Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některych souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Účinnost:

1. 1. 2002

Zdroj:

částka 40/2001 Sb.

 

Oblast: Životní prostředí

Anotace:

 • Posuzování vlivů na životní prostředí je povinné u záměrů staveb, technologií a činností, které mohou závažně ovlivnit životní prostředí. Záměry jsou vymezeny v příloze č. 1 zákona (např. trvalé zalesnění nebo odlesnění nad 25 ha, přehrady, těžební průmysl, energetický průmysl atd.), přičemž se rozlišují záměry, u kterych je posouzení nutné vždy a záměry, u kterych je posouzení nutné jen při zvýšení kapacity (rozsahu) nebo když tak na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodne příslušný úřad. Posouzení vlivů na životní prostředí je jedním z povinných podkladů stavebního řízení.
 • Posuzují se vlivy na
  - obyvatelstvo,
  - životní prostředí (na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje),
  - hmotný majetek a kulturní památky,
  a to po celou dobu přípravy, provádění, provozování a ukončení záměru (případně likvidace, sanace a rekultivace).
 • Každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provést záměr (viz příl. č. 1 zákona) je povinna předložit oznámení záměru Ministerstvu životního prostředí (MŽP) nebo příslušnému orgánu kraje; tyto orgány zahájí proceduru popsanou v zákoně. Na základě dokumentace záměru a stanovisek dotčených subjektů zpracuje oprávněná osoba posudek, na jehož základě (a dále na základě dalších úkonů) vydá příslušný úřad stanovisko. Zákon stanoví zásadu, že dokumentace, posudek a projednávání jsou veřejné (viz též zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
 • Zákon obsahuje rovněž procedury pro posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky.
 • Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí hradí oznamovatel záměru. Náklady spojené s veřejným projednáním a zveřejňováním nese příslušný úřad; zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním nese MŽP. Zpracovateli posudku náleží odměna podle zákona o znalcích a tlumočnících.
 • Ke zpracování dokumentace a posudku je oprávněna pouze fyzická osoba, která je držitelem autorizace udělené MŽP; tato činnost je vázanou živností - viz Živnostenské a jiné podnikání.
 • Zákon dále stanoví podrobnosti k výkonu státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí; státní správu vykonává Ministerstvo životního prostředí a orgány krajů.
 • Zákonem se upravují některé dosavadní zákony z oblasti životního prostředí (viz níže) tak, aby tyto zákony korespondovaly s novým zákonem a aby některé věci nebyly pro celé území ČR upraveny duplicitně; v této souvislosti se dosavadní název zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí mění na zákon o posuzování vlivů "rozvojových koncepcí a programů" na životní prostředí.

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb.
 • Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Nabídka k tématu

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář, 2. vydání

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář, 2. vydání

Libor Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této ...

Cena: 748 KčKOUPIT

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Milan Damohorský a kolektiv - C. H. Beck

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.