Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 120/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Účinnost:

1. 9. 2000

Zdroj:

částka 35/2000 Sb.

 

Oblast: Katastry, zeměměřictví

Důvod úpravy:

-

vytvoření právního rámce pro převod údajů katastru do digitální formy; vytvoření právního prostředí pro efektivní vedení katastru a tím mj. usnadnění přístupu tazatelů k údajům katastru a racionalizace provádění činností spojených se správou katastru,

-

odstranění zjednodušené evidence všude, kde to historické podklady užívané dosud pro oddělené evidování pozemků prozatímním způsobem umožňují,

-

zpřesnění dosavadního textu, která mají odstranit v praxi zjištěné formulační nedostatky katastrálního zákona či jeho nesladěnost s ustanoveními jiných zákonů.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 103/2000 Sb.
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Anotace:

A) K zákonu č. 344/1992 Sb.,  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

 • Doplňuje se vymezení účelů, pro které slouží katastr nemovitostí jako informační zdroj (tím se odstraňuje možnost kolize s nelegálností sběru a užití informací o fyzických osobách a jejich majetku bez jejich výslovného souhlasu); k jiným účelům nelze údaje katastru užít (viz nový § 21a); údaje lze použít jen se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - použití údajů k jinému účelu nebo jejich šíření bez souhlasu Úřadu je přestupkem sankcionovaným pokutou.
 • Výslovně se uvádí, že katastr je veden jako informační systém převážně počítačovými prostředky (z toho jednoznačně vyplývá, že se na jeho vedení vztahují právní předpisy o provozování informačních systémů - zákon č. 101/2000 Sb. - viz níže).
 • Nově mohou o zápis rozestavěné stavby do katastru požádat osoby oprávněné ze všech práv, která se v katastru evidují.
 • Dosavadní dva podobné druhy pozemků, které byly v praxi někdy obtížně rozlišitelné - louky a pastviny - se slučují do jednoho druhu pozemku - trvalé travní porosty (zjednodušení vedení katastru).
 • Zákon stanoví předpoklady, kdy je možno do katastru zapisovat i organizační složky právnických osob a dále také zapisovat právo rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi k obecnímu majetku.
 • Zpřesňují se ustanovení o obsahu katastrálního operátu a o správě katastru (mj. lze nově zapsat poznámku i na základě jiných skutečností než v případech sporu o existenci práva; kvůli rozporu s občanským zákoníkem se ruší dosavadní podmínka, že zápis do katastru na základě dohody o narovnání je podmíněn notářským zápisem nebo soudním smírem).
 • Novela vytváří právní podmínky pro to, aby v budoucnu mohlo docházet k racionálnímu využívání údajů budovaného informačního systému veřejné správy (včetně údajů katastru) a došlo ke zjednodušení komunikace mezi veřejnou správou a jednotlivci (v nejbližší době asi přejímání údajů o změně sídel právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku).
 • Rozsáhle se mění a upřesňuje obnova katastrálního operátu (např. nové mapování, pozemkové úpravy, námitky a vyhlášení platnosti). Novela upřesňuje postup v případě, že se vlastníci nedohodnou o průběhu společné hranice, ale nejsou ani ochotni zahájit o průběhu této hranice soudní spor.
 • Zákon nově stanoví, kdy není nutno vyhotovovat geometrický plán (upřesnění nebo rekonstrukce přídělů podle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech); dále umožňuje, aby shodu kopie s prvopisem geometrického plánu ověřovali úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (dosud nebylo ověřování a tudíž ani používání kopií geometrických plánů možné).
 • Každému se umožňuje dálkový (internetový) přístup k údajům katastru, a to za úplatu a podle pravidel, která budou stanovena v prováděcím předpise (zatím neexistujícím).
 • V souvislosti s tím, že v mnoha katastrálních územích jsou z historických důvodů vedle sebe užity dvě číselné řady parcelních čísel, a to pro stavební a pozemkové parcely, obsahuje novela definici těchto parcel.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

B) K zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 • Vzhledem k tomu, že novelou katastrálního zákona byla úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům dána možnost ověřovat kopii geometrického plánu (dosud nebylo ověření a tudíž ani použití kopie geometrického plánu možné - bylo to výslovně zakázáno obvyklým ověřovacím místům, tj. matrikám obcí a notářům), je odpovídajícím způsobem novelizován zákon o zeměměřictví.

E-shop

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.