Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 277/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části třetí bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 28. srpna 2003.

Zdroj:

částka 93/2003 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

Úvodem:
Novelizace 3 níže uvedených předpisů byla vyvolána zejména:

-

nahrazením dosavadní směrnice EHS/ES v oblasti bezpečnosti výrobků novou směrnicí,

-

poznatky získanými z dosavadní aplikace zákona v tuzemském prostředí.

Mimo oblast působnosti našich zákonů i směrnice ES/EHS prozatím zůstává oblast bezpečnosti služeb a odpovědnost poskytovatelů služeb.
Novela nabývá účinnosti až vstupem ČR do EU (s výjimkou ustanovení o zaokrouhlování cen).

Anotace:

A) K zákonu č. 102/2001 Sb.,o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 • Vedle některých formulačních upřesnění dochází k těmto hlavním změnám:
  - rozšiřuje se okruh výrobků, na které se působnost zákona vztahuje; nově se bude jednat také o výrobky, které nejsou primárně určeny k nabídce spotřebiteli, ale lze za rozumně předvídatelných podmínek očekávat, že budou spotřebiteli užívány,
  - jsou stanovena kritéria bezpečnosti výrobku a posloupnosti jejich užití,
  - upřesňují se pravidla pro označování výrobků a stanovení povinnosti informovat spotřebitele o bezpečném nakládání s výrobkem v případech potenciálních rizik,
  - dochází k upřesnění a doplnění působnosti orgánů dozoru. Dozorové orgány budou moci nově nařídit výrobci či distributorovi zpětné převzetí nebezpečného výrobku od spotřebitele. Budou rovněž moci omezit uvedení výrobku na trh, nařídit jeho stažení z trhu nebo zpětné převzetí, budou-li mít důkaz, že i přes shodu s platnými předpisy je výrobek nebezpečný.

B) K zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů

 • Nově se stanoví povinnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uveřejnit ve Věstníku také odkazy na normy schválené Komisí EU. Jedná se o uveřejnění informací o normách pro výrobky v rámci neharmonizované sféry.

C) K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • Novela uvádí do souladu národní právní úpravu označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli se směrnicí ES.
 • Ode dne vyhlášení (tj. 28. 8. 2003) nabývá účinnosti pravidlo, že celkovou částku ceny za zboží a služby zaokrouhluje prodávající vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz - toto ustanovení váže na ukončení platnosti mincí po 10 haléřích a mincí po 20 haléřích dnem 31. října 2003.

Související platný předpis:

 • Vyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., Mgr. Tomáš Šperka - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přehledné a srozumitelné podobě. Seznámí čtenáře s postavením ...

Cena: 181 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Jiří Večeřa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotřebitelských smluv, spotřebitelským smlouvám uzavřeným na dálku, smlouvám o finančních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.