Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 247/2000 Sb.,

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 73/2000 Sb.

 

Oblast: Doprava, spoje

Výňatek z důvodové zprávy k zákonu:

Dosavadní právní úprava upravující oblast výuky a výcviku pro získání řidičských oprávnění k řízení motorových vozidel v autoškolách, autoškol a problematika dalšího zdokonalování řidičů je věcně zakotvena obecně v zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podrobně pouze v podzákonných normách (vyhláškách). Nemalou komplikaci při uplatňování vyhlášky č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel a vyhlášky č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění vytvořilo přijetí nového zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Tímto zákonem, který upravuje danou problematiku nedostatečně (jde pouze o tzv. "překlenovací zákon") došlo ke zrušení vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích a současně však výše uvedené vyhlášky nebyly prohlášeny za prováděcí právní úpravu k tomuto zákonu.

Tímto nedostatkem došlo do jisté míry k paradoxní situaci, kdy byl zrušen právní předpis k jehož provedení byly výše uvedené vyhlášky přijaty a k samotnému zákonu č. 12/1997 Sb., nebyly přijaty žádné. Dalším nemalým problémem je skutečnost, že zejména vyhláška č. 55/1991 Sb., není v souladu s vyhláškou č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, zejména v oblasti podmínek udělování jednotlivých řidičských oprávnění a předepsaných druhů výuky a výcviku pro jejich udělení. Problematika upravující vlastní udělování řidičských oprávnění jednotlivých skupin je současně zařazena do připravovaného zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Účinnost obou zákonů se předpokládá ke stejnému datu.

Pozn. redakce: senátní znění zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo 14. 9. 2000 přijato Poslaneckou a po podpisu prezidentem bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

V návaznosti na výše uvedené důvody je cílem nového zákona vytvoření ucelené právní úpravy v předmětné oblasti, doplněné i o nový systém dalšího vzdělávání řidičů formou zákona. Dále zapracovat do nové právní úpravy všechny dosud platné Směrnice ES a v neposlední řadě zajistit, aby došlo k výraznému zkvalitnění výuky a výcviku v autoškolách.

Anotace:

 • Zákon stanoví, že podmínkou pro provozování autoškol je živnostenské oprávnění a registrace k provozování autoškoly vydaná okresním úřadem. Přitom pro vydání registrace je nutno splnit podmínky uvedené v zákoně (mj. bezúhonnost, odborná způsobilost, splnění technických podmínek). Tato registrace může být provozovateli autoškoly odňata při naplnění podmínek uvedených v zákoně, dále může pozbýt platnosti.
 • Technickými podmínkami pro provozování autoškoly se rozumí autocvičiště, prostory pro výuku a výcvik, učební pomůcky, výcvikové vozidlo - to vše s mnoha dalšími podrobnějšími podmínkami uvedenými v zákoně.
 • Ve vztahu k výuce a výcviku stanoví zákon podrobné podmínky pro přijetí žadatelů k výuce, jednotlivé druhy výuky a výcviku (zvyšuje se povinný rozsah hodin), osoby oprávněné k provádění výuky a výcviku, způsoby výuky a výcviku.
 • Podrobně jsou stanoveny podmínky pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, např.:

  -

  zkoušky provádí příslušný okresní úřad (nikoli orgány Policie ČR) prostřednictvím svého zaměstnance,

  -

  neuspěl-li žadatel při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen absolvovat před další zkouškou novou výuku a výcvik v plném rozsahu,

  -

  zkouška z praktické jízdy musí trvat nejméně 40 minut, pro vybrané skupiny řidičských oprávnění 60 minut.

 • Pro vybrané skupiny řidičů (např. taxislužba, vozidla pro přepravu více než 9 cestujících včetně řidiče, vozidla pro přepravu nákladů o celkové hmotnosti přesahující 7,5 t) je jednou ročně povinné zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a následné přezkoušení; podrobné podmínky jsou uvedeny v předmětném zákoně.
 • Zákon dále stanoví pokuty za provozování autoškoly bez registrace a za další nesprávnosti.
 • Stávající provozovatelé autoškol jsou do konce roku 2001 povinni požádat okresní úřad o vydání registrace, jinak jim oprávnění k provozování autoškoly zanikne. Dále jsou stanoveny povinnosti pro přechod stávajících zkušebních komisařů a učitelů výcviku pod režim nového zákona.

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

E-shop

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.