Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 237/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 73/2000 Sb.

 

Oblast: Požární ochrana

Důvod úpravy:

Novela zákona reaguje na potřebu řešení věcných a právních problémů při aplikaci stávajícího zákona, dále na probíhající reformu veřejné správy a transformaci civilní ochrany (převedena z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra) a dále na přijetí samostatného zákona o Hasičském záchranném sboru ČR (dosud bylo obsaženo v části třetí) - zákon č. 238/2000 Sb.

Anotace:

 • Nově se řeší odpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany v případech, kdy činnost v daných prostorách provozuje společně více právnických osob a podnikajících fyzických osob. Povinnost zabezpečit požární ochranu v místech, která jsou užívána společně je dána jeho vlastníku, pokud smlouvou mezi vlastníkem a uživatelem není sjednáno jinak.
 • Ve vztahu k členění činností podle požárního nebezpečí dochází v zákoně ke dvěma změnám:

  -

  kategorizace požárního nebezpečí, která byla dosud uvedena v samostatné příloze zákona, se nyní převádí přímo do textu úvodních pasáží zákona (zvyšuje se přehlednost zákona),

  -

  nové vymezení požárního nebezpečí je mnohem konkrétnější, jasnější a stručnější, přičemž se zavádějí tři kategorie (nově se vztahují pouze k činnostem nikoliv k objektům). Podle zařazení do těchto kategorií jsou nově stanoveny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (§ 5, 6 a 6a).

 • V nové úpravě je uplatněna diferenciace povinností (dosud se na subjekty vztahovaly stejné nároky bez ohledu na míru požárního nebezpečí, což na některé subjekty kladlo nepřiměřené vysoké nároky):

  -

  kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí - tato kategorie je v zákoně vymezena negativně, tj. tak, že mezi tyto subjekty patří ty, které nemají ani zvýšené ani vysoké požární nebezpečí. Těmto subjektům je v § 5 stanoveno pouze několik základních povinností na úseku požární ochrany, které se svým charakterem příliš neliší od povinností fyzických osob podle § 17,7

  -

  kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím - povinnosti pro tuto kategorii jsou vymezeny v § 6. Tato kategorie již nemusí zpracovávat poměrně nákladnou dokumentaci požární ochrany, tzv. posouzení požárního nebezpečí,

  -

  kategorie s vysokým požárním nebezpečím - všechny subjekty spadající do této kategorie jsou povinny zpracovávat posouzení požárního nebezpečí, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Dále pro ně platí všechny povinnosti uvedené v § 5 a § 6. Nově byly upraveny lhůty pro předkládání posouzení požárního nebezpečí.

 • Nově je stanovena povinnost vlastníka nebo uživatele zdrojů vody pro hašení požárů udržovat tyto v provozuschopném stavu. Dále se stanoví povinnosti vlastníka nebo uživatele lesů o výměře nad 50 ha.
 • Nová úprava umožňuje, aby některé méně náročné úkoly na úseku požární ochrany mohly zabezpečovat i osoby, na jejichž odbornou způsobilost jsou kladeny zákonem menší nároky (dosud výhradně odborně způsobilé osoby splňující přísná kritéria). Těmito osobami jsou technici požární ochrany (nebudou např. odborně připravováni ke zpracování posouzení požárního nebezpečí) nebo preventisté požární ochrany. Zákon a následný prováděcí předpis stanoví kritéria jejich vzdělávání a přezkušování.
 • Rozsáhlé změny nastaly v ustanoveních upravujících základní povinnosti fyzických osob, dále se mění některé podmínky pro zřizování preventivních požárních hlídek, pro školení a odbornou přípravu zaměstnanců o požární ochraně (kdo je povinen zabezpečovat a kdo koho školí), pro náhradu ušlého výdělku fyzické osoby, která poskytla osobní pomoc. Mění se některá ustanovení o jednotkách požární ochrany, o spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi.
 • Mění se povinnosti a kompetence u orgánů státu a orgánů veřejné správy (ministerstvo, kraj, okresní úřad, obce), mj. v oblasti státního odborného dozoru (nově již mají orgány státního požárního dozoru možnost vykonávat tento dozor kdykoliv a u kterékoliv právnické nebo podnikající fyzické osoby a u fyzické osoby zejména při zjišťování příčin vzniku požáru a v rámci stavebního řízení).
 • Zrušuje se dosavadní část třetí zákona "Hasičský záchranný sbor České republiky", která je nyní samostatně upravena novým zákonem č. 238/2000 Sb. (viz níže).
 • Zvyšují se maximální sazby pro pokuty, a to u povinných subjektů provozujících činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí na 250 000 Kč, u subjektů se zvýšeným požárním nebezpečím na dvojnásobek původní sazby, tj. na 500 000 Kč a u subjektů s vysokým požárním nebezpečím až na čtyřnásobek dosavadní sazby, tj. na 1 000 000 Kč. Zpřesňují se skutkové podstaty přestupků na úseku požární ochrany a zvyšují se pokuty za tyto přestupky.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

E-shop

ÚZ č. 1092 - Zahraniční obchod

ÚZ č. 1092 - Zahraniční obchod

Sagit, a. s.

Publikace zahrnuje soubor 24 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služba, Zpravodajské služby. Od minulého vydání byl novelizován zákon o služebním poměru ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.