Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 307/2000 Sb.,

o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Účinnost:

7. 9. 2000

Zdroj:

částka 85/2000 Sb.

 

Oblast: Cenné papíry

Důvod úpravy:

Rozšířit možnosti financování zemědělství, a to zavedením dalších obchodovatelných nástrojů krytých vybranými zemědělskými produkty, které umožní výrobcům i obchodním organizacím dávat finančním ústavům plnohodnotné záruky za poskytované úvěry. (Předpokládá se, že zemědělské skladní listy budou využity u cca 20 % komodit, což při současných průměrných ročních sklizních, aktuálních cenách a uvažovaném úvěrovém krytí 60 - 80 % představuje možnost získat úvěry, plně zajištěné likvidním zbožím, ve výši cca 1,6 - 2,2 mld. Kč. Tato částka by výrazně zlepšila finanční toky v zemědělské prvovýrobě a navazujících stupních.)

Anotace:

 • Pro dosažení výše uvedeného cíle zavádí zákon nové cenné papíry - zemědělské skladní listy, (nezaměňovat se skladištními listy v souvislosti se smlouvou o skladování podle § 527 a násl. obchodního zákoníku), které jsou oprávněny vydávat jen zemědělské veřejné sklady, působící na základě povolení Ministerstva zemědělství a podléhající jeho dozoru.
 • Zákon definuje základní pojmy (zemědělský skladní list, provozování a provozovatel zemědělského veřejného skladu, zemědělský veřejný sklad, ministerstvo a jeho působnost, ukladatele a oprávněné osoby.
 • Druh zboží, ke kterému je možno vydat zemědělský skladní list, určí Ministerstvo zemědělství vyhláškou, která zároveň stanoví podmínky jakosti uskladňovaného zboží. (Optimálním zbožím, pro něž mohou být zemědělské skladní listy využívány, jsou především produkty rostlinné výroby jako obiloviny, olejniny a luštěniny. Důvodem jsou zejména pro každý druh identické kvalitativní parametry bez ohledu na místo nebo subjekt produkce, prakticky minimální vliv odrůdové skladby na konečné využití, relativně vysoká trvanlivost, snadná skladovatelnost a transportovatelnost a prostorově neomezená spotřeba. Jde o komodity, které si relativně dlouhou dobu uchovávají svou užitnou hodnotu, nejsou ohroženy žádnou substitucí a poptávka po nich je trvalá.)
 • Zákon rozlišuje mezi hromadnou a individuální úschovou zboží. Podstatou hromadné úschovy, která je definována jako společné uskladnění zboží téhož druhu a kvality od různých ukladatelů, je zákonná fikce, že druhově určené zboží vydané ve stejném množství a kvalitě je to zboží, které bylo uskladněno. Individuální úschova, spočívající v odděleném uskladnění zboží ukladatele od zboží jiných ukladatelů, musí být z technických důvodů mezi ukladatelem a provozovatelem dohodnuta před předáním zboží ke skladování.
 • Zemědělský skladní list

  -

  musí být vystaven provozovatelem neprodleně po převzetí zboží k uskladnění v zemědělském veřejném skladu. Opožděné vystavení zemědělského skladního listu může být ministerstvem sankcionováno;

  -

  má dvě části: vlastnický list a zástavní list (skladní list musí být vždy vystaven současně v těchto obou svých částech; samostatné vystavení jen jedné části skladního listu je nepřípustné).

 • Pro převod skladního listu platí, že
  -

  současným převodem obou částí zemědělského skladního listu přechází ze zákona vlastnické právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven;

  -

  samostatným převodem zástavního listu přechází na nabyvatele zástavní právo ke zboží, uskladněnému v zemědělském veřejném skladu, na které byl zemědělský skladní list vystaven. Majitel zástavního listu má právo požádat provozovatele o prodej tohoto zboží za podmínek stanovených tímto zákonem;

  -

  samostatným převodem vlastnického listu přechází na nabyvatele vlastnické právo ke zboží uskladněnému v zemědělském veřejném skladu, na které byl zemědělský skladní list vystaven; vlastnické právo však může být omezené zástavním právem. Majitel vlastnického listu má právo na vydání tohoto zboží pouze po uhrazení výše zástavy způsobem podle tohoto zákona;

  -

  všechny druhy převodů se provádějí rubopisem a předáním.

 • Zákon dále řeší prodej zástavy v případě, že zajištěná pohledávka, uvedená v zástavním listu, nebyla uhrazena v termínu a tato skutečnost byla potvrzena - majitel zástavního listu je oprávněn požádat doporučeným dopisem provozovatele, aby předmětné zboží prodal k uspokojení jeho pohledávky. Provozovatel je povinen zvolit v zájmu dosažení maximálního výnosu některý z následujících způsobů prodeje:

  -

  na příslušné komoditní burze, pokud se zde s předmětným zbožím obchoduje,

  -

  v dražbě zboží,

  -

  jiným vhodným způsobem, případně zboží odkoupit sám, pokud s takovým způsobem prodeje, s jeho cenou a podmínkami projeví písemně souhlas majitel vlastnického listu i majitel zástavního listu.

 • Zákon stanovuje podrobné podmínky pro provozování zemědělského veřejného skladu (mj. právnická osoba s vlastním kapitálem minimálně 30 mil. Kč; povolení MZe; provozní řád; nabídkový ceník služeb; skladní kniha; odebírání a úschova vzorků; ustanovení vedoucího skladu; odpovědnost za škodu po celou dobu skladování zboží; povinné pojištění) a podmínky státního dozoru včetně sankcí za porušení povinností uložených tímto zákonem (pokuty jsou v řádu milionů korun) a rozsahu kontrolního oprávnění.
 • Zákon je vůči prvovýrobcům neutrální jak z hlediska výrobního typu, v němž tito prvovýrobci působí, tak i z hlediska jejich velikosti i typu vlastnictví - zájem zákonodárce na obecné dostupnosti finančních zdrojů pro všechny tyto subjekty.
 • Zákon formálně novelizuje zákon o cenných papírech, kde do jmenovitého výčtu druhů cenných papírů zařazuje rovněž zemědělské skladní listy.

K tomuto zákonu viz též KONKURS A VYROVNÁNÍ a POPLATKY.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb.
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

E-shop

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.