Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 247/2000 Sb.,

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 73/2000 Sb.

 

Oblast: Doprava, spoje

Výňatek z důvodové zprávy k zákonu:

Dosavadní právní úprava upravující oblast výuky a výcviku pro získání řidičských oprávnění k řízení motorových vozidel v autoškolách, autoškol a problematika dalšího zdokonalování řidičů je věcně zakotvena obecně v zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podrobně pouze v podzákonných normách (vyhláškách). Nemalou komplikaci při uplatňování vyhlášky č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel a vyhlášky č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění vytvořilo přijetí nového zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Tímto zákonem, který upravuje danou problematiku nedostatečně (jde pouze o tzv. "překlenovací zákon") došlo ke zrušení vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích a současně však výše uvedené vyhlášky nebyly prohlášeny za prováděcí právní úpravu k tomuto zákonu.

Tímto nedostatkem došlo do jisté míry k paradoxní situaci, kdy byl zrušen právní předpis k jehož provedení byly výše uvedené vyhlášky přijaty a k samotnému zákonu č. 12/1997 Sb., nebyly přijaty žádné. Dalším nemalým problémem je skutečnost, že zejména vyhláška č. 55/1991 Sb., není v souladu s vyhláškou č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, zejména v oblasti podmínek udělování jednotlivých řidičských oprávnění a předepsaných druhů výuky a výcviku pro jejich udělení. Problematika upravující vlastní udělování řidičských oprávnění jednotlivých skupin je současně zařazena do připravovaného zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Účinnost obou zákonů se předpokládá ke stejnému datu.

Pozn. redakce: senátní znění zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo 14. 9. 2000 přijato Poslaneckou a po podpisu prezidentem bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

V návaznosti na výše uvedené důvody je cílem nového zákona vytvoření ucelené právní úpravy v předmětné oblasti, doplněné i o nový systém dalšího vzdělávání řidičů formou zákona. Dále zapracovat do nové právní úpravy všechny dosud platné Směrnice ES a v neposlední řadě zajistit, aby došlo k výraznému zkvalitnění výuky a výcviku v autoškolách.

Anotace:

 • Zákon stanoví, že podmínkou pro provozování autoškol je živnostenské oprávnění a registrace k provozování autoškoly vydaná okresním úřadem. Přitom pro vydání registrace je nutno splnit podmínky uvedené v zákoně (mj. bezúhonnost, odborná způsobilost, splnění technických podmínek). Tato registrace může být provozovateli autoškoly odňata při naplnění podmínek uvedených v zákoně, dále může pozbýt platnosti.
 • Technickými podmínkami pro provozování autoškoly se rozumí autocvičiště, prostory pro výuku a výcvik, učební pomůcky, výcvikové vozidlo - to vše s mnoha dalšími podrobnějšími podmínkami uvedenými v zákoně.
 • Ve vztahu k výuce a výcviku stanoví zákon podrobné podmínky pro přijetí žadatelů k výuce, jednotlivé druhy výuky a výcviku (zvyšuje se povinný rozsah hodin), osoby oprávněné k provádění výuky a výcviku, způsoby výuky a výcviku.
 • Podrobně jsou stanoveny podmínky pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, např.:

  -

  zkoušky provádí příslušný okresní úřad (nikoli orgány Policie ČR) prostřednictvím svého zaměstnance,

  -

  neuspěl-li žadatel při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen absolvovat před další zkouškou novou výuku a výcvik v plném rozsahu,

  -

  zkouška z praktické jízdy musí trvat nejméně 40 minut, pro vybrané skupiny řidičských oprávnění 60 minut.

 • Pro vybrané skupiny řidičů (např. taxislužba, vozidla pro přepravu více než 9 cestujících včetně řidiče, vozidla pro přepravu nákladů o celkové hmotnosti přesahující 7,5 t) je jednou ročně povinné zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a následné přezkoušení; podrobné podmínky jsou uvedeny v předmětném zákoně.
 • Zákon dále stanoví pokuty za provozování autoškoly bez registrace a za další nesprávnosti.
 • Stávající provozovatelé autoškol jsou do konce roku 2001 povinni požádat okresní úřad o vydání registrace, jinak jim oprávnění k provozování autoškoly zanikne. Dále jsou stanoveny povinnosti pro přechod stávajících zkušebních komisařů a učitelů výcviku pod režim nového zákona.

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.