Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 64/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

účinnost 1. 6. 2000, vybraná ustanovení 1. 1. 2001

Zdroj:

částka 23/2000 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Důvod úpravy:

Zajištění slučitelnosti problematiky zaměnitelných výrobků s právem EU.

Anotace:

  • Vzhledem k odlišnému vymezení již zavedeného pojmu "nebezpečný výrobek", zavádí se nový pojem "výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou", a to proto, že některé výrobky lze zaměnit za potraviny a tyto výrobky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví spotřebitelů, zejména osob se sníženou rozpoznávací schopností, tj. dětí nebo starších osob. Nejedná se však o výrobky obecně nebezpečné, nejedná se tedy o tzv. "nebezpečné výrobky".
  • Stanoví se povinnost, že nikdo nesmí vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat a darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami. Toto dosud chybějící ustanovení v naší právní úpravě bylo EU považováno za překážku volného pohybu zboží v rámci vytváření společného vnitřního trhu.
  • Orgánem, který vykonává dozor, pokud jde o problematiku výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami, je Česká obchodní inspekce. Ta je oprávněna uložit rozhod- nutím ve správním řízení výrobci, dovozci, dodavateli nebo prodávajícímu povinnost stáhnout nebezpečný výrobek nebo výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinami z trhu. V případě bezprostředního ohrožení života lze toto rozhodnutí oznámit ústně a písemné vyhotovení rozhodnutí pak následně neprodleně doručit.
  • Dále se zavádí nové pojmy "obuv", "hlavní části obuvi", "useň", "povrstvená useň" a "křišťálové sklo" v souladu s definicemi obsaženými v příloze příslušné směrnice ES.
  • Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků se rozšiřuje i na jejich darování.
  • Výrobce nebo dovozce obuvi je povinen poskytnout dodavateli nebo prodávajícímu přesné označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi a dosavadní povinnost prodávajícího při označování výrobků se rozšiřuje o povinnost označovat prodávanou obuv údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, s výjimkou těch druhů obuvi, které podle prováděcího právního předpisu, který vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu, označování podléhat nebudou. Prodávající musí také vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu symbolů, jimiž je obuv označena. Prodávající má však tuto povinnost, narozdíl od výrobce a dovozce, až počínaje 1. lednem 2001.
  • Výrobce, dovozce a prodávající nesmí používat označení křišťálové sklo ani jednotlivé druhy křišťálového skla a jim přiřazené symboly u jiných výrobků než u těch, které budou blíže charakterizovány prováděcím právním předpisem Ministerstva průmyslu a obchodu. Uvedený zákaz se vztahuje i na reklamu těchto výrobků. Dále je výrobce nebo dovozce a prodávající povinen, u skleněných výrobků nesoucích firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní jméno nebo název obsahující označení "křišťál", "křišťálové", "crystal" nebo jeho odvozeniny, toto označení doplnit upřesňujícími údaji v souladu s výše uvedeným prováděcím právním předpisem. Příslušné ustanovení zákona nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001.
  • Rozšiřuje se informační povinnost orgánů státní správy, veřejné správy a územní samosprávy tak, aby zamezily dovozu, vývozu a uvádění nebezpečných výrobků a výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami do oběhu nebo zamezily jejich další oběh.
  • Dále se stanoví lhůta a způsob součinnosti prodávajícího s výrobcem, dovozcem či dodavatelem při stahování výrobku z trhu. Nedojde-li k vrácení nebo zpětnému převzetí výrobku stahovaného z trhu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí dozorového orgánu nebo bez zbytečných průtahů, je dozorový orgán oprávněn uložit pokutu a je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, nařídit zničení výrobku na náklady toho, kdo povinnost nesplnil.

Novelizovaný předpis:

  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

E-shop

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Daň z nabytí nemovitých věcí, 2. vydání

Daň z nabytí nemovitých věcí, 2. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

  • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
  • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
  • změny utříděné podle témat,
  • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.