Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 120/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Účinnost:

1. 9. 2000

Zdroj:

částka 35/2000 Sb.

 

Oblast: Katastry, zeměměřictví

Důvod úpravy:

-

vytvoření právního rámce pro převod údajů katastru do digitální formy; vytvoření právního prostředí pro efektivní vedení katastru a tím mj. usnadnění přístupu tazatelů k údajům katastru a racionalizace provádění činností spojených se správou katastru,

-

odstranění zjednodušené evidence všude, kde to historické podklady užívané dosud pro oddělené evidování pozemků prozatímním způsobem umožňují,

-

zpřesnění dosavadního textu, která mají odstranit v praxi zjištěné formulační nedostatky katastrálního zákona či jeho nesladěnost s ustanoveními jiných zákonů.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 103/2000 Sb.
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Anotace:

A) K zákonu č. 344/1992 Sb.,  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

 • Doplňuje se vymezení účelů, pro které slouží katastr nemovitostí jako informační zdroj (tím se odstraňuje možnost kolize s nelegálností sběru a užití informací o fyzických osobách a jejich majetku bez jejich výslovného souhlasu); k jiným účelům nelze údaje katastru užít (viz nový § 21a); údaje lze použít jen se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - použití údajů k jinému účelu nebo jejich šíření bez souhlasu Úřadu je přestupkem sankcionovaným pokutou.
 • Výslovně se uvádí, že katastr je veden jako informační systém převážně počítačovými prostředky (z toho jednoznačně vyplývá, že se na jeho vedení vztahují právní předpisy o provozování informačních systémů - zákon č. 101/2000 Sb. - viz níže).
 • Nově mohou o zápis rozestavěné stavby do katastru požádat osoby oprávněné ze všech práv, která se v katastru evidují.
 • Dosavadní dva podobné druhy pozemků, které byly v praxi někdy obtížně rozlišitelné - louky a pastviny - se slučují do jednoho druhu pozemku - trvalé travní porosty (zjednodušení vedení katastru).
 • Zákon stanoví předpoklady, kdy je možno do katastru zapisovat i organizační složky právnických osob a dále také zapisovat právo rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi k obecnímu majetku.
 • Zpřesňují se ustanovení o obsahu katastrálního operátu a o správě katastru (mj. lze nově zapsat poznámku i na základě jiných skutečností než v případech sporu o existenci práva; kvůli rozporu s občanským zákoníkem se ruší dosavadní podmínka, že zápis do katastru na základě dohody o narovnání je podmíněn notářským zápisem nebo soudním smírem).
 • Novela vytváří právní podmínky pro to, aby v budoucnu mohlo docházet k racionálnímu využívání údajů budovaného informačního systému veřejné správy (včetně údajů katastru) a došlo ke zjednodušení komunikace mezi veřejnou správou a jednotlivci (v nejbližší době asi přejímání údajů o změně sídel právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku).
 • Rozsáhle se mění a upřesňuje obnova katastrálního operátu (např. nové mapování, pozemkové úpravy, námitky a vyhlášení platnosti). Novela upřesňuje postup v případě, že se vlastníci nedohodnou o průběhu společné hranice, ale nejsou ani ochotni zahájit o průběhu této hranice soudní spor.
 • Zákon nově stanoví, kdy není nutno vyhotovovat geometrický plán (upřesnění nebo rekonstrukce přídělů podle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech); dále umožňuje, aby shodu kopie s prvopisem geometrického plánu ověřovali úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (dosud nebylo ověřování a tudíž ani používání kopií geometrických plánů možné).
 • Každému se umožňuje dálkový (internetový) přístup k údajům katastru, a to za úplatu a podle pravidel, která budou stanovena v prováděcím předpise (zatím neexistujícím).
 • V souvislosti s tím, že v mnoha katastrálních územích jsou z historických důvodů vedle sebe užity dvě číselné řady parcelních čísel, a to pro stavební a pozemkové parcely, obsahuje novela definici těchto parcel.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

B) K zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 • Vzhledem k tomu, že novelou katastrálního zákona byla úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům dána možnost ověřovat kopii geometrického plánu (dosud nebylo ověření a tudíž ani použití kopie geometrického plánu možné - bylo to výslovně zakázáno obvyklým ověřovacím místům, tj. matrikám obcí a notářům), je odpovídajícím způsobem novelizován zákon o zeměměřictví.

E-shop

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se věnuje širším souvislostem ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.