovního poměru na dobu určitou s absolventy škol a mladistvými (dosavadní omezení znevýhodňovalo tyto osoby na trhu práce, protože demotivovalo zaměstnavatele k jejich přijímání); definice absolventů škol (pro které má zákoník práce určité specifické režimy) byla přesunuta do § 144,
  - podle přechodných ustanovení platí, že pracovní poměry na dobu určitou, které vznikly před novelou, se posuzují podle dosavadní právní úpravy,
  - zaměstnavatel má povinnost informovat zaměstnance o nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou (§ 18).
 • Bylo zrušeno ustanovení, podle kterého byla výpověď zaměstnanci se změněnou pracovní schopností podmíněna souhlasem úřadu práce - tato podmínka vedla k tomu, že zaměstnavatelé raději nepřijímali tyto osoby vůbec, proto byla zrušena (nicméně podobná podmínka zůstala v § 47 odst. 2).
 • Pokud zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, a z tohoto důvodu mu dá zaměstnavatel výpověď nebo se na ukončení pracovního poměru dohodnou, může podle novely dostat odstupné.
 • U pracovních poměrů založených volbou nebo jmenováním je nyní nově možné, aby zaměstnavatel dal výpověď takovému zaměstnanci, kterému skončilo volební období, byl odvolán z funkce nebo se funkce vzdal, a přitom odmítnul nové pracovní zařazení.
 • Zjednodušují se pravidla pro rovnoměrné rozvržení pracovní doby.
 • Dosavadní 4,5hodinová lhůta pro poskytnutí přestávky v práci na jídlo a oddech zaměstnanců se prodlužuje na 6 hodin; to neplatí pro mladistvé zaměstnance, pro které dále platí dosavadní lhůta.
 • Rozšiřuje se výčet zákazů některých prací o práce s azbestem; z tohoto zákazu existují přesně definované výjimky (např. laboratorní práce, likvidace zásob a odpadů).

B)     K zákonu č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Dochází k několika technickým zpřesněním zákona v oblasti výběrových řízení a vzdělávání úředníků.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář

Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář

Mgr. Klára Pondělíčková, JUDr. Vít Šťastný - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třináct let, setkávají se autoři stále s dotazy týkajícími se výkladu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.