Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

OPATŘENÍ MF čj. 281/97 417/2001,

kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

Účinnost:

1. 1. 2002

Zdroj:

FZ č. 1/1/2002,
částka 174/2001 Sb.

 

Oblast: Účetnictví

Anotace:

 • Opatření se týká účetních jednotek - podnikatelů, které vedou podvojné účetnictví podle opatření MF čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
 • Poprvé budou účetní jednotky sestavovat účetní závěrku podle tohoto opatření za účetní období, které započne v roce 2002. Pro účetní jednotky, jejichž účetní období se kryje s kalendářním rokem to bude poprvé účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2002.
 • Obecně i nadále platí pravidlo, že účetní závěrka se sestavuje buď v plném nebo zjednodušeném (dříve "zkráceném") rozsahu, přičemž pro povinně auditovanou účetní závěrku platí i nadále povinnost sestavení účetní závěrky v plném rozsahu.
 • Nejvýznamnější změnou v tomto opatření je vložení nového článku VI - Přehled o změnách vlastního kapitálu. Jedná se o rozšíření části "Příloha k účetní závěrce" a budou ji povinně sestavovat účetní jednotky s povinností ověřit účetní závěrku auditorem. Tento přehled o změnách vlastního kapitálu bude sestavován účetní jednotkou za běžné a minulé účetní období a budou v něm obsaženy účty účtových skupin 41 až 43 (vyjma účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, se zohledněním účtu 252-Vlastní akcie a obchodní podíly), u kterých bude uveden počáteční stav, zvýšení, snížení a konečný zůstatek za účetní období.
 • Nově opatření přistupuje k umístění obecných údajů o účetní jednotce, které budou umístěny již v úvodní části účetní závěrky. Jejich obsah, který je v souladu s ustanovení § 18 odst. 2 zákona o účetnictví, je blíže specifikován v článku I přílohy číslo 2 opatření, části Vysvětlivky k vyplňování rozvahy, výkazu zisku a ztráty.
 • Opatření stanoví podmínku rovnosti mezi položkami aktiv a pasiv a dále podmínku rovnosti výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztráty s výsledkem hospodaření uvedeným v rozvaze.
 • Výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) již neobsahují "kontrolní číslo".
 • Obsah výkazu zisku a ztráty představuje minimální závazný výčet informací k sestavení příslušného výkazu. Účetní jednotky mohou zvolit podrobnější členění jednotlivých položek v rámci požadovaného minimálního rozsahu.
 • Vysvětlivky k výkazům již neobsahují sloupec s čísly řádků, součtové řádky obsahují jako dosud algoritmus výpočtu s využitím alfanumerického označení jednotlivých bloků ve výkazech.
 • Členění jednotlivých řádků výkazů vychází z aktuální účtové osnovy pro podnikatele platné od 1. 1. 2002.

Změny v části "Příloha k účetní závěrce"

 • Účetní jednotky v rámci obecných informací nově uvádějí údaje o tom, zda byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají.
 • V rámci informací o použitých účetních metodách účetní jednotky nově uvedou například:
  - informaci o odchylkách od použitých účetních metod ve vazbě na § 7 odst. 5 zákona o účetnictví, s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky,
  - informaci o způsobu stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem o účetnictví oceňují reálnou hodnotou,
  - v případě přeměn společností se u zanikající společnosti uvádějí informace o výši účtu 418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách. U nástupnické společnosti se uvádí informace o tom, jak se zůstatkem tohoto účtu naložila v rámci vlastního kapitálu. Tento přehled účetní jednotka sestavuje v případě, kdy nemá povinnosti sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu,
  - v rámci informací o vytvořených a čerpaných rezervách bude účetní jednotka odděleně uvádět údaje o rezervě na daň z příjmů a důvody jejího účtování.

Zrušený předpis:

 • Opatření čj. 281/71 701/1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, ve znění opatření čj. 281/80 380/1996, čj. 281/24 015/1998 a čj. 281/119 365/2000

Související platný předpis:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

E-shop

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.