Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 237/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 73/2000 Sb.

 

Oblast: Požární ochrana

Důvod úpravy:

Novela zákona reaguje na potřebu řešení věcných a právních problémů při aplikaci stávajícího zákona, dále na probíhající reformu veřejné správy a transformaci civilní ochrany (převedena z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra) a dále na přijetí samostatného zákona o Hasičském záchranném sboru ČR (dosud bylo obsaženo v části třetí) - zákon č. 238/2000 Sb.

Anotace:

 • Nově se řeší odpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany v případech, kdy činnost v daných prostorách provozuje společně více právnických osob a podnikajících fyzických osob. Povinnost zabezpečit požární ochranu v místech, která jsou užívána společně je dána jeho vlastníku, pokud smlouvou mezi vlastníkem a uživatelem není sjednáno jinak.
 • Ve vztahu k členění činností podle požárního nebezpečí dochází v zákoně ke dvěma změnám:

  -

  kategorizace požárního nebezpečí, která byla dosud uvedena v samostatné příloze zákona, se nyní převádí přímo do textu úvodních pasáží zákona (zvyšuje se přehlednost zákona),

  -

  nové vymezení požárního nebezpečí je mnohem konkrétnější, jasnější a stručnější, přičemž se zavádějí tři kategorie (nově se vztahují pouze k činnostem nikoliv k objektům). Podle zařazení do těchto kategorií jsou nově stanoveny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (§ 5, 6 a 6a).

 • V nové úpravě je uplatněna diferenciace povinností (dosud se na subjekty vztahovaly stejné nároky bez ohledu na míru požárního nebezpečí, což na některé subjekty kladlo nepřiměřené vysoké nároky):

  -

  kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí - tato kategorie je v zákoně vymezena negativně, tj. tak, že mezi tyto subjekty patří ty, které nemají ani zvýšené ani vysoké požární nebezpečí. Těmto subjektům je v § 5 stanoveno pouze několik základních povinností na úseku požární ochrany, které se svým charakterem příliš neliší od povinností fyzických osob podle § 17,7

  -

  kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím - povinnosti pro tuto kategorii jsou vymezeny v § 6. Tato kategorie již nemusí zpracovávat poměrně nákladnou dokumentaci požární ochrany, tzv. posouzení požárního nebezpečí,

  -

  kategorie s vysokým požárním nebezpečím - všechny subjekty spadající do této kategorie jsou povinny zpracovávat posouzení požárního nebezpečí, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Dále pro ně platí všechny povinnosti uvedené v § 5 a § 6. Nově byly upraveny lhůty pro předkládání posouzení požárního nebezpečí.

 • Nově je stanovena povinnost vlastníka nebo uživatele zdrojů vody pro hašení požárů udržovat tyto v provozuschopném stavu. Dále se stanoví povinnosti vlastníka nebo uživatele lesů o výměře nad 50 ha.
 • Nová úprava umožňuje, aby některé méně náročné úkoly na úseku požární ochrany mohly zabezpečovat i osoby, na jejichž odbornou způsobilost jsou kladeny zákonem menší nároky (dosud výhradně odborně způsobilé osoby splňující přísná kritéria). Těmito osobami jsou technici požární ochrany (nebudou např. odborně připravováni ke zpracování posouzení požárního nebezpečí) nebo preventisté požární ochrany. Zákon a následný prováděcí předpis stanoví kritéria jejich vzdělávání a přezkušování.
 • Rozsáhlé změny nastaly v ustanoveních upravujících základní povinnosti fyzických osob, dále se mění některé podmínky pro zřizování preventivních požárních hlídek, pro školení a odbornou přípravu zaměstnanců o požární ochraně (kdo je povinen zabezpečovat a kdo koho školí), pro náhradu ušlého výdělku fyzické osoby, která poskytla osobní pomoc. Mění se některá ustanovení o jednotkách požární ochrany, o spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi.
 • Mění se povinnosti a kompetence u orgánů státu a orgánů veřejné správy (ministerstvo, kraj, okresní úřad, obce), mj. v oblasti státního odborného dozoru (nově již mají orgány státního požárního dozoru možnost vykonávat tento dozor kdykoliv a u kterékoliv právnické nebo podnikající fyzické osoby a u fyzické osoby zejména při zjišťování příčin vzniku požáru a v rámci stavebního řízení).
 • Zrušuje se dosavadní část třetí zákona "Hasičský záchranný sbor České republiky", která je nyní samostatně upravena novým zákonem č. 238/2000 Sb. (viz níže).
 • Zvyšují se maximální sazby pro pokuty, a to u povinných subjektů provozujících činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí na 250 000 Kč, u subjektů se zvýšeným požárním nebezpečím na dvojnásobek původní sazby, tj. na 500 000 Kč a u subjektů s vysokým požárním nebezpečím až na čtyřnásobek dosavadní sazby, tj. na 1 000 000 Kč. Zpřesňují se skutkové podstaty přestupků na úseku požární ochrany a zvyšují se pokuty za tyto přestupky.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.