Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 307/2000 Sb.,

o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Účinnost:

7. 9. 2000

Zdroj:

částka 85/2000 Sb.

 

Oblast: Cenné papíry

Důvod úpravy:

Rozšířit možnosti financování zemědělství, a to zavedením dalších obchodovatelných nástrojů krytých vybranými zemědělskými produkty, které umožní výrobcům i obchodním organizacím dávat finančním ústavům plnohodnotné záruky za poskytované úvěry. (Předpokládá se, že zemědělské skladní listy budou využity u cca 20 % komodit, což při současných průměrných ročních sklizních, aktuálních cenách a uvažovaném úvěrovém krytí 60 - 80 % představuje možnost získat úvěry, plně zajištěné likvidním zbožím, ve výši cca 1,6 - 2,2 mld. Kč. Tato částka by výrazně zlepšila finanční toky v zemědělské prvovýrobě a navazujících stupních.)

Anotace:

 • Pro dosažení výše uvedeného cíle zavádí zákon nové cenné papíry - zemědělské skladní listy, (nezaměňovat se skladištními listy v souvislosti se smlouvou o skladování podle § 527 a násl. obchodního zákoníku), které jsou oprávněny vydávat jen zemědělské veřejné sklady, působící na základě povolení Ministerstva zemědělství a podléhající jeho dozoru.
 • Zákon definuje základní pojmy (zemědělský skladní list, provozování a provozovatel zemědělského veřejného skladu, zemědělský veřejný sklad, ministerstvo a jeho působnost, ukladatele a oprávněné osoby.
 • Druh zboží, ke kterému je možno vydat zemědělský skladní list, určí Ministerstvo zemědělství vyhláškou, která zároveň stanoví podmínky jakosti uskladňovaného zboží. (Optimálním zbožím, pro něž mohou být zemědělské skladní listy využívány, jsou především produkty rostlinné výroby jako obiloviny, olejniny a luštěniny. Důvodem jsou zejména pro každý druh identické kvalitativní parametry bez ohledu na místo nebo subjekt produkce, prakticky minimální vliv odrůdové skladby na konečné využití, relativně vysoká trvanlivost, snadná skladovatelnost a transportovatelnost a prostorově neomezená spotřeba. Jde o komodity, které si relativně dlouhou dobu uchovávají svou užitnou hodnotu, nejsou ohroženy žádnou substitucí a poptávka po nich je trvalá.)
 • Zákon rozlišuje mezi hromadnou a individuální úschovou zboží. Podstatou hromadné úschovy, která je definována jako společné uskladnění zboží téhož druhu a kvality od různých ukladatelů, je zákonná fikce, že druhově určené zboží vydané ve stejném množství a kvalitě je to zboží, které bylo uskladněno. Individuální úschova, spočívající v odděleném uskladnění zboží ukladatele od zboží jiných ukladatelů, musí být z technických důvodů mezi ukladatelem a provozovatelem dohodnuta před předáním zboží ke skladování.
 • Zemědělský skladní list

  -

  musí být vystaven provozovatelem neprodleně po převzetí zboží k uskladnění v zemědělském veřejném skladu. Opožděné vystavení zemědělského skladního listu může být ministerstvem sankcionováno;

  -

  má dvě části: vlastnický list a zástavní list (skladní list musí být vždy vystaven současně v těchto obou svých částech; samostatné vystavení jen jedné části skladního listu je nepřípustné).

 • Pro převod skladního listu platí, že
  -

  současným převodem obou částí zemědělského skladního listu přechází ze zákona vlastnické právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven;

  -

  samostatným převodem zástavního listu přechází na nabyvatele zástavní právo ke zboží, uskladněnému v zemědělském veřejném skladu, na které byl zemědělský skladní list vystaven. Majitel zástavního listu má právo požádat provozovatele o prodej tohoto zboží za podmínek stanovených tímto zákonem;

  -

  samostatným převodem vlastnického listu přechází na nabyvatele vlastnické právo ke zboží uskladněnému v zemědělském veřejném skladu, na které byl zemědělský skladní list vystaven; vlastnické právo však může být omezené zástavním právem. Majitel vlastnického listu má právo na vydání tohoto zboží pouze po uhrazení výše zástavy způsobem podle tohoto zákona;

  -

  všechny druhy převodů se provádějí rubopisem a předáním.

 • Zákon dále řeší prodej zástavy v případě, že zajištěná pohledávka, uvedená v zástavním listu, nebyla uhrazena v termínu a tato skutečnost byla potvrzena - majitel zástavního listu je oprávněn požádat doporučeným dopisem provozovatele, aby předmětné zboží prodal k uspokojení jeho pohledávky. Provozovatel je povinen zvolit v zájmu dosažení maximálního výnosu některý z následujících způsobů prodeje:

  -

  na příslušné komoditní burze, pokud se zde s předmětným zbožím obchoduje,

  -

  v dražbě zboží,

  -

  jiným vhodným způsobem, případně zboží odkoupit sám, pokud s takovým způsobem prodeje, s jeho cenou a podmínkami projeví písemně souhlas majitel vlastnického listu i majitel zástavního listu.

 • Zákon stanovuje podrobné podmínky pro provozování zemědělského veřejného skladu (mj. právnická osoba s vlastním kapitálem minimálně 30 mil. Kč; povolení MZe; provozní řád; nabídkový ceník služeb; skladní kniha; odebírání a úschova vzorků; ustanovení vedoucího skladu; odpovědnost za škodu po celou dobu skladování zboží; povinné pojištění) a podmínky státního dozoru včetně sankcí za porušení povinností uložených tímto zákonem (pokuty jsou v řádu milionů korun) a rozsahu kontrolního oprávnění.
 • Zákon je vůči prvovýrobcům neutrální jak z hlediska výrobního typu, v němž tito prvovýrobci působí, tak i z hlediska jejich velikosti i typu vlastnictví - zájem zákonodárce na obecné dostupnosti finančních zdrojů pro všechny tyto subjekty.
 • Zákon formálně novelizuje zákon o cenných papírech, kde do jmenovitého výčtu druhů cenných papírů zařazuje rovněž zemědělské skladní listy.

K tomuto zákonu viz též KONKURS A VYROVNÁNÍ a POPLATKY.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb.
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

E-shop

Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích

Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích

Ing. Pěva Čouková - Oswald a. s.

Publikace podává praktický výklad k některým ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tato problematika je pro všechny tak trochu zrádná tím, že ji neděláme dnes a denně. A znalosti se ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2016

Abeceda mzdové účetní 2016

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Šimčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

Tento bestseller mzdového účetnictví vycházející již ve 26. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou mzdových účetních. Lety prověřená a čtenáři oblíbená komplexnost řešené problematiky Srozumitelný výklad je doplněn desítkami ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.