Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 251/2003 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

6. 8. 2003,
vybraná ustanovení
Ustanovení čl. XI až XIV nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.
Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.

Zdroj:

částka 85/2003 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Anotace:

 • Základním smyslem změn bylo zrušení těch ustanovení v jednotlivých nařízeních vlády, která stanoví vydání prohlášení o shodě, popřípadě označování výrobků českou značkou shody u výrobků, které nemají původ na území smluvních stran PECA (viz Související předpisy). Tím se označení CE (popřípadě též vydání stanoveného dokumentu), dosud výlučné pro výrobky, které mají původ v ČR nebo v členských státech EU, bude od nabytí účinnosti odpovídající změny vztahovat na všechny příslušné výrobky bez ohledu na jejich původ.
 • Účinnost předmětného nařízení vlády je stanovena tak, aby od počátku platnosti změny čl. 8 PECA, resp. od rozšíření PECA na další sektory výrobků, odpovídala příslušná nařízení vlády změněné mezinárodní smlouvě, resp. i jejímu rozšíření. Nabytí účinnosti změn jednotlivých nařízení vlády je v čl. XVII členěno jednak ke dni vyhlášení (6. 8. 2003) pro stávající sektory PECA, jednak ke dni rozšíření PECA pro další sektory (den zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení ve Sbírce mezinárodních smluv).
 • K ustanovením o účinnosti nařízení se vztahují rovněž přechodná ustanovení, která dávají výrobcům a dovozcům výrobků, které nejsou určeny na trh EU, možnost postupovat podle dosavadních předpisů. U stávajících sektorů PECA je tato možnost omezena dnem nabytí platnosti změny čl. 8 PECA. To je využitelné pro případy, kdy u výrobků dovážených ze "třetích zemí" nebylo využito možnosti postupovat podle § 13a zákona o technických požadavcích na výrobky, tedy kdy na základě posouzení shody bylo vydáno prohlášení o shodě (popř. výrobek byl označen českou značkou shody) a pro dovozce by bylo nevýhodné zajistit již k 6. 8. 2003 označení CE (popřípadě též vydat stanovený dokument). U sektorů výrobků, o které bude PECA rozšířena, lze u výrobků, které nejsou určeny na trh EU, postupovat podle dosavadních předpisů až do dne vstupu ČR do EU.
 • V případech, kdy se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, postupuje se podle tohoto nařízení vlády až ode dne nabytí platnosti změny čl. 8 PECA.
 • Články I až X pozbývají platnosti ke dni vstupu ČR do EU, protože nařízení vlády, změněná těmito články, jsou ke dni vstupu ČR do EU zrušena nařízeními vlády publikovanými ve Sbírce zákonů v částce 9/2003, tedy nařízeními, která nemohla obsahovat změny provedené nařízením vlády č. 251/2003 Sb. Proto bylo nutno příslušné články tohoto nařízení vlády zrušit samostatně.

Novelizované předpisy:

 • Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a č. 285/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a č. 65/2003 Sb.
 • Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a č. 288/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
 • Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou ne jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb.

E-shop

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Unijní právo před českými soudy

Unijní právo před českými soudy

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii. Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Obchodní zákoník s komentářem

Obchodní zákoník s komentářem

Štenglová, Plíva, Tomsa a kolektiv - C. H. Beck

Třinácté vydání tohoto úspěšného díla navazuje na vydání předchozí a rozšiřuje výklad především v oblasti práva obchodních společností, v jejichž úpravě došlo v minulém roce k několika velmi významným změnám, zejména v návaznosti na změny v příslušných předpisech Evropské unie. V ...

Cena: 3 030 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.