Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 1/2002 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2002,
vybraná ustanovení 4. 1. 2002

Zdroj:

částka 1/2002 Sb.

 

Oblast: Celnictví

Důvod úpravy:

 • Novela celního zákona je zpracována především z důvodu potřeby:
  - upravit a dopracovat některá ustanovení stávajícího celního zákona a docílit tak plné slučitelnosti s právní úpravou Evropských společenství,
  - upravit určitá ustanovení zákona tak, aby přesně odpovídala platným ústavním principům a zvláštním právním předpisům,
  - upravit podle potřeb veřejnosti a praxe věcnou působnost celních orgánů a zkvalitnit ochranu celospolečenských zájmů v ekonomické oblasti (mj. zamezení daňových a celních úniků vč. legálního využívání nedostatků zákona),
  - odstranit některé nepřesnosti v dosud platné právní úpravě po stránce věcné i formální,
  - provést změny ve struktuře celního zákona tak, aby právní úprava byla správně a navazujícím způsobem systematicky členěna.

Anotace:

 • Novela má celkem 311 bodů, které mění a doplňují téměř celý zákon. Změny se týkají např.:
  - zpřesnění vymezení pojmů: status českého zboží, zahraniční zboží, zboží nemající obchodní charakter; nově se definuje "předložení zboží celnímu úřadu",
  - z režimu zákona o ochraně osobních údajů se vyjímají některé činnosti a operace s údaji tak, aby činnost celních orgánů byla efektivní,
  - mění se kompetence celních orgánů a Ministerstva financí; současně se v zájmu předcházení trestným činům rozšiřuje používání operativně pátracích prostředků celníky (např. krycí doklady, zabezpečovací a nástrahová technika, zvláštní finanční prostředky, informátoři),
  - zcela je přepracována část zákona týkající se informací o celních předpisech (např. závazná informace o sazebním zařazení zboží a o původu zboží); došlo ke zpřesnění definice, do kterého okamžiku je zahraniční zboží pod celním dohledem,
  - pro stanovení celní hodnoty bylo upřesněno, které osoby se považují za osoby ve spojení a jsou nově řešeny přepočty zahraniční měny na koruny při změně kurzu,
  - podrobněji se upravují podmínky dopravení zboží k celnímu úřadu, jeho předložení a odebírání vzorků (stanoví se práva a povinnosti osob, z jejichž zboží mají být vzorky odebírány),
  - nově se upravují podmínky pro provozování dočasného skladu a jsou stanoveny sazby skladného,
  - celní řízení bude zahájeno podáním celního prohlášení (dosud dnem, kdy celní úřad prohlášení přijal),
  - novela stanoví bližší podmínky pro elektronické podávání celního prohlášení; mění se také ustanovení týkající se deklaranta a zastupování v celním řízení; výslovně se stanoví, že celní úřad musí povolit opravy v přijatém celním prohlášení, pokud o to deklarant požádá (dosud záleželo na rozhodnutí celního úřadu),
  - nově se upravuje nakládání se zbožím a v návaznosti na to je zcela přepracována pasáž upravující kontrolu propuštěného zboží  - významně roste pravomoc celních orgánů k místním kontrolám (vč. např. kontrol obchodní korespondence, evidence, účetnictví apod.) a v této souvislosti jsou podrobně upravena práva a povinnosti kontrolované a kontrolující strany,
  - velkých změn doznala část zákona upravující celní režimy (propuštění zboží do volného oběhu, tranzit, uskladňování v celních skladech, aktivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem, dočasné použití, pasivní zušlechťovací styk, vývoz),
  - značný je rozsah změn v oblasti svobodných celních pásem a svobodných celních skladů,
  - beze změn zůstala ustanovení upravující osvobození od cla,
  - mění se podmínky týkající se celního dluhu (vznik celního dluhu; zajištění celního dluhu - mj. nové instrumenty zajištění; mění se podmínky splatnosti, způsob úhrady, odklad platby, posečkání a splátek, vymáhání nedoplatků a sankce),
  - zpřísňuje se posuzování celních přestupků a celních deliktů a sankce za tyto akty; dále se rozšiřuje úprava celního zástavního práva, zajištění zboží a prodeje zboží celními orgány.

Novelizovaný předpis:

E-shop

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.