Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 64/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

účinnost 1. 6. 2000, vybraná ustanovení 1. 1. 2001

Zdroj:

částka 23/2000 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Důvod úpravy:

Zajištění slučitelnosti problematiky zaměnitelných výrobků s právem EU.

Anotace:

 • Vzhledem k odlišnému vymezení již zavedeného pojmu "nebezpečný výrobek", zavádí se nový pojem "výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou", a to proto, že některé výrobky lze zaměnit za potraviny a tyto výrobky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví spotřebitelů, zejména osob se sníženou rozpoznávací schopností, tj. dětí nebo starších osob. Nejedná se však o výrobky obecně nebezpečné, nejedná se tedy o tzv. "nebezpečné výrobky".
 • Stanoví se povinnost, že nikdo nesmí vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat a darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami. Toto dosud chybějící ustanovení v naší právní úpravě bylo EU považováno za překážku volného pohybu zboží v rámci vytváření společného vnitřního trhu.
 • Orgánem, který vykonává dozor, pokud jde o problematiku výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami, je Česká obchodní inspekce. Ta je oprávněna uložit rozhod- nutím ve správním řízení výrobci, dovozci, dodavateli nebo prodávajícímu povinnost stáhnout nebezpečný výrobek nebo výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinami z trhu. V případě bezprostředního ohrožení života lze toto rozhodnutí oznámit ústně a písemné vyhotovení rozhodnutí pak následně neprodleně doručit.
 • Dále se zavádí nové pojmy "obuv", "hlavní části obuvi", "useň", "povrstvená useň" a "křišťálové sklo" v souladu s definicemi obsaženými v příloze příslušné směrnice ES.
 • Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků se rozšiřuje i na jejich darování.
 • Výrobce nebo dovozce obuvi je povinen poskytnout dodavateli nebo prodávajícímu přesné označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi a dosavadní povinnost prodávajícího při označování výrobků se rozšiřuje o povinnost označovat prodávanou obuv údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, s výjimkou těch druhů obuvi, které podle prováděcího právního předpisu, který vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu, označování podléhat nebudou. Prodávající musí také vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu symbolů, jimiž je obuv označena. Prodávající má však tuto povinnost, narozdíl od výrobce a dovozce, až počínaje 1. lednem 2001.
 • Výrobce, dovozce a prodávající nesmí používat označení křišťálové sklo ani jednotlivé druhy křišťálového skla a jim přiřazené symboly u jiných výrobků než u těch, které budou blíže charakterizovány prováděcím právním předpisem Ministerstva průmyslu a obchodu. Uvedený zákaz se vztahuje i na reklamu těchto výrobků. Dále je výrobce nebo dovozce a prodávající povinen, u skleněných výrobků nesoucích firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní jméno nebo název obsahující označení "křišťál", "křišťálové", "crystal" nebo jeho odvozeniny, toto označení doplnit upřesňujícími údaji v souladu s výše uvedeným prováděcím právním předpisem. Příslušné ustanovení zákona nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001.
 • Rozšiřuje se informační povinnost orgánů státní správy, veřejné správy a územní samosprávy tak, aby zamezily dovozu, vývozu a uvádění nebezpečných výrobků a výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami do oběhu nebo zamezily jejich další oběh.
 • Dále se stanoví lhůta a způsob součinnosti prodávajícího s výrobcem, dovozcem či dodavatelem při stahování výrobku z trhu. Nedojde-li k vrácení nebo zpětnému převzetí výrobku stahovaného z trhu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí dozorového orgánu nebo bez zbytečných průtahů, je dozorový orgán oprávněn uložit pokutu a je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, nařídit zničení výrobku na náklady toho, kdo povinnost nesplnil.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.