Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 247/2000 Sb.,

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 73/2000 Sb.

 

Oblast: Doprava, spoje

Výňatek z důvodové zprávy k zákonu:

Dosavadní právní úprava upravující oblast výuky a výcviku pro získání řidičských oprávnění k řízení motorových vozidel v autoškolách, autoškol a problematika dalšího zdokonalování řidičů je věcně zakotvena obecně v zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podrobně pouze v podzákonných normách (vyhláškách). Nemalou komplikaci při uplatňování vyhlášky č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel a vyhlášky č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění vytvořilo přijetí nového zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Tímto zákonem, který upravuje danou problematiku nedostatečně (jde pouze o tzv. "překlenovací zákon") došlo ke zrušení vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích a současně však výše uvedené vyhlášky nebyly prohlášeny za prováděcí právní úpravu k tomuto zákonu.

Tímto nedostatkem došlo do jisté míry k paradoxní situaci, kdy byl zrušen právní předpis k jehož provedení byly výše uvedené vyhlášky přijaty a k samotnému zákonu č. 12/1997 Sb., nebyly přijaty žádné. Dalším nemalým problémem je skutečnost, že zejména vyhláška č. 55/1991 Sb., není v souladu s vyhláškou č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, zejména v oblasti podmínek udělování jednotlivých řidičských oprávnění a předepsaných druhů výuky a výcviku pro jejich udělení. Problematika upravující vlastní udělování řidičských oprávnění jednotlivých skupin je současně zařazena do připravovaného zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Účinnost obou zákonů se předpokládá ke stejnému datu.

Pozn. redakce: senátní znění zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo 14. 9. 2000 přijato Poslaneckou a po podpisu prezidentem bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

V návaznosti na výše uvedené důvody je cílem nového zákona vytvoření ucelené právní úpravy v předmětné oblasti, doplněné i o nový systém dalšího vzdělávání řidičů formou zákona. Dále zapracovat do nové právní úpravy všechny dosud platné Směrnice ES a v neposlední řadě zajistit, aby došlo k výraznému zkvalitnění výuky a výcviku v autoškolách.

Anotace:

 • Zákon stanoví, že podmínkou pro provozování autoškol je živnostenské oprávnění a registrace k provozování autoškoly vydaná okresním úřadem. Přitom pro vydání registrace je nutno splnit podmínky uvedené v zákoně (mj. bezúhonnost, odborná způsobilost, splnění technických podmínek). Tato registrace může být provozovateli autoškoly odňata při naplnění podmínek uvedených v zákoně, dále může pozbýt platnosti.
 • Technickými podmínkami pro provozování autoškoly se rozumí autocvičiště, prostory pro výuku a výcvik, učební pomůcky, výcvikové vozidlo - to vše s mnoha dalšími podrobnějšími podmínkami uvedenými v zákoně.
 • Ve vztahu k výuce a výcviku stanoví zákon podrobné podmínky pro přijetí žadatelů k výuce, jednotlivé druhy výuky a výcviku (zvyšuje se povinný rozsah hodin), osoby oprávněné k provádění výuky a výcviku, způsoby výuky a výcviku.
 • Podrobně jsou stanoveny podmínky pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, např.:

  -

  zkoušky provádí příslušný okresní úřad (nikoli orgány Policie ČR) prostřednictvím svého zaměstnance,

  -

  neuspěl-li žadatel při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen absolvovat před další zkouškou novou výuku a výcvik v plném rozsahu,

  -

  zkouška z praktické jízdy musí trvat nejméně 40 minut, pro vybrané skupiny řidičských oprávnění 60 minut.

 • Pro vybrané skupiny řidičů (např. taxislužba, vozidla pro přepravu více než 9 cestujících včetně řidiče, vozidla pro přepravu nákladů o celkové hmotnosti přesahující 7,5 t) je jednou ročně povinné zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a následné přezkoušení; podrobné podmínky jsou uvedeny v předmětném zákoně.
 • Zákon dále stanoví pokuty za provozování autoškoly bez registrace a za další nesprávnosti.
 • Stávající provozovatelé autoškol jsou do konce roku 2001 povinni požádat okresní úřad o vydání registrace, jinak jim oprávnění k provozování autoškoly zanikne. Dále jsou stanoveny povinnosti pro přechod stávajících zkušebních komisařů a učitelů výcviku pod režim nového zákona.

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Správní právo procesní, 5. vydání

Správní právo procesní, 5. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny, které se promítly do správního řádu zejména zákonem č. 303/2013 Sb. Zprostředkovává také další vývoj judikatury ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola ve veřejné správě

Prof. Ing. J. Nemec, CSc., Prof. PhDr. F. Ochrana, DrSc., Doc. Ing. J. Pavel, PhD., Ing. V. Šagát - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a samosprávy v oblasti kontrolní činnosti. Rozpracovává nové teoretické a ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - C. H. Beck

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.