Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 207/2000 Sb.,

o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 10. 2000,
vybrané ustanovení dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU

Zdroj:

částka 64/2000 Sb.

 

Oblast: Duševní vlastnictví

Důvod úpravy:

Ze zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích se úprava průmyslových vzorů vyjímá (věcně vynálezy a průmyslové vzory spolu nikterak nesouvisejí - zatímco vynálezy jsou jedinečná převážně technická řešení, průmyslové vzory jsou předměty průmyslového výtvarnictví a návrhářství a v mnohém jsou bližší autorskému dílu, zejména jde-li o průmyslové vzory užitého umění) a podrobně upravuje samostatným zákonem. Současně se nová úprava přibližuje úpravě v EU.

Anotace:

 • Hlavní principy navrhovaného zákona tvoří

  -

  nové vymezení definice průmyslového vzoru stanovením podmínek zápisné způsobilosti průmyslového vzoru do státního rejstříku,

  -

  stanovení počátku a doby ochrany průmyslového vzoru v souladu s harmonizační směrnicí komunitárního práva tak, aby celková doba formální ochrany mohla činit 25 let od data podání přihlášky,

  -

  vymezení subjektu a subjektivních práv z vytvoření a uplatnění průmyslového vzoru, včetně práv z průmyslového vzoru vytvořeného v pracovním nebo obdobném poměru,

  -

  určení právních prostředků v případě porušování práv ze zapsaného průmyslového vzoru, včetně nároku na zničení zboží pořízeného tzv. výrobkovým pirátstvím,

  -

  stanovení procesních pravidel řízení o přihlášce průmyslového vzoru, popř. řízení o jeho výmazu, na principu nikoliv registračním, ale průzkumovém.

 • Z některých nových ustanovení upozorňujeme např. na:

  -

  významně se precizuje a současně velmi široce stanoví definice průmyslového vzoru: "průmyslovým vzorem je vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení" přičemž výrobkem se rozumí "...průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů" - parametrem průmyslového vzoru již není tzv. průmyslová využitelnost,

  -

  nově se zavádí pojem složený výrobek,

  -

  průmyslový vzor lze chránit jen tehdy, je-li nový (platilo i dosud) a současně má tzv. individuální povahu (tj., že celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti) - tím dochází ke zpřísnění podmínek zápisné způsobilosti výrobku,

  -

  zákon obsahuje ustanovení, jejichž cílem je zabránit výrobcům uzurpovat si trhy tím, že budou monopolizovat tvary a rozměry jednotlivých součástí konstrukčních řešení; výjimku tvoří vzájemně zaměnitelné výrobky v rámci modulárních/stavebnicových systémů, pokud samy o sobě splňují požadavek ochrany (např. spojovací prvky hraček),

  -

  na základě zápisu je průmyslový vzor chráněn na období 5 let od podání přihlášky, přičemž jeho vlastník je oprávněn tuto dobu opětovnými obnovami doby ochrany prodloužit až na 25 let od data podání přihlášky (maximální doba ochrany, kterou je u průmyslového vzoru možné dosáhnout, se tak prodlužuje oproti dosavadní úpravě o 10 let),

  -

  právo vlastníka zapsaného průmyslového vzoru se rozšiřuje o právo na bránění třetím osobám v užívání průmyslového vzoru (včetně zničení výrobků), právo na náhradu škody a o právo na informaci vůči rušiteli práva (původ výrobku, informace o uvádění výrobků na trh - vysledování řetězce rušitelů práva) - to vše pod soudní ochranou,

  -

  na žádost přihlašovatele může Úřad průmyslového vlastnictví odložit zveřejnění průmyslového vzoru až o 30 měsíců (uchování průmyslového vzoru v tajnosti zejména před konkurencí).

 • Současně s přijetím samostatného zákona o průmyslových vzorech se upravuje zákon č. 527/ /1990 Sb. tak, že se:
  - z názvu zákona vypouští slova "o průmyslových vzorech",
  - zrušují pasáže, které dosud řešily problematiku průmyslových vzorů.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a č. 116/2000 Sb. (pozn.: název zákona po novele zní: "Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích")

E-shop

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je ...

Cena: 195 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Nové instituty českého civilního procesu

Nové instituty českého civilního procesu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného řízení. Autor analyzuje novely procesních předpisů, k nimž došlo v ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.